e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Geçici Vergi Beyannamesi verme süresi uzatılacak mı?

29.04.2020 15:53 | Güncelleme: 12.05.2020 16:22

Geçici vergi beyan süresi ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığına gönderdigi beyan süre uzatımı talebinde bulundu.

TÜRMOB Gelir İdare Başkanlığından  Ocak-Mart 2020 dönemine ait geçici vergi beyanname verme sürelerinin ertelenmesi talebinde bulundu.

Geçici Vergi Beyanname verme süresi uzatıldı.

 


Konu : Geçici vergi beyan süresi 

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

İlgi :30/03/2020 tarihli ve 2679 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile Ocak-Mart 2020 dönemine ait geçici vergi beyan süresinin uzatılması talep edilmiş ancak bugüne kadar konu ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Gelinen süreç içerisinde Başkanlığınızca çıkarılan;

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kurumlar vergisi mükelleflerince Aralık/2019 ve Ocak/2020 dönemlerine ilişkin e- Defterlerin oluşturulma ve imzalanması süreleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratlan”mn yüklenme süreleri 27 Temmuz 2020 Pazartesi gününe kadar,

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mart ayma ilişkin KDV beyan süreleri 27 Temmuz 2020 Pazartesi gününe kadar,
128 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mw mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar,

127 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Başkanlığınızca Geçici Vergi Beyannamesi vermek durumunda olan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince Ocak-Mart/2020 dönemine ilişkin olarak 18 Mayıs 2020 Pazartesi gününe kadar verilmesi gereken geçici vergi beyan süresinin uzatılmasına ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmamış olup; aşağıdaki nedenlerden ötürü söz konusu mw  beyan süresinin uzatılması gerektiği değerlendirilmektedir.

1- Mücbir sebep halinde olan mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirmeleri mücbir sebep hali ortadan kalkıncaya kadar ertelendiğinden bu mükelleflerden 1 Ocak 2020-31 Mart 2020 dönemine ilişin olarak düzenlenen/ düzenlenmesi gereken fatura ve benzeri belgelerin tamamının temin edilmesi ve defter kayıtlarıyla uyumlarının teyit edilmesi mümkün olamamaktadır. Örneğin 65 yaş üstü ya da kronik hastalığı bulunan gelir vergisi mükelleflerinden ya da mücbir sebep halindeki kurumlar vergisi mükelleflerinden belge temin edilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır.

2- 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mart ayma ilişkin KDV beyan süreleri 27 Temmuz 2020 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır. Mart ayma ilişkin KDV beyannamesi verilmeden, Mart ayını da içinde barındıran geçici vergi beyannamesinin verilmesi mümkün değildir.

3- Aralık/2019 dönemine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanması ile Defter Beratlarının GİB sistemine yüklenme süreleri mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler için 27 Temmuz 2020, mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Haziran 2020 tarihine uzatılmış olup; 2019 yılına ilişkin defterlerin kapanış kaydı yapılmadan 2020 yılına ilişkin açılış kaydı yapılamayacağından Ocak- Mart/2020 dönemine geçici vergi beyanında bulunulması fiilen mümkün değildir.

4- Geçici vergi beyanlarında dikkate alınacak geçmiş yıllar zararları tutarları, devreden Ar-Ge indirimi tutarı, nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi tutarı vb. zarar, istisna ve indirim tutarlarının bir önceki yıla ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmeden bilinmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla 2019 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmeden Ocak-Mart/2020 dönemi geçici vergi beyanının verilmesi mümkün değildir.

5- Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120 nci maddesi hükmü, geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutlarının kayıtlar üzerinden tespit edilmesine imkan tanımıştır. Dolayısıyla geçici vergiye esas kazançlarının tespitinde mükellefler, dönem sonu mal mevcutlarını kaydi olarak tespit edebilme imkanına sahiptir. Ancak 2019 yılına ilişkin kapanış kaydı yapılmadan açılış kaydı yapılması ve stok envanteri çıkarılması mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre; Ocak-Mart/2020 dönemine ilişkin olarak 18 Mayıs 2020 Pazartesi gününe kadar gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince verilmesi gereken geçici vergi beyan süresinin uzatılmasının vergi tekniği açısından da uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve Ocak-Mart 2020 dönemine ait geçici vergi beyan sürelerinin Başkanlığınızca uygun görülecek bir tarihe kadar uzatılması hususunda gereğini arz ederim

Emre Kartaloğlu
TÜRMOB Genel Başlanı


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !