e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Fazlasıyla eksiğiyle KDV Yasa Tasarısı (1)

15.03.2018 21:55 | Güncelleme: 20.03.2018 21:59

Yirmi beş maddeden oluşan Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasını öngören tasarısı önemli düzenlemeler içeriyor. Sadece devreden katma değer vergisinin iadesi düzenlemesi bile gerçek bir reform niteliğinde. Tasarı, bu düzenleme yanında, birçok sorunu gideren, yatırımı ve üretimi destekleyen, gönüllü uyuma katkı yapan, katma değer vergisinin daha sağlıklı işlemesini sağlayacak düzenlemeler içeriyor. Eksikleri olabilir belki ama geneli itibariyle beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Devreden KDV’nin iadesi olanaklı hale getiriliyor

Tasarıda özetle;

- 2019 yılı başından itibaren, oniki aylık sürede indirim konusu yapılamayan KDV’nin, izleyen altı ay içinde talep edilmesi halinde iade edilmesi,
- 2018 sonu itibariyle devreden KDV’nin Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek takvim ve esaslar çerçevesinde iadesi veya gider yazılması,
öngörülüyor.

Tasarının en önemli düzenlemesi. Düzenleme basit, ancak uygulaması zor ve muhtemelen kısa sayılmayacak bir süreci gerektiriyor. Bu nedenle uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu'na ve Maliye Bakanlığı'na geniş yetkiler veriliyor. Bu yetkilerin kullanılışını ve uygulamayı zamanla göreceğiz.

KDV indiriminde takvim yılı sınırı uzatılıyor

Mevcut düzenleme çerçevesinde, istisnai durumlar hariç, yüklenilen katma değer vergisi, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılında indirim konusu yapılabiliyor.
Tasarıyla indirimin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği yılı izleyen yılda da yapılabilmesine olanak sağlanıyor.

Böylece, geç gelen faturalarda yer alan verginin indiriminde yaşanan sorunlar giderildiği gibi, vergiyi doğuran olayın ne zaman meydana geldiğinin tartışıldığı işlemler nedeniyle yüklenilen verginin indirimindeki sorunlar da ortadan kaldırılıyor, KDV sisteminin temel ilkelerinden olan mahsup sisteminin daha sağlıklı çalışması sağlanıyor.

Düzenleme genel anlamda yeterli ve ihtiyaçları büyük ölçüde karşılayabilir. İndirimde yıl sınırı olmaması belki daha doğru olabilirdi. Özellikle zamanaşımı dikkate alınarak bazı önlemler alınıp, herhangi bir yıl sınır olmadan indirime izin verilebilirdi. Böylece, sonradan yapılan tarhiyatlar nedeniyle ödenen vergiler başta olmak üzere yoruma dayalı olarak yapılan indirimlerdeki sorunlar da tamamen ortadan kaldırılabilirdi. Ancak bu haliyle de düzenleme önerisi büyük ölçüde yeterli.

KDV’de konsolidasyona izin veriliyor

KDV uygulamasında grup konsolidasyonunun yolu açılıyor. Tasarıyla;
- Tercihe bağlı olarak,
- En az %50 ortağı olunan kurumlar vergisi mükellefleriyle birlikte,
- Talepte bulunan kurum nezdinde,
- Grup KDV mükellefiyeti tesis ettirilebilmesi,
konusunda Maliye Bakanlığı'na yetki veriliyor.

Bakanlığın bu yetkiyi kullanması durumunda, tercihe bağlı olarak grup konsolide KDV beyannamesi verilebilecek, gruba dahil mükelleflerin toplam hesaplanan vergisinden toplam yüklenilen vergisi mahsup edilebilecek ve verginin finansman yükü ortadan kaldırılabilecek.
Tasarıda, en az %50 oranında ortağı olunan kurumlarla birlikte grup konsolidasyonu öngörülüyor. Bakanlığa dolaylı ortaklıkları da konsolidasyon kapsamına alma yetkisi veriliyor. Bu yetki kullanılmazsa, düzenlemenin kapsamı oldukça daraltacağı söylenebilir. Bu çerçevede örneğin, paylarının tamamı bir gerçek kişiye veya aileye ya da yurt dışındaki bir kuruma ait Türkiye’de faaliyette bulunan birden fazla kurumun, grup konsolidasyonu kapsamına giremeyeceği görülüyor.

Düzenleme son derece olumlu. Önemli bir eksiklik gideriliyor. Ancak daha önemli eksiklik, aynı düzenlemenin kurumlar vergisinde olmaması. Öyle zannediyorum ki ilk fırsatta bu düzenleme de yapılacak ve uluslararası alanda şirketlerin alışık olduğu ve her ülkede aradıkları bu müessese bizim mevzuatımızda da bütün unsurlarıyla yer alacak.

Örtülü kazanç dağıtımı işlemlerinde indirilen KDV’nin düzeltilmemesi öngörülüyor

Kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi indirim konusu yapılamıyor. Bu kural gereği, satın alınan mal ve hizmet bedelleri gelir veya kurum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate alınamıyorsa, bunlara ilişkin ödenen KDV indirim konusu yapılamıyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinde, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı ve benzeri giderler ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmiyor.

Örtülü kazanç dağıtımı ve örtülü sermaye olarak değerlendirilen işlemlerle ilgili yüklenilen KDV’nin yukarıda özetlenen düzenlemeler kapsamında indirim konusu yapılıp yapılamayacağı yıllarca tartışıldı ancak netleşmedi.

15.07.2016 tarih ve 6728 sayılı Kanun'la yapılan düzenlemeyle, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin indirimine olanak sağlandı. Bu defa tasarıyla aynı maddede yeni bir değişiklik yapılıyor ve yurt içindeki işlemler için de indirim olanağı getiriliyor.

Örtülü kazanç dağıtımına ilişkin sorun bu ikinci düzenlemeyle tamamen çözülüyor ancak örtülü sermaye sayılan işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirimine ilişkin bir düzenleme ne yazık ki bu tasarıda da yok.

Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri KDV’den istisna tutuluyor

Tasarıyla, adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri katma değer vergisi istisnası kapsamına alınıyor.

Kişisel düşüncem, mevcut düzenleme çerçevesinde adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri zaten KDV’den istisna. Adi ortaklıklar ferdi işletme niteliğinde. Ferdi işletmelerin sermaye şirketlerine dönüşmesi işlemleri de KDV’den istisna. Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesinde, “ferdi işletmenin sahip veya sahipleri” ifadesi geçiyor. Birden fazla sahibi olan işletme adi ortaklıktan başkası değil. Bu niteliğiyle bu işletmelerin sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri vergiden istisna. Bu anlamda tasarıyla yapılmak istenen düzenlemenin gereksiz olduğunu ve daha önce yapılan bu tür işlemler için gereksiz tereddüt ve risk yarattığını düşünüyorum.

Fazlasıyla eksiğiyle KDV Yasa Tasarısı? (2)

Recep BIYIK


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !