e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

E-Vergi Levhası

13.05.2019 06:09 | Güncelleme: 13.05.2019 06:09

Gelir vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ve sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren vergi levhasını almak zorundadırlar.

Mükellefler tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra, vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde  yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, aşağıda sayılan gelir vergisi mükellefleri için (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) nisan ayının birinci günüden itibaren, yine aşağıda belirtilen kurumlar vergisi mükellefleri için ise mayıs ayının birinci gününden itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Özel hesap dönemine tâbi mükellefler vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklardır.

Yazdırılan vergi levhalarının sirkülerimizin II. numaralı bölümünde sayılan iş yerlerinde bulundurulması ve yetkililerce istenmesi halinde ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

 Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar

Gelir Vergisinde

l. Ticari kazanç sahipleri,

Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar),
Serbest meslek erbabı.

Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınır ve aşağıda II. Bölümde sayılan yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı bulundurulur.

2. Kurumlar Vergisinde

l. Anonim şirketler,

Limited şirketler,
Eshamlı komandit şirketler.

Vergi Levhalarının Bulundurulacağı Yerler

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden aldıkları yazılı çıktılarını iş yerlerinin;

Merkezlerinde,

Şubelerinde,

Satış mağazalarında,

ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

Taşıt işletmeleri, ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır),

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulundururlar.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabilirler.

Yukarıda yazılı mükelleflerin herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamaları için Mayıs ayı sonuna kadar, vergi levhaları İnternet Vergi Dairesi'ne kullanıcı kodu,  parola ve şifre ile giriş yapıp yazdırmaları ve yukarıda belirtilen yerlerde bulundurmaları gerekmektedir.

Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında Uygulanacak Ceza

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilir (her tespit için ayrı ayrı olmak üzere, 01.01.2019 tarihinden itibaren söz konusu özel usulsüzlük cezası 290 TL’dır).

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.