E-Defter ve belge saklama

08.04.2019 07:52 |

Bilindiği gibi, klasik ortamda tutulan ticari defterlerin vergi müfettişlerine ibraz edilmemesi hem resen takdir fillini (VUK md. 30) ve hem de hürriyeti bağlayıcı cezaları gerektireceği bilinmektedir. (VUK md.359) Elektronik defter ve belgelerde ise gizleme fiili veya e-defterin ibraz edilmemesi fiilleri farklılık arz etmektedir.

Mücbir sebep olmaksızın e-defterin veya e-faturanın incelemeye yetkili olanlara ibraz edilmeyişi fiilleri vergi suçunu oluşturabilir. Özellikle vergi incelemesine yetkili olanlara mücbir sebep ileri sürülmeden gerek e-defterleri ve gerekse klasik ortamda tutulan yevmiye, envanter ve diğer ibrazı gereken defterlerin ibraz edilmesi zorunludur. Aksi takdirde ibraz edilmeme fiili “gizleme” olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, 1 sıra nolu elektronik defter genel tebliğinin 4. Maddesinde belirtildiği üzere e-defter, e-berat ile birlikte muhafaza etmek zorunda oldukları defterlerin elektronik ortamda tutanların, e-defterlerini/beratlarını vergi yasalarında yer alan süreler dahilinde ibraz etmekte hükümlüdürler. ( yine aynı tebliğin 6. Maddesinde sorumluluk ve cezai müeyyideler)

Bilindiği gibi, vergi inc. Uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 12. Maddesinin 1. Fıkrasından defter ve belgelerin teslim alınması ile ilgili usuller belirtilmiştir. Buna göre, e-defter e-berat, ve diğer ilgili bilgi ve belgelerin kaybolması, mücbir sebep nedeniyle zayi olması, bilgi işlem sistemlerinin bir şekilde hacze maruz kalması halinde bu durumun belgelendirilmesi zorunludur (VUK md. 373). Elektronik fatura ve e-defter kayıtlarının inceleme için vergi müfettişine sunulmaması haklinde bu durumun Asliye Ticaret mahkemesinden alınabilecek bir zayi kararı ile ispatı gerekecektir (Bkz. 13.12.2011 gün ve 28141 sayılı R.G. yayımlanan 1 seri nolu E-defter GT ve ayrıca bkz. 2 sıra nolu GT ve Sirküler).

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

     
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !