e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Defter Beyan Envanter Takip Listesi Kullanım Kılavuzu

21.02.2019 15:39 | Güncelleme: 21.02.2019 18:25

Defter Beyan Sisteminde Envanter Takip işlemlerinde Envanter işlemleri ile ilgili tüm adımları kullanım kılavuzunu kullanarak yapabilirsiniz.

 

Defter Beyan Sisteminde Envanter Takip Listesi işlemlerinde Envanter Listesi, Dönemsel Envanter Listesinin Oluşturulması, Envanter Kaleminin Kaydedilmesi, Envanter Kaleminin Aranması, Envanter Kaleminin Değiştirilmesi, Envanter Kaleminin Silinmesi işlemlerini aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapabilirsiniz.

Defter Beyan Sisteminde envanter takip listesi nasıl yapılır?

1. Defter Beyan Sistemi Envanter Listesi Nedir?

Envanter Listesi, mali yılbaşında, ara dönemlerde ve mali yıl sonunda eldeki envanter kırılımını ve toplam tutarını, Sistem üzerinden Kullanıcının beyan edebileceği dönemsel listelerin tamamıdır. Bu liste ile;
• Sistemde herhangi bir otomatik belge oluşmaz,
• Hesap özetine herhangi bir tutar akışı olmaz,
• Beyanname ekranlarına herhangi bir tutar akışı olmaz.

Envanter Listesinin kullanımı, envanterini “Stok Defteri” açarak Sistem üzerinden takip etmeyen ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan (işletme veya çiftçi işletme defteri) mükellefler için zorunludur.

Muhasebe Bilgileri > Envanter Listele erişiminden kayıtların yapılabileceği listelere ulaşılır. Bu listeler “Dönem” bazında belirlenmiş listeler olup aşağıdaki gibidir;
• Dönem Başı,
• Birinci Geçici Vergi Dönemi,
• İkinci Geçici Vergi Dönemi,
• Üçüncü Geçici Vergi Dönemi,
• Dönem Sonu.

2. Defter Beyan Sistemi Dönemsel Envanter Listesi Nasıl Yapılır?

Envanter Listesi işlemleri, Sistemde “Muhasebe Bilgileri” modülü kapsamında yürütülür (Şekil 1). Envanter Listelerini sadece ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler oluşturabilir.
Dönemsel envanter listesine ilk envanter kalemi kaydedildiğinde Dönemsel Envanter Listesi oluşturulmuş olur.

*Kural – Stok Defteri ile Envanter Listesi aynı anda kullanılmaz.
Envanter Listesini kullanabilmek için “Stok Defteri”nin kapalı olması gerekmektedir. “Envanter Listele” erişimi menüde görünmüyor ise Mükellefin Stok Defteri açıktır.

Envanter Listesine girebilmek için önce “Dönem” seçimi yapılır (Şekil 2).

Dönem seçimi yapıldıktan sonra “Görüntüle” butonuna tıklanır. Envanter Listesinde (varsa) önceden eklenmiş kayıtlar ekrana gelir (Şekil 3).

Dönem seçimini değiştirip başka bir döneme ait Envanter Listesi görüntülemek için “Vazgeç” butonuna tıklanır; yeniden dönem seçimi yapılır ve “Görüntüle” butonuna tıklanır.

Görüntüleme işlemi sonrasında döneme ait Envanter Listesinin “Excel” ya da “Pdf” dosya formatlarına uygun olan çıktıları alınabilir. Şekil 4

3. Defter Beyan Sistemi Envanter Kaleminin Kaydedilmesi

Bölüm 2’de bahsedildiği gibi envanter kaleminin kaydedilmek istendiği döneme ait Envanter Listesi görüntülenir.
Ekranın “Envanter Listesi” panelindeki;
• Stok Kodu
• Stok Adı
• Birim
• Miktar
• Tutar (KDV Hariç) alanları eksiksiz doldurulur ve kalem ekleme butonuna tıklanır.

Şekil 3-1 Defter Beyan Sistemi Envanter Kalemi Oluşturma İşlemi

Eklenen kalemler Envanter Listesinden takip edilir.

Mükelleflerin, hangi detay kırılımında envanter kalemi ekleyeceği mükellefin isteğine bırakılmıştır.

Mükellefler, Envanter Listesinde takip ettiği emtia giriş ve çıkışlarını “Dönem Başı, Birinci Geçici Vergi Dönemi, İkinci Geçici Vergi Dönemi, Üçüncü Geçici Vergi Dönemi, Dönem Sonu” şeklinde detaylı takip edilebileceği gibi, tek kayıtla da takip edilebilecektir.

Kural – Birim fiyat sistem tarafından hesaplanır: Listeye kalem eklendikçe Sistem, Tutar (KDV Hariç)’i Miktar ’a bölerek Birim Fiyatı hesaplar ve listede gösterir (Şekil 5).
Kural – Sayfa ve Liste toplamları sistem tarafından hesaplanır: Listeye kalem eklendikçe Sistem, Tutar (KDV Hariç) toplamını alarak sayfa ve liste toplamını günceller (Şekil 5).

Mali yılbaşı itibari ile sisteme girilmiş Dönem Başı Emtia gider belge toplamının Dönem Başı Envanter Listesi-Liste toplamı ile aynı rakam olması gerekmektedir.

Kural – Envanter Listeleri dönem sırasına uygun olarak oluşturulur:

Listelerin, yukarıdaki sıraya uygun olarak oluşturulması zorunludur.

Örneğin; Dönem Başı Envanter Listesi henüz oluşturulmamışken Birinci Geçici Vergi Dönemi Envanter Listesi oluşturulamaz. Başka bir ifade ile, Birinci Geçici Vergi Dönemi Envanter Listesine envanter kalemi kaydedebilmek için Dönem Başı Envanter Listesinde en az bir adet kalem kaydı yapılmış olması gereklidir. Şekil 6

Kural – Envanter Kalemi mükerrer olamaz: Önceden oluşturulmuş ve listede zaten mevcut olan ya da önceden oluşturulmuş ve silinmiş bir Stok Kodu ile envanter kalemi oluşturulmasına Sistem izin vermez.

4. Defter Beyan Sistemi Envanter Kaleminin Aranması

Bölüm 3’te bahsedildiği gibi görüntülenen Envanter Listesi’ne envanter kalemleri kaydedilir. Kaydedilmiş bir envanter kalemi Stok Kodu ya da Stok Adı ile aşağıdaki kriterlerde liste içerisinde aranabilir:
• Stok Kodu ile arama: Arama yapılmak istenen Stok Kodu, ekran görüntüsünde belirtildiği şekilde yazılır ve içinde bu kriterler geçen envanter kalemleri ekrana gelir (Şekil 7).

• Stok Adı ile arama: Arama yapılmak istenen Stok Adı, ekran görüntüsünde belirtildiği şekilde yazılır ve içinde bu kriterler geçen envanter kalemleri ekrana gelir (Şekil 8)

Kural – Aramada büyük-küçük harf duyarlılığı: Stok Kodu ve Stok Adı ilk karakterleri büyük – küçük harfe duyarlıdır. Diğer karakterler büyük-küçük harfe duyarlı değildir.

Aramadan vazgeçmek ya da yeni bir arama yapmak için öncelikle “X” tuşuna tıklayarak filtrelerin kaldırılması ve “Arama” butonuna yeniden tıklanması gerekmektedir. (Şekil 9)

5. Defter Beyan Sistemi Envanter Kalemi Nasıl Değiştirililir?

Bölüm 4’te bahsedildiği gibi bulunan envanter kalemlerine ait;
• Stok Kodu,
• Stok Adı,
• Birim,
• Miktar,
• Tutar (KDV Hariç) alanları değiştirilebilir.
Başka bir deyişle, bu alanlar mevcut kontroller kapsamında güncellenebilir. Güncelleme yapabilmek için öncelikle envanter kalemi seçilir (Şekil 10).

Seçilen kalem ile ilgili değiştirilmek istenen alan ya da alanlarda gerekli güncellemeler yapılır ve “Kaydet” butonuna tıklanır (Şekil 11).

Envanter kaleminin güncel hali listede görüntülenir (Şekil 12).

6. Defter Beyan Sistemi Envanter Kaleminin Silinmesi

Bölüm 5’te bahsedildiği gibi seçilen envanter kalemini silmek için “Silme” butonuna tıklanır. Silme işlemi sonrasında Envanter Listesi ve tutarlar güncellenir. (Şekil 13)

Kural – Dönem sırası kuralına uygun olarak kalem silinir: Silinmek istenen envanter kalemi listedeki son kalem ise ve bu dönem sonrasında başka bir liste varsa, Sistem son kalemin silinmesine izin vermez. Bu durumda sonraki dönemde oluşturulmuş listelerdeki kalemler silinmelidir.

ŞEKİL 1. ENVANTER LİSTELE EKRANI
ŞEKİL 2. DÖNEMSEL ENVANTER LİSTESİ
ŞEKİL 3. DÖNEM BAŞI ENVANTER LİSTESİ KALEMLERİ (ÖRNEK)
ŞEKİL 4. FARKLI BİR ENVANTER LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME
ŞEKİL 3-1. ENVANTER KALEMİ OLUŞTURMA
ŞEKİL 6. BİRDEN ÇOK ENVANTER KALEMİ OLUŞTURMA
ŞEKİL 7. DÖNEM BAŞI ENVANTER LİSTESİ KALEMLERİ (ÖRNEK)
ŞEKİL 8. STOK KODU İLE ARAMA
ŞEKİL 9. STOK ADI İLE ARAMA
ŞEKİL 10. ARAMA FİLTRESİNDEN VAZGEÇME
ŞEKİL 11. KALEM SEÇİMİ
ŞEKİL 12. KALEM GÜNCELLEME
ŞEKİL 13. LİSTE GÜNCELLEME
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.