e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

Esnaf sicilinin bağımsızlığı güvence altına alındı

14.12.2018 07:42 |

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, esnaf ve sanatkar aynı meslek kolu ile ilgili birden fazla iş yeri açması halinde, açılan diğer iş yerlerini şube olarak sicile tescil ettirebilecek

(AA) - Esnaf ve sanatkarın aynı meslek kolu ile ilgili birden fazla iş yeri açması halinde, açılan diğer iş yerlerinin şube olarak sicile tescil ettirilmesine imkan sağlandı.

Ticaret Bakanlığının Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliği, esnaf ve sanatkarlar sicili kayıtlarının tam ve doğru tutulması ile esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerinin çalışma, denetim ve gözetimine yönelik usul ve esaslar belirlendi. 

Yapılan düzenlemeyle, sicil teşkilat yapısına sicil bürosu dahil edilerek esnaf ve sanatkarların sicil hizmetlerine erişimi kolaylaştırıldı. Sicil müdürlerinin yokluğunda sicil işlemlerinin sekteye uğramaması için, sicil müdür yardımcısı atanması ilk defa zorunlu kılındı. Yine sicil müdürüne ne zaman ve kim tarafından vekalet edileceği ve vekalet süresi düzenlendi. 

Sicilin bağımsızlığı müessesesi güvence altına alınırken, sicile bakanlık dışında hiçbir merci tarafından emir ve talimat verilemeyeceği hükme bağlandı. 

Sicilin aleniyeti, bilgi ve belge inceleyebilmenin koşulları ayrıntılı olarak hükme bağlanırken, yönetmeliğin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlulaştırılması sağlandı.

Resen tescil ile mahkemelerce verilen şerh kararlarının da sicile işlenmesi hususları ile noterler, odalar, belediyeler ve vergi daireleri gibi resmi makamlar tarafından sicil müdürlüklerine bildirim yapılması hususu düzenlendi. Uygulamada karışıklığa neden olan sicile tescil talebinde bulunabilecek kişileri düzenleyen yeni bir madde ihdas edildi. 

Veri güvenliği için bakanlığa yetki

Yönetmelikle Esnaf Bilgi Sistemi'ndeki (ESBİS) verilerin güvenliğinin sağlanması için bakanlığa yetki verildi. 

Sicilin çalışma bölgesi içerisinde bir esnaf ve sanatkarın aynı meslek kolu ile ilgili birden fazla iş yeri açması halinde, açılan diğer iş yerlerinin şube olarak sicile tescil ettirilmesine imkan sağlandı.

Tescil için gerçeğe aykırı beyanda bulunanların, idari para cezasıyla cezalandırılacağı ve gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar görenlerin tazminat haklarının saklı olacağı hususu düzenlendi. 

Düzenlemeyle, kanun ve yönetmelikte farklı yerlerde ve dağınık olarak yer alan sicil müdürünün görev ve yetkileri tek bir başlık altında toplandı. Ölen ve varisleri bulunmayan esnaf ve sanatkarların sicil kayıtlarının ücretsiz olarak silinmesi hükmüne gaiplik durumu da eklendi. 

Sicil tasdiknamesinin beş yılda bir vize edilmesinin zorunlu olmasının uygulamada oluşturduğu sorunlar göz önüne alınarak vize süresi ve ücreti kaldırıldı. Bunun yerine yapılan düzenlemeyle sicil tasdiknamesi için 6 ay geçerlilik süresi öngörüldü.  
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.