Çalışan Personele Yapılan Erzak Yardımı

18.05.2019 06:28 |

Firmalarca, çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımının ayın olarak sağlanan bir menfaat şeklinde değerlendirilmesi gerekir.

Bu şekilde yapılan yardımların KDV dahil tutarı net ücret olarak nitelendirilip brütleştirilerek bordroya dahil edilmek suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ödenen KDV’ nin de ayrıca indirim konusu yapılmaması gerektiği malumdur. Diğer taraftan, ayın olarak sağlanan menfaatlerin SGK primine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Yapılacak erzak yardımlarının ayın olarak dağıtılmaması halinde;

1)- “Erzak çeki” adı altında verilecek kartlarla yapılması durumunda, mal henüz teslim alınmadığından yapılan ödemeler avans niteliğindedir. Maliye Bakanlığı’ nın 26.01.2001 tarih ve 5166 sayılı Özelgesinde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:

“…. herhangi belirli bir mal teslimi ve hizmet ifasını göstermeyen hediye çeklerinin verilmesi ile katma değer vergisi yönünden vergiyi doğuran olay gerçekleşmemektedir. Bu nedenle, hediye çeki dağıtan firmaların, hediye çeklerini dekont vererek belgelendirmesi ve alınan bedelleri de “avans” olarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.”

Dekont verilmek suretiyle belgelendirilen ve “avans” olarak muhasebeleştirilen hediye çeklerinin, nihai tüketiciler tarafından ibraz edilerek çek tutarı kadar malın teslimi durumunda, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10/a maddesi hükmü uyarınca, vergiyi doğuran olay gerçekleşeceğinden daha önce belgeye bağlanmayan bu teslimlere ilişkin fatura ve benzeri vesikaların, hediye çeklerini personeline ya da hayır kurumlarına veya yardım amaçlı olarak deprem bölgesindeki kişilere veren firmalar adına düzenlenmesi gerekmekte olup, hediye çeklerini ibraz eden kişilere yapılan teslim ve hizmet ifaları sırasında ayrıca bu kişiler adına fatura ya da fatura yerine geçen bir vesika düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu teslim ve hizmetlere ilişkin faturaların, onar (değişen şekliyle yedişer) günlük süreler halinde satış bilgileri toplanarak ve katma değer vergisi yönünden aylık vergilendirme dönemleri de geçirilmemek kaydıyla düzenlenmesi gerekmektedir.”

Denilmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere avans ödemelerinin dekontla belgelendirilmesinin mümkün olduğu, malın çalışanlara teslimi sonucu bunlara ait fatura ve benzeri belgelerin hediye çeklerini personeline dağıtan firmalar adına düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Ancak, dekont tek başına gider belgesi olmayıp çalışanların maaş bordrosuna eklenecek KDV dahil tutar vergilendirildikten sonra bordroya dayanılarak gider yazılabileceği görüşündeyiz.

2)- Erzak çeklerinin (veya hediye kartları) alınması sırasında, fatura kesilmesi yanlış bir uygulama olmaktadır. Şöyle ki; Alınacak erzakların cinsi belli olmayacağından KDV oranı uygulaması doğru olmayacaktır. Ayrıca fiilen mal teslim alınmadan karşılıklı gelir ve gider kayıtları yapılmasının da doğru kayıt olmayacağını düşünüyoruz.

Bu nedenle, çalışan hizmet erbabına erzak yardımı fiilen tarafınızdan alınıp dağıtımı yapılmayacaksa yukarıda 1 inci maddede yapılan açıklama doğrultusunda işlem yapılmasını tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

     
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !