Çalışan Temsilcisi Belirlerken Dikkat

12.03.2019 19:44 |

İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinden biri de işyerinde çalışan temsilcisi veya temsilcileri görevlendirilmesidir. İşverenin çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğü 6331 sayılı Kanunun 20.maddesinde açıklanmıştır. Yükümlülüğün aykırılığı halinde yaptırımı aynı Kanunun 26.maddesinde açıklanmıştır.

Çalışan temsilcisi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılan, tedbirler alınmasını isteyen, gerekli tekliflerde bulunan vb. konularda çalışanları temsile yetkili işyeri çalışanıdır. İşveren çalışan temsilcisi seçerken işyerinin değişik bölümlerindeki riskleri ve çalışan sayısını dikkate almalıdır. İşveren ayrıca dengeli dağıtıma özen göstermeli, çalışan temsilcisini seçim veya atama yoluyla seçmelidir.

ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE ARTIYOR

İşyerinde çalıştırılacak çalışan temsilcisi sayısı işverenin işyerindeki çalışan sayılarına göre değişmektedir. Buna göre;

a) 2-50 çalışanı bulunan işyerlerinde 1,

b) 51-100 çalışanı bulunan işyerlerinde 2,

c) 101-500 çalışanı bulunan işyerlerinde 3,

d) 501-1000 çalışanı bulunan işyerlerinde 4,

e) 1001-2000 çalışanı bulunan işyerlerinde 5,

f) 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6

Çalışan temsilcisi belirlenecektir. 1 çalışanı olan işyerlerinde çalışan temsilcisi belirlenme yükümlülüğüne yer yoktur. Birden fazla çalışan temsilcisi varsa çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle bir baş temsilci belirlenir.  

Çalışan temsilcileri tehlikenin kaynağında yok edilmesi veya önlenmesi için işverene öneride bulunma ve işverenden güvenlik tedbiri alınmasını isteme hakkına sahiptir. Görevlerini yürüten çalışan temsilcilerinin hakları kısıtlanamaz ve işverenin görevlerini yerine getiren çalışan temsilcilerine gerekli imkanları sağlaması yükümlülüğü vardır.

İşyerinde sendika varsa bu sendikanın işyerindeki sendika temsilcileri aynı zamanda çalışan temsilcisi olarak da görev yapabilmektedir.

İDARİ PARA CEZASI NE KADAR?

İş sağlığı ve güvenliği Kanunun 20.maddesinde belirtilen “çalışan temsilcisinin belirlenmesi ve görevlerinin yapılmasına imkan sağlanması” konusundaki yükümlülükler, aynı Kanunun 26.maddesinin 1.fıkrasının ı bendinde idari para cezasıyla bağlanmıştır. Buna göre ilgili bentte;

-20.maddenin 1.fıkrasındaki yükümlülüğün (kademeli olarak kaç çalışan temsilcisi belirleneceği) ihlali halinde 1.000 TL,

-20.maddenin 3.fıkrasındaki yükümlülüğün (işverene öneride bulunma ve işverenden tedbir isteme) ihlali halinde 1.500 TL,

-20.maddenin 4.fıkrasındaki yükümlülüğün (haklarının kısıtlanamayacağı ve imkan sağlanacağı) ihlali halinde 1.000 TL,

İdari para cezası uygulanmaktadır.

2019 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73’tür. Uygulanacak idari para cezaları işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre kategorize edilmiştir.

2019 yılı için bahse konu 1000 TL idari para cezası; 

a) 10’dan az çalışanı olan işyerlerine;

1. Az tehlikeli sınıftaysa (aynı miktarda) 1.911 TL

2. Tehlikeli sınıftaysa (%25 arttırılarak) 2.388 TL

3. Çok tehlikeli sınıftaysa (%50 arttırılarak) 2866 TL

b) 10-49 Çalışanı Olan İşyerlerine;

1. Az tehlikeli sınıftaysa (aynı miktarda) 1911 TL

2. Tehlikeli sınıftaysa (%50 arttırılarak) 2866 TL

3. Çok tehlikeli sınıftaysa (%100 arttırılarak) 3822 TL

c) 50 ve daha fazla Çalışanı Olan İşyerlerine;

1. Az tehlikeli sınıftaysa (%50 arttırılarak) 2866 TL

2. Tehlikeli sınıftaysa (%100 arttırılarak) 3822 TL

3. Çok tehlikeli sınıftaysa (%200 arttırılarak) 5733 TL olarak uygulanmaktadır.

ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN ÇEŞİTLİ HAK VE GÖREVLERİ

Çalışan temsilcilerinin hak ve görevleri kısaca şu şekildedir;

-çalışanlarla ve bölüm amirleriyle iletişim halinde olmak,

-iş sağlığı ve güvenliği konusunda tehlikeler ve eksikliklerle ilgili bilgi sahibi olmak,

-iş sağlığı ve güvenliğine tesir eden konularda iş güvenliği uzmanına, işyeri hekimine, sağlık ve destek personeline, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna bilgi vermek, gereken önerilerde bulunmak,

-işyerinde gerekli önlemlerin alınmasına ve riskin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak,

-risk değerlendirmesi veya acil durum planlarının düzenlenmesi gibi süreçlere katılmak, katkı sağlamak,

-iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılacak toplantılara katılmak,

-iş sağlığı ve güvenliği politikasının ve kültürünün işyerinde kabul görmesine katkı sağlamak,

-iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyerinde yapılan denetim veya teftişe hukuk ve hakkaniyete uygun olarak katkıda bulunmak, gerçeği esas almak, 

-işyeri ile ilgili mesleki sırları ve çalışanlarla ilgili özel bilgileri gizli tutmak, 

-işyerinde “ramak kala” olarak bilinen tehlikeli ama zayiatsız bir olayın gerçekleşmesi ile tutulan tutanağın bir örneğini yazılı olarak işverenden almak,

-risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere ulaşabilmek.

Görüldüğü üzere çalışan temsilcisi görevlendirilmesi ve iş güvenliğinde sürece dahil edilmesi katı yaklaşımdan önleyici yaklaşıma geçildiğinin göstergesidir. 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

20.maddede geçen “çalışan temsilcisi görevlendirme ve sürece dahil etme” yükümlülüklerinin 6331 sayılı Kanunun yayın tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği “yürürlük” başlıklı aynı Kanununun 38.maddesinde belirtilmiştir. Bu tarih 01.01.2013 tarihidir. Bu tarihten itibaren 6331 sayılı Kanun kapsamına gören tüm işyerlerinde “çalışan temsilcisi belirleme ve sürece dahil etme” yükümlülüğü başlamıştır. Bu durumla geriye dönük inceleme veya teftişlerde, bu tarihe kadar “çalışan temsilcisi belirleme ve sürece dahil etme” yükümlülüklerinin ihlalinin (yasal olarak) tespiti halinde geçmişe dönük idari para cezası verilebilmektedir.

Fatih Rüştü TAŞKIN
SGK Müfettişi
fatihrustutaskin33@gmail.com

Kaynak: Muhasebeweb.com

is guvenligi     
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
TeşvikPlus SGK Teşvik Hesaplama Programı!

Cari ve Geçmiş Dönem SGK Teşviklerinizi TeşvikPlus sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

HEMEN İNDİR!