e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

En son değişikliklerle SGK eksik gün bildirimi

29.06.2020 11:05 | Güncelleme: 30.06.2020 10:53

İşverenler, kayıt dışı istihdamın önlenmesi için ay içinde 30 günden az süreyle SGK’ya bildirdikleri çalışanların eksik gün nedenlerini açıklamak zorunda. Her eksik gün nedeni için ayrı ayrı öngörülen kodlar, ihtiyaçlara göre değiştirilip yenileniyor.

Kayıt dışı istihdam en fazla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aktüeryal dengesini olumsuz yönde etkiliyor. Bu etkilerin özel sektör işletmelerine yansıyan en olumsuz yönü ise haksız rekabet şeklinde ortaya çıkıyor. Kayıt dışı istihdam, sadece çalışanların SGK’ya bildirilmemesi şeklinde değil, bildirilen çalışanların ücret veya gün sayılarının eksik bildirilmesi şeklinde de gerçekleşiyor. İşte, buna çözüm bulmak için ilk defa 1999’da yürürlüğe giren ilk Sosyal Güvenlik Reformu’nun yapıldığı düzenlemelerle çözüm üretilmeye çalışıldı. Buna göre ay içinde 30 günden az süreyle SGK’ya bildirilenlerin, işverenleri tarafından nedenlerinin ispatlanması gerekiyor.

Kısa Çalışma süresi hangi işyerlerinde uzatılmıştır?

PRİM ÖDEME GÜN SAYILARI

SGK uygulamasında genel olarak ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün olarak sisteme girilmesi gerekiyor.

İşyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30 güne tamamlanması için gerektiğinde, eski işyerindeki prim gün sayısına şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilecek. e-bildirgede işten ayrılış tarihi seçilmeksizin arta kalan günler için ‘diğer’ kodu ile eksik gün bildirilecek. Ancak 28 çeken şubat ayları için, ayın 26’sı ile 27’sinde eski işyerinden çıkıldı ise ilave 2 gün eski işyerine eklenemeyeceğinden yeni işyerindeki prim gün sayısına eklenecek ve e-bildirgede işe giriş tarihi seçilmeksizin arda kalan günler için ‘diğer’ kodu ile eksik gün bildirilecek.

Yine, 29 çeken şubat ayları için ayın 28’inde eski işyerinden ayrıldı ise ilave 1 gün eski işyerine eklenemeyeceğinden yeni işyerindeki prim gün sayısına eklenecek ve e-bildirgede işe giriş tarihi seçilmeksizin arda kalan günler için ‘diğer’ kodu ile eksik gün bildirilecek

EKSİK GÜN NEDENLERİ

• Eski e-bildirge şifresi ile 28 gün üzerinden
•  Yeni e-bildirge şifresi ile 1+1=2 gün 

(27 gün ‘diğer’ neden ile eksik gün bildirilecek) üzerinden bildirim yapılabilecek.Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalışma nedenleri aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesine kaydedilecek.

SGK EKSİK GÜN KODLARI

SGK, her eksik gün nedeni için ayrı bir kod öngörüyor. Bu kodlar ihtiyaç hasıl oldukça değiştiriliyor veya yenileri uygulanıyor. 

En güncel SGK eksik gün kodları şöyle:

01- İstirahat
03- Disiplin cezası
04- Gözaltına alınma
05- Tutukluluk
06- Kısmi istihdam
07- Puantaj kayıtları
08- Grev
09- Lokavt
10- Genel hayatı etkileyen olaylar
11- Doğal afet
12- Birden fazla
13- Diğer nedenler
15- Devamsızlık
16- Fesih tarihinde çalışmamış
17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18- Kısa çalışma ödeneği
19- Ücretsiz doğum izni
20- Ücretsiz yol izni
21- Diğer ücretsiz izin
22- 5434 SK ek 76, gm 192
23- Yarım çalışma
24- Yarım çalışma ve diğer nedenler
25- Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama
26- Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu
27- Kısa Çalışma Ödeneği ve diğer nedenler
28- Pandemi ücretsiz izin (4857 Geç.10.md)
29- Pandemi ücretsiz izin ve diğer nedenler

ESAS ALINAN BELGELER

• Ay içinde 30 günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin; SGK tarafından elektronik ortamda alınabilenler hariç kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor ile sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi, sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge, gözaltına alınma ile tutukluluk haline ilişkin belgeler,

• Kısmi süreli çalışmalara ait sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan yazılı iş sözleşmesi, sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları 

• Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği, işe devamsızlığa ilişkin belgeler
• İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte çalışılmadığına dair belge
• Kısa Çalışma Ödeneği alındığına dair ilgili resmi makamlardan alınan belge
• 5434 S. K. Ek 76 ve geçici 192. maddesine tabi olunduğunu gösterir belge
• Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmi makamlardan alınan belge
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmeler, eksik çalışmaya ilişkin belgelerdendir.

BELGELERİ SAKLAYIN

Eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi yeterli olacak. Eksik çalışmaya ilişkin belgeler ilgili ayda düzenlenecek, ancak SGK’ya verilmeyecek. Söz konusu belgeler işverence saklanacak. Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin SGK tarafından istenilmesi halinde, 15 günlük süre içinde ibraz edilmesi zorunlu olacak.

İsa Karakaş
İto Haber


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    e-İrsaliye    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
Güncel Mevzuat haberlerine ücretsiz üye olun!

Muhasebe Bültenlerimize abone olun tüm haber ve mevzuatlara anında ulaşın..

ABONE OL