Emeklilikte Staj Sigortasının Başlangıç Sayılması teklifi Komisyonda

11.10.2018 09:27 |

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Arzu ERDEM in Meclise sunduğu çıraklık ve stajyerlik sürelerinin sigortalılık başlangıç tarihinde esas alınması kanun teklifi 10 ekim itibari ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Teklif ile emeklilikte çıraklık ve stajyerlik sürelerinin sigortalılık başlangıç tarihinde esas alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son noktayı koydu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“5510 Sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Arzu ERDEM
İstanbul Milletvekili

Çıraklık ve stajyerlik sürelerinin sigortalılık başlangıcının emeklilik tarihinde esas alınması konulu teklif metni

GEREKÇE

3308 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre lise ve/veya yükseköğretim öğrenciliği döneminde yapılan staj süreleri fiilen çalışma olmasına ve diğer işçilerden çalışma yönünden hiçbir farkı olmamasına rağmen uzun vadeli sigorta primleri yatırılmadığı için, sigortalan sayılmayıp emeklilik hesabında da başlangıç kabul edilmemektedir.

5510 sayılı Kanunun “Sigortalılığın başlangıcı” başlıklı 7’inci maddesine göre, sigorta hak ve yükümlülükleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başlamaktadır.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun 38’inci maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaların uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girildiği tarih olarak kabul edildiğinden, çıraklar ve stajyerler, çıraklık ve staj süreleri için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından sağlanan haklardan yararlanamamaktadır.muhasebeweb.com

Bir taraftan; çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırken ve de çırak veya stajyer olarak çalışmaya başlanılan tarih sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilirken, diğer taraftan da; bu hakların sadece kısa vadeli sigorta kolları ile sınırlı tutulması eşitsizliğe ve dolayısıyla mağduriyete neden olmaktadır.

Bu itibarla; çırak olarak çalışma veya staja başlanılan tarih uzun vadeli sigorta kolları bakımından da sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınmalı, çıraklık ve staj süreleri için borçlanma hakkı verilmelidir.

Söz konusu kanun teklifiyle; çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan süreler için borçlanma hakkı verilmesi ve sigortalılık başlangıç tarihinin uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında da çırak olarak çalışmaya veya staja başlanılan tarih olarak esas alınması öngörülmektedir. Böylelikle, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinin yanı sıra mesleki eğitimin özendirilmesine de katkı sağlanacaktır.

5510 SAYILI SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 T inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ilave edilmiş ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“k) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen çıraklar ile meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri,

“Birinci fıkranın (k) bendinde geçen sürelerin borçlanılması halinde, çıraklık ve stajın başladığı tarih, sigortalılık başlangıç tarihi esas olarak alınır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !