e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Bayram Çalışması Ödemesi Yapılmaması Halinde İdari Yaptırım Nedir?

22.04.2019 21:08 | Güncelleme: 22.04.2019 21:08

4857/44. Maddesi ile birlikte; Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır.

Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir denilmiştir.

Toplu yada bireysel iş sözleşmesinde kararlaştırılmış olması gerekiyor.Sözleşmelerde hüküm yok olması halinde işçinin onayı gerekiyor.Onay vermesi halinde bu çalışmalara katılıyor.

Ücret ödemesi ise kanunda sınırları belirlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.

Ücretin Kararlaştırılmış Şekillerine Göre  Ödeme Esasları Nedir?

a)Maktu Aylık ücret kararlaştırılmasında 1 günlük ücret ,
b)Parça başı,akort,yüzde usulü ,veya götürü ise çalıştığı günlere bölünerek  bulunan ücret
c)Saat ücreti ile çalışanlarda ise saat ücretinin 7,5 ile çarpımı ile günlük ücret tayin edilir.

Genel Tatil Ücretleri Giydirilmiş Esasa Göre mi Uygulanır?

Genel Tatil ücretleri çıplak ücreti esas alarak ödenecektir. Toplu yada bireysel iş sözleşmesinde verilen haklar genel tatil ücreti hesaplamasına ilave edilemez.Örneğin:Fazla Çalışma,Prim,Hazırlama,Tamamlama ,İkramiye gibi  verilen ilave ücretler dikkate alınmaz

Bayramda mesaiye zamlı ücret 
Bayramda çalışanlar fazla mesai yaparlarsa ücretlerinin  bayramın zamlı ücretiyle birlikte yüzde 150 zamlı olarak ödenmesi gerekiyor.

İŞ SÖZLEŞMESİNDE BAYRAMDA ÇALIŞMASI ZORUNLU İSE İŞÇİ ÇALIŞMALIDIR

İş sözleşmesinde bayramda çalışılacağına ilişkin bir düzenleme yoksa işçinin işyerine gelmesi gerekmiyor. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde işçinin bayram günlerinde çalışacağına ilişkin düzenleme varsa ,  işverenin istemesi durumunda işyerine gelip çalışmak durumundadır.

İŞVEREN SERBEST ZAMAN KULLANDIRAMAZ

4857/47.Maddesinde kesin belirleyici hüküm vardır.Bu günlerde diğer çalışanlar tatil yapar iken,diğer işçi tatil yapmayarak çalışırsa çalıştıkları günler karşılığında bir günlük ücret alacaklardır.

İşveren kesinlikle o sürelere karşı serbest zamanlı izin kullandıramaz.Çünkü 4857/47 Maddesinde açıkça o günlerde çalışan işçi lehine düzenleme yapılmış,işçinin bu fedakarlığından dolayı ödül olarak bir günlük ücret ödenmesini emretmiştir.

ÖZEL DÜZENLEMEYE TABİ OLANLAR BAYRAM DA ÇALIŞMAZ

Çocuklar çalıştırılamaz. Çalışma mevzuatına göre çocuk işçi, 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi, genç işçi15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, ifade eder. Çocuk ve genç işçiler, bayramlarda çalıştırılamazlar. Lise öğrencisi 18 yaşını tamamlamış ise bayramda çalıştırılabilir. Bayramlarda çalıştırılamayan çocuk ve genç işçilerin ücretleri çalışma  karşılığı olmadan ödenir. İşveren  bayramda çalışmayana ücret ödemem diyemez.

DENETİMDE ORTAYA ÇIKARSA İPC UYGULANIR

İş Müfettişleri tarafından uygulama da  102/a göre Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 236 TL.

Ödeme konusunda imtina eden işverenleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şikayet edebiliriz yada işçilik alacağı olarak İş Mahkemelerinde dava konusu yapabiliriz.Bunun içinde ispat edici belgelerin bulunması şartı ile yerine getirebiliriz.Dava öncesi Arabuluculuğa gidilecektir.

Zaman Aşımı Süresi

Ücret alacağı olduğundan 5 yılık zaman aşımı süresine tabidir.

BASIN İŞ KANUNUNA TABİ OLANLARDA UYGULMA

5953 EK Madde1 düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu kanuna göre gazetecinin, ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatilinde çalışılması fazla saatlerde çalışma sayılmaktadır. Her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma saati ücretinin % 50 fazlasıdır.

ZAMANINDA ÖDENMEZSE FAZLASI İLE ÖDENİR

Fazla çalışmalara ait ücretin, o ayın ücret bordrosu birlikte ödenmesi mecburidir. Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için % 5 fazlası ile ödenir.

İDARİ PARA CEZASI

Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idarî para cezası verilir.

DENİZ İŞ HUKUKUNA TABİ OLANLAR

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, bir iş karşılığı olmaksızın bir günlük ücreti tutarında tatil ücreti, ücret ödeme şekline bakılmaksızın ayrıca ödenir.

Bu kanununa tabi olarak çalışanların şayet bayramlarda çalışması halinde fazla mesai olarak dikkate alınarak %25 artırımlı ödeme gerekmektedir.

İDARİ PARA CEZASI

2.595 TL’den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında İPC uygulanır.

ESNAF YANINDA ÇALIŞANLAR YÖNÜNDEN UYGULAMA

6098 Sayılı Borçlar Kanuna tabi olan esnaf yanında çalışanlar için bu konuda net bir düzenlemeye rastlanmamaktadır.

Yaptığımız değerlendirmelerde bu günlerde çalışmaları halinde %50 artırımlı fazla mesai uygulaması yada çalışan bu günler karşılığında ücretli izin kullandırılması görülmektedir.

İdari Para Cezası uygulaması olmamaktadır.

Ücret alacağına girdiği için 5 yıl zamanaşımına tabidir.

VERGİ CEZASI VE SGK İDARİ PARA CEZASI

Ücret farkından dolayı stopaj eksik yatması nedeni ile bir kat vergi ziyaı cezası,gecikme faizi

SGK ek bildirge,İPC ve gecikme cezası uygulanır.Asgari ücret teşvikinden yasaklı duruma geçilir.

VEDAT İLKİ
vedat.uzman@gmail.com


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !