e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Birçok Ürüne Geri Kazanım Payı Ücreti Geliyor.

29.05.2019 07:58 | Güncelleme: 29.05.2019 08:01

Birçok Ürüne Geri Kazanım Payı Ücreti Geliyor. Uygulaması İmkansız Olan Bu Düzenleme Yeniden Gözden Geçirilmelidir

7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU’NDA değişiklik yapılarak yurt içinde piyasaya arz edilen bazı ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı.

Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerden satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye 25 kuruştan az olmamak üzere ücret tahsil edilmesi uygulaması başlatılmıştı.

Başlangıçta geri kazanım katkı paylarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na beyan edilmesi ve ödenmesi öngörülmekle birlikte daha sonra 7166 sayılı Kanunla bu uygulamadan vazgeçilerek beyanların Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılması öngörülmüştü.

Bu değişiklik sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılan 4.4.2019 tarihli “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği” ile tahsil edilen poşet ücretlerinin beyan dönemini izleyen ayın 24’üne kadar beyanname ile bağlı olunan Vergi Dairelerine beyan edilmesi ve ay sonuna kadar da ödenmesi konusunda düzenleme yapılmıştı. Bu kapsamda beyan dönemleri kurumlar vergisi mükellefleri aylık, gelir vergisi mükellefleri üç aylık dönem olarak belirlenmiştir.
 
7153 sayılı Yasayla yapılan düzenlemede ayrıca plastik poşetler dışında kalan; koli, şişe, ilaç kutusu, elektronik eşya, beyaz eşya ambalajları, pil vb. diğer ürünler için geri kazanım katılım payı alınmasına ilişkin uygulamaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile başlanılacağı belirtilmişti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu yetki kapsamında internet sayfasında Yönetmelik Taslağı yayımlamıştır.

Taslağa göre poşet dışında kalan diğer ürünler için geri kazanım katkı payı uygulaması 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle başlayacaktır.
Yönetmelikte;
• Ambalaj (plastik, kağıt, cam, metal, tekstil, kompozit vb. malzemeden üretilmiş) tanımına uyan ve uymayan malzemeler,
•  İlaçlar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
•  Bitkisel yağlar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
•  Madeni yağlar için geri kazanım katılım payı uygulaması,
•  Elektrikli ve elektronik eşyalar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
• Lastikler için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
•  Pil ve akümülatörler için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi konularında detaylı açıklamalara yer verilmiştir.
 
2872 sayılı Kanun ekinde yer alan ve plastik poşete ilave olarak 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle uygulanmasına başlanması öngörülen geri kazanım payı tutarları aşağıdaki gibidir.

Ürün Cinsi

Tutar

Lastik (Binek araç)

2 TL/adet

Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri)

 

4 TL/adet

Lastik (İş makinası lastikleri)

10 TL/adet

Dolgu lastikler

5 TL/adet

Akümülatör (Kurşun asitli olanlar)

20 kr./kg

Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar)

50 kr./ kg

Akümülatör (Diğerleri)

5 kr./kg

Çinko karbon piller

2 TL/kg

Alkali silindirik piller

2 TL/kg

Alkali düğme piller

3 TL/kg

Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli

10 TL/kg

Lityum düğme piller

10 TL/kg

Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç)

5 TL/kg

Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)

15 TL/kg

Lityum içeren araç bataryaları

15 TL/kg

Diğer şarjlı piller

5 TL/kg

Madeni yağ

50 kr./kg

Bitkisel yağ

10 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör

20 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)

20 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları

10 kr./adet

Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri

20 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç)

 

25 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları

30 kr./kg

İlaç

1 kr./kutu veya şişe

 

 

Ürün Cinsi

 

Kg Başına Alınacak Tutar (kr.)

Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)

PLASTİK AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

0,33 litreye kadar

 

1

0,3301-0,75 litre arası

 

2

0,7501-1,5 litre arası

 

3

1,501 litre üzeri

 

4

Diğerleri (Poşet Hariç) (kg)

40

 

METAL AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

 

3

Diğerleri (kg)

50

 

 

KOMPOZİT AMBALAJ

Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

0,25 litreye kadar

 

1

0,2501-0,5 litre arası

 

2

0,501 litre üzeri

 

4

Diğerleri (kg)

50

 

KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg)

20

 

CAM AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

0,25 litreye kadar

 

1

0,2501-0,5 litre arası

 

2

0,501-1 litre arası

 

3

1,01-5 litre arası

 

5

5,01 litre üzeri

 

10

Diğerleri (kg)

20

 

AHŞAP AMBALAJ

AHŞAP AMBALAJ (Adet)

 

10

Söz konusu ürünlere ilişkin ağırlık, büyüklük gibi teknik bilgiler “bildirim” ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılırken; tahsil edilen geri kazanım katkı payı tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na beyanname ile beyan edilecektir.

Bu bildirim ve beyanlara ilişkin olarak Kanunda ağır para ve hapis cezaları öngörülmüştür.

⎯ Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere (2019 yılı için) 18.037 TL Türk Lirası idarî para cezası verilecektir.

⎯ Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

⎯ Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Diğer taraftan 2872 sayılı Kanunda cezaların bildirimlere uygulanacağı yönünde düzenleme yer almakla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde cezaların sadece bildirimlere değil beyanlara da uygulanacağı belirtilmiştir.

Mükellefler için cezaların suç konusu teşkil eden eylemle orantısızlığı (örneğin, 10 TL tutarında yanlış bildirim için dahi 18.037 TL para cezası ve altı ay hapis cezası uygulanabileceği gibi) muhatap tüm kesimler tarafından dikkate alınması ve düzeltilmesi için çaba sarf edilmesi gereken bir husustur.

Yukarıda yer verilen tablodan da anlaşılacağı üzere, pek çok üründen katılım payı alınması planlanmaktadır. Özellikle ambalaj malzemelerinden katılım payı alınması amacıyla hem bildirim hem de beyanname istenmesi uygulamanın neredeyse imkansız olması sonucunu doğuracaktır.

Yönetmelik taslağına göre binlerce ambalaj malzemesi için (örneğin, kek pasta ile birlikte satılan altlık, çiçek saksısı, gıdaya sarılan streç film, çerez kutuları vb.) katılım payı alınması amaçlanmaktadır.

Uygulama imkansızlığının yanı sıra alınması amaçlanan katılım payı ile tüketiciye yansıyan fiyatlar yükselecek, bu durum kriz etkilerinin hissedildiği ülke ekonomimizde enflasyon artışı nedeniyle krizin derinleşmesine yol açacaktır.

Çevrenin korunmasına yönelik her türlü düzenlemenin yanında ve destekleyicisi olmakla beraber uygulanmasının pek çok sorun yaratacağını değerlendirdiğimiz bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TÜRMOB


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !