e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Çalışma Yaşamında Yeni Değişiklikler

29.03.2020 21:25 | Güncelleme: 31.03.2020 06:05

Başta kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği olmak üzere 7226 sayılı Kanun ile çalışma yaşamımızda birtakım değişiklikler yapıldı.

Kısa Çalışma kavramı AB normlarına uygun olarak ilk defa 4857 sayılı Kanun ile birlikte 2003 yılında yürürlüğe girmiş ve ilk uygulaması 2005 yılında başlamış bulunuyor.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz hallerinde ya da zorlayıcı nedenlerle işyerindeki iş hacminin düşürülmesi, haftalık çalışma süresinin önemli oranlarda azaltılmasının gerektiği durumlarda istihdam yapısını korumak amacıyla getirilen uygulama işçilerin işten çıkartılması ya da zoraki ücretsiz izne ayrılması hallerini önlemeye matuf bulunuyor.

Her kriz ortamında olduğu gibi bu Covid-19 salgınında da hizmet başta olmak üzere çoğu sektörde iş potansiyeli önemli oranda düşmüş bulunuyor. Salgının önlemek amacıyla getirilen geçici olarak işyeri kapanış kararları da bu iş potansiyelini kaçınılmaz olarak düşürüyor.

Tüm bu hallerde işyerlerinde işten çıkarmaların veya ücretsiz izne ayırarak geçim bakımından zor duruma bırakılmanın önlenmesi yoluyla hem istihdamın hem de sosyoekonomik yapının korunması hatta salgın hastalığa karşı bünyelerin daha sağlıklı korunabilmeleri için aile bütçelerinin korunması bakımlarından kısa çalışmanın önemi büyük.

Uygulama aylık iş saatleri önemi oranda azaltılmış olan işyerlerinde işçilerin çalışamadıkları iş saatleri karşılığına tekabül eden ücret kısmını İşsizlik Fonundan almalarını amaçlıyor. Bu alınan ödeneğe kısa çalışma ödeneği deniyor.  Kısa çalışma ödeneğinde ne yazık ki bir üst sınır var ve aylık brüt asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor.

Kısa Çalışmada Covit 19 Değişikliği

Kısa çalışma için başvuruyu işverenlerin yapması gerekiyor. İş-Kur’dan uygunluk kararı çıkması ile onaylanan işçi listelerinde yer alan işçiler kısa çalışma ödeneğini her ay alabiliyorlar. Kısa Çalışmaya konu işçilerin bu ödeneğe hak kazandıkları tarihte işsizlik ödeneğine müstehak olmaları gerekiyor. Bu da son 3 yılda 600 gün sigortalı çalışmış olmak, son 120 gün sürekli çalışmış olmak gerekiyor.

Siyasi irade bu konuda 7226 sayılı Kanunla Covit-19’a özgü olarak indirime giderek son üç yılda 450 gün sigortalılık aranacağını, son 120 yerine son 60 gün sürekli çalışmanın yeterli olacağını yasalaştırmış bulunuyor. Bu istisnai hüküm 30.06.2020 tarihine kadar ve Covit 19 kaynaklı kısa çalışma taleplerinde uygulanacak. Cumhurbaşkanı bu tarihi 2020 yılsonuna kadar uzatmaya ve gerekli gün sayılarını yeniden belirlemeye yetkili olacak.

Sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ı olarak esas alınan Kısa Çalışma ödeneğinde üst sınırın asgari ücretin 1,5 katı olması handikapına ise yasada çözüm getirilmemiş bulunuyor.

Küçük Esnafın Durumu

Kısa çalışma sadece sigortalı çalışanlarla ilgili bir hak. İşyerleri önlemler kapsamında geçici olarak kapatılan esnaf için ise KDV ve muhtasar ertelemeleri, SGK prim ertelemeleri ve özellikle de işyeri kiralarının bu sürede alınmaması, ödenmeyen işyeri kiraları için ise bu mülklerin sahiplerinin ödeyeceği vergiden düşülmelerinde fayda bulunuyor.

Kısmi Çalışanların GSS Zorluğunda Esneme

Yine 7226 sayılı Kanun ile kısmi süreli, çağrı üzerine veya puantaj esasına göre çalışan 4/a sigortalılarından başka bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişisi konumunda olmayanların ayda 20 gün ve daha az olan çalışma günlerini GSS primi ile 30 güne tamamlama zorunluluğu esnetilmiş bulunuyor. Buna göre artık bu tür çalışması olanlar ancak sekiz ve daha az gün çalışmaları halinde GSS primi ile ayda 30 güne tamamlamak zorunda olacaklar.

Ayrıca ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla süre ile çalışanların da prim günlerini GSS primi ile 30 güne tamamlama zorunluluğu da kaldırılmış bulunuyor.

Telafi Çalışması Uzuyor

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabiliyordu. Artık telafi çalışması iki ay değil dört ay içinde çalışılmayan süreler için de uygulanabilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı bu süreyi sekiz aya kadar artırabilecek.

Ahilik Sandığı Ertelendi

Esnaf Ahilik Sandığına ilişkin hükümler yani esnafların işsizlik sigortası 01.01.2021 tarihine ertelenmiş bulunuyor.

1500 TL’den Az Emekli Aylığı Ödenmeyecek

2008 yılında çıkan 5510 sayılı Kanunun getirdiği sistemdeki bireyler aleyhine çarpıklık nedeniyle SSK’lılar için en düşük emekli aylığı 2019 yılında 681,51 TL oldu. (Bağkurlular için 694 TL)

Zaten 2018/38 sayılı Genelge de “Malûllük ve ölüm aylıklarında diğer bir alt sınır kontrolü olarak, hesaplanan ölüm veya malullük aylığı tahsis talep veya ölüm yılından önceki yılın son ödeme ayında 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamındaki sigortalılar için dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olmayacaktır. Az olması durumunda, sigortalının aylığı bu miktara yükseltilecektir.” diyerek bu olgunun etkileyeceği aylıkları nispeten korumayı amaçlıyordu.

Özellikle düşük primle çalışanlar başta olmak üzere 2008’den sonraki süreçte çalıştıkça aylığın düşmesi olgusu nedeniyle aylıklar değer yitirmekte. Bu nedenle geçen yıl aylıkların 1000 TL’den az olarak ödenmeyeceği biçiminde yasa değişikliği yapılmıştı.

Şimdi de aylıkların 1000 TL değil 1500 TL’den az olarak ödenmeyeceği biçiminde yasa değişikliği yapılmış bulunuyor.

01.01.2020 tarihinden itibaren 1500 TL’den az aylık ödenmeyecek. Yani aslında aylıklar 1500 TL’ye yükselmeyecek, söz gelimi aylık 800 TL ise 1000 TL olarak ödenirken yüzde 6 zam geldiğinde maaş 848 TL iken yine 1000 TL’den az olduğu için 1000 TL olarak ödeniyordu. Şimdi bu 800 TL’lik aylık 1500 TL olarak ödenecek. Bu %5-6-7’lik zamlarla 1500 TL’yi yakalayamayacağından 3-4 sene bu emekli 1500 TL aylık almak durumunda kalacak. 1000 TL emeklinin aylığı değildi, 1500 TL de öyle, maaşı 1500 TL’den az olanlara 1500 TL’yi zamlarla geçene kadar 1500 TL ödemek biçiminde bir uygulama getirilmiş oluyor.

Bayram İkramiyesi Öne Çekiliyor

Ramazan Bayram İkramiyesi Nisan ayı maaşlarıyla birlikte değil 7-11 Nisan arasında ödenecek.

Şevket TEZEL
 


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !