Bordrolamada Kreş Yardımına Dikkat!..

Eklenme : 10.04.2018 06:41 | Güncelleme : 10.04.2018 06:41


İşverenlerin ve dolayısıyla mali müşavirler ile ücret/bordrolama birimlerinde çalışan personelin gerek iş ve sosyal güvenlik mevzuatı gerekse de vergi mevzuatı açısından dikkat etmeleri gereken hususlar var. Nitekim bordrolama aşamasında yapılacak hatalar işverenin eksik veya fazla vergi/prim ödemesine neden olabiliyor. Bu durumda da geçmişe dönük telafisi zor sorunlar ve yaptırımlar ortaya çıkıyor.Bu sorunlarla karşılaşmamak için mevzuat değişikliklerinin takibi çok önemli. Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren 7103 sayılı Torba Kanun da bunlardan birisi ve teşvikler ile vergi istisnaları ile ilgili birçok düzenleme yürürlüğe girdi.

Getirilen prim teşviki ve geriye dönük faydalanma ile ilgili ayrıntılar için: https://www.muhasebeweb.com/SGKdan-isverene-toplu-odeme-6009569 
Torba Kanun’da dikkati çeken önemli bir düzenleme de işverence çalışanlarına sunulan kreş yardımlarının vergilendirilmesiyle ilgili. Getirilen düzenleme ile önemli bir istisna uygulaması yürürlüğe girdi. Ama bundan önce işverenlerin kreş açma yükümlülüğünü özetleyelim.

Kadın İşçi Sayısına Göre Kreş Zorunlu 
İşyerinde 150’den çok kadın çalışan varsa, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir kreşin kurulması zorunlu. Ayrıca kreş, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla da yükümlü.

Emzirme odası ve kreş kurarken işverenler ortak hareket edebilirler. Buna göre birkaç işveren bir araya gelerek, ortaklaşa oda ve kreş kurabilirler.

Ayrıca işverenlerin oda ve kreş açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş kreşlerle yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilmeleri mümkün.

İşverenlerin yukarıda bahsettiğimiz şekilde kreş bulundurmamaları halinde idari para cezası da ödemeleri gerekiyor.
 
Kreş Yardımı Gelir Vergisinden İstisna

Ülkemizde işyerleri kendi imkanları ile çalışma yerlerinden ayrı işyerine yakın bir yerde kreş kurmaktan ziyade, yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıyan yurtlarla anlaşma yaparak işyerinde çalışan kadın işçilerin 0-6 yaş aralığındaki çocuklarını buraya yönlendiriyor.

Bu durumda, 0-6 yaş çocukları olan kadın personel adına anlaşmalı kreşlere yapılacak ödemelerin hizmet erbabına sağlanan bir menfaat olarak kabul edilip ilgili personelin bordrosuna dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmekteydi. Ancak 7103 sayılı Torba Kanun ile bu konuda önemli bir değişiklik yapıldı ve kadın çalışanlar lehine bir istisna uygulaması yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna tutuldu.

Ayrıca işverenlerce bu hizmetlerin verilmeyip dışarıdan hizmet alınması durumunda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılabilecek.
Dolayısıyla kreş hizmetinin dışarıdan alınması halinde 2018 yılında aylık 304,43 TL’lik tutar istisna kapsamında olacak.  

İstisnayı Aşan Kısım Vergilendirilecek
Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını (2018 yılında aylık 304,43 TL’yi) aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecek.

​Ayrıca söz konusu %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde bordrolama yaparken bu oranın değişip değişmediğini takip etmede fayda var. 


Dr. Mehmet BULUT 
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

 

ucret bordrosu  kres yardimi     


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  SGK

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com