E-Serbest Meslek Makbuzu Kullanım Zorunluluğu

Eklenme : 02.07.2018 11:57 | Güncelleme : 02.07.2018 11:57


E-Serbest Meslek Makbuzu Kullanım Zorunluluğu hakkında İstanbul SMMM Odasının açıklamasıBazı üyelerimizin yanlış yorumlama sonucu Serbest meslek erbaplarının 01.07.2018 tarihinden itibaren belli hasılatı aşmaları halinde E- Serbest Meslek Makbuzu kullanacağı yönünde bilgi sahibi oldukları anlaşılmıştır. VUK 487 Numaralı Genel tebliği hükümlerine göre; E-SERBEST MESLEK MAKBUZU KULLANILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı “E- İrsaliye”, “ E-Müstahsil Makbuzu” ve “E-Serbest Meslek Makbuzu” kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 487 Seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17.12.2017 Resmi Gazete’de yayımlamıştır.

Genel tebliğin 5. Maddesinin (6) fıkrasına göre;

e-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama olmadığı açıklanmıştır.

Sisteme İSTEYEN mükellefler dahil olacaktır. İSTEMEYENLER mükellefler eskiden olduğu gibi “Serbest Meslek Makbuzu”nu KAĞIT ortamında düzenlenmeye devam edecektir.

Çalışmalarınız da kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR
İstanbul SMMMO 

 

e-serbest meslek makbuzu  e-irsaliye  e-mustahsil   


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  SGK

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com