Çalışmayı düşünen emeklilerin bilmesi gereken hakları

30.03.2019 08:07 |

SGK, çalışma statüsü, tabi olunan kanunlar, geçici ve sürekli hastalıkları, iş yerinde ve iş yeri dışında maruz kaldıkları kaza ve hastalıklar, engellilik ve malullük derece ve durumlarına göre çok değişik şartlarla gelir ve aylıklar bağlar.

Hangi emeklillerin yeniden çalışma durumnda emekli aylıkları kesilir, Hangi emeklilerin aylıkları kesilmez?

SGK Statüsünde alışan emeklilerin aylıkları kesilir mi?

SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) ya da Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında yaşlılık aylığı aldıktan sonra yeniden SSK (4/1-a) kapsamında çalışamaya başlayanlar isterlerse emeklilik (yaşlılık) aylıkları kesilmeden çalışabilirler. SGK'lı olarak çalışacak emeklilerin aylıklarının kesilmemesi için sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmayı seçmeleri gerekmektedir.

Bu emekli sigortalıların prime esas kazançları üzerinden yüzde 32 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Bu primin sadece yüzde 7,5 oranı çalışanın kazancından kesilecektir. Geriye kalan primler ise işveren payıdır.

Bağ-Kur kapsamında çalışan emeklilerin aylıkları kesilmez!
 
İster SSK (4/1-a) ister Bağ-Kur (4/1-b) ya da Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında yaşlılık aylığı aldıktan sonra yeniden Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında çalışamaya başlayanların emeklilik aylıkları kesilmeyecektir. Bunun için de herhangi bir prim ödemeye de gerek bulunmamaktadır.

Malullük aylığı alan çalışanların yeniden çalışma başlamaları halinde aylıkları kesilir mi?
 
Malullük aylığı almakta iken SGK Kanununa göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilmektedir.

Sürekli iş göremezlik geliri alanların gelirleri kesilir mi?
 
Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için sigortalının çalıştığı işten ayrılması, iş yerini kapatması veya devretmesi şartı aranmamaktadır.
Bu nedenle, sürekli iş göremezlik geliri bağlandığı hâlde SGK kapsamındaki çalışmasını sürdüren veya gelir bağlandıktan sonra yeniden çalışmaya başlayan sigortalıların gelirleri kesilmeyecektir.
Bir iş yerinde çalışmaları hâlinde normal işçiler gibi bunlar adına çalıştıkları sürece kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi alınacaktır.

Emeklilerin kamuda çalışması hâlinde aylıkları kesilir mi?
 
Birkaç istisna haricinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalışmaları hâlinde emekli aylıkları kesilmeyecektir.

Harp malulleri, vazife malulleri ve malullük aylığı alanların aylıkları kesilir mi?
 
Harp malullüğü ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan, SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmeksizin ve haklarında hakkında sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri hâlinde ise bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacaktır.

3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış olan maluller ile SGK Kanunu kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malullüğü aylığı alan er ve erbaşların 4/1-c kapsamında sigortalı olmaları hâlinde aylıkları kesilmeyecek ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacaktır. Harp malulleri ile 2330 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış olanların ise 4/1-c kapsamında sigortalı olmaları hâlinde aylıkları kesilerek, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacaktır.

Adi malullük aylığı alıp 4/1-b kapsamında çalışanlar hakkında 29/2/2016 tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılmıştır.

İsa KARAKAŞ
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !