e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Ertelenen Beyanname, Ödeme, Bildirim ve Yükleme Süreleri

22.04.2020 14:13 | Güncelleme: 22.04.2020 14:28

Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim ve Yükleme Süreleri

Coronavirüs salgını dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nca vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca da aylık prim Hizmet belgesi uygulamalarında değiştirilen beyan, ödeme, bildirim ve yükleme sürelerine göre yeni vergi takvimi

NOTLAR:

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları

1) Ticari, zirai ve serbest mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

2) Kurumlar vergisi mükelleflerinden korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende, Sağlık Hizmetleri, Mobilya İmalatı, Demir Çelik Ve Metal Sanayii, Madencilik Ve Taş Ocakçılığı, Bina İnşaat Hizmetleri, Endüstriyel Mutfak İmalatı, Otomotiv İmalatı Ve Ticareti İle Otomotiv Sanayii İçin Parça Ve Aksesuar İmalatı, Araç Kiralama, Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik Ve Ulaşım, Sinema Ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler, Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi Ve Benzeri Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri, Tur Operatörleri Ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri, Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri, Tekstil Ve Konfeksiyon İmalatı Ve Ticareti, Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler.

3) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler, (yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler)

4) 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24.3.2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.

Bu kapsamda mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatıldı.
65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmamaya gerek bulunmamaktadır.
 

Mart 2020 Vergi Takvimi (Mart 2020 Beyanname verme Ödeme ve Bildirim Süreleri)

Vergi /
SGK
Ödevi Ayı

Vergi Ödevi

Yasal Beyanname / Bildirim Süresi

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Süresi

Uzatılan Ödeme Tarihi

Yasal Düzenleme ve Kapsamı

Mart
2020

2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

31.03.2020

31.03.2020

30.04.2020

30.04.2020

125 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri / Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri

2020 Şubat KDV Beyannamesi

26.03.2020

26.03.2020

28.04.2020

28.04.2020

Önce 126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 24.04.2020 / Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri /
Sonra 129 No.lu Vergi Usul Kanunu
Sirküleri

2020 Şubat Ba/Bs Bildirimleri

31.03.2020

-

30.04.2020

-

126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri / Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Gelir Vergisi Mükellefleri 2019/Aralık Defter Beratı Yükleme Süresi

31.03.2020

-

30.04.2020

-

126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri / Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri

2020/Şubat    Ayı   Aylık   Prim                     Hizmet Belgesi

23.03.2020

31.03.2020

-

-

 

Nisan 2020 Vergi Takvimi (Nisan 2020 Beyanname verme Ödeme ve Bildirim Süreleri)

Vergi /
SGK
Ödevi Ayı

Vergi Ödevi

Yasal Beyanname / Bildirim Süresi

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Süresi

Uzatılan Ödeme Tarihi

Yasal Düzenleme ve Kapsamı

Nisan
2020

2020/Mart KDV Beyannamesi

27.04.2020

27.04.2020

28.04.2020

28.04.2020

129 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında dışında olanlar

2020/Mart Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

27.04.2020

27.04.2020

-

-

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında dışında olanlar

2020/Mart KDV Beyannamesi

27.04.2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

2020/Mart Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

27.04.2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

2020/Mart Ba/Bs Bildirimleri

30.04.2020

 

27.07.2020

-

2020/Ocak Defter Beratı Yükleme Süresi

30.04.2020

 

27.07.2020

-

 

2019/Aralık Mücbir Sebepler Kapsamında Olan Kurumlar Vergisi Mükellefleri Defter Beratı Yükleme Süresi

30.04.2020

 

27.07.2020

-

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

30.04.2020

30.04.2020

01.06.2020

01.06.2020

127 No.lu Vergi Usul Kanunu
Sirküleri
/ Tüm Kurumlar Vergisi Mükellefleri

2020/Ocak Defter Beratı Yükleme Süresi

30.04.2020

 

01.06.2020

 

128 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri

2019/Aralık Mücbir Sebepler Kapsamında Olmayan Kurumlar Vergisi Mükellefleri Defter Beratı Yükleme Süresi

30.04.2020

 

01.06.2020

-

Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Kaydedilmesi Gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Alış ve Giderler ile Satış ve Hasılatlara İlişkin Kayıt Süresi

30.04.2020

 

31.07.2020

-

128 No.lu Vergi Usul Kanunu
Sirküleri

 

2020/Mart Ayı Aylık Prim Hizmet Belgesi

24.4.2020

30.4.2020

27.4.2020

02.11.2020
(Erteleme kapsamındaki işyerleri için)

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle erteleme

Pilot iller 2020/Mart Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin SGK Kısmı

27.4.2020

30.4.2020

-

02.11.2020
(Erteleme kapsamındaki işyerleri için)

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2/4/2020 Tarihli ve 5157380 Sayılı Genel yazısı

Mayıs 2020 Vergi Takvimi (Mayıs 2020 Beyanname verme Ödeme ve Bildirim Süreleri)

Vergi /
SGK
Ödevi Ayı

Vergi Ödevi

Yasal Beyanname / Bildirim Süresi

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Süresi

Uzatılan Ödeme Tarihi

Yasal Düzenleme ve Kapsamı

Mayıs
2020

2020/Nisan KDV Beyannamesi

27.05.2020

27.05.2020

-

-

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında dışında olanlar

2020/Nisan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

27.05.2020

27.05.2020

-

-

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında dışında olanlar

2020/Nisan KDV Beyannamesi

27.05.2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

2020/Nisan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

27.05.2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

2020/Nisan Ba/Bs Bildirimleri

01.06.2020

 

27.07.2020

-

2020/Şubat Defter Beratı Yükleme Süresi

01.06.2020

 

27.07.2020

-

2020/Şubat Defter Beratı Yükleme Süresi

01.06.2020

 

01.06.2020

 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri

 

2020/Nisan Ayı Aylık Prim Hizmet Belgesi

25.5.2020

1.6.2020

-

30.11.2020
(Erteleme kapsamındaki işyerleri için)

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2/4/2020 Tarihli ve 5157380 Sayılı Genel yazısı

Pilot iller 2020/Nisan Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin SGK Kısmı

27.5.2020

1.6.2020

-

30.11.2020
(Erteleme kapsamındaki işyerleri için)

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2/4/2020 Tarihli ve 5157380 Sayılı Genel Yazısı

Haziran 2020 Vergi Takvimi (Haziran 2020 Beyanname verme Ödeme ve Bildirim Süreleri)

Vergi /
SGK
Ödevi Ayı

Vergi Ödevi

Yasal Beyanname / Bildirim Süresi

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Süresi

Uzatılan Ödeme Tarihi

Yasal Düzenleme ve Kapsamı

Haziran
2020

2020/Mayıs KDV Beyannamesi

26.06.2020

26.06.2020

-

-

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında dışında olanlar

2020/Mayıs Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

26.06.2020

26.06.2020

-

-

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında dışında olanlar

2020/Mayıs KDV Beyannamesi

26.06.2020

26.06.2020

27.07.2020

28.12.2020

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

2020/Mayıs Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

26.06.2020

26.06.2020

27.07.2020

28.12.2020

2020/Mayıs Ba/Bs Bildirimleri

30.06.2020

 

27.07.2020

-

 

Haziran
2020

2020/Mart Defter Beratı Yükleme Süresi

30.06.2020

 

27.07.2020

-

 

2020/Mart Defter Beratı Yükleme Süresi

30.06.2020

 

30.06.2020

 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri

2020/Mayıs ayı aylık prim Hizmet belgesi

23.6.2020

30.06.2020

-

31.12.2020
(Erteleme kapsamındaki işyerleri için)

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2/4/2020 Tarihli ve 5157380 Sayılı Genel yazısı

Pilot iller 2020/Mayıs ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin SGK kısmı

26.6.2020

30.6.2020

-

31.12.2020
(Erteleme kapsamındaki işyerleri için)

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2/4/2020 Tarihli ve 5157380 Sayılı Genel yazısı

 

 


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !