e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin Kesinti Oranlarında Değişiklik

25.03.2019 07:58 | Güncelleme: 25.03.2019 07:58

Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin Kesinti Oranları ve Banka ve Sigorta Muameleleri Oranı Değişikliği

20 Mart 2019 tarihli ve842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;

- Gelir  Vergisi  Kanunu’nun  94’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde yurt dışında ihraç edilen tahvil ve kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanacak tevkifat oranları,
- Gelir VergisiKanunun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranı  belirleme  yetkisi  çerçevesinde  döviz  cinsinden  elde  edilen mevduat faizleri ve kar payları için uygulanacak tevkifat oranları yeniden belirlendi.

Ayrıca,  BSMV  nispetleriyle  ilgili  olarak  varlık  finansmanı  fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler  karşılık  gösterilerek  ihraç  edilen  varlığa  dayalı  menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca  iktisap  edilmesi  durumunda,  ihraççı  bankalarca  varlığa dayalı menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler için BSMV oranı %1 olarak belirlendi. 

21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 ve Geçici 67’inci maddeleri  ile  5520 Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı kesinti oranları ile banka ve sigorta muameleleri oranına ilişkin düzenleme yapıldı.
 
1-) GVK’nın 94’üncü Maddesine İlişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yapılan Değişiklikler (md.1)

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,
ii) Vadesi1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,
bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0, bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için %10," Düzenleme 21 Mart 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2-)  KVK’nın  Dar  Mükelleflere   İlişkin  30 Maddesine İlişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yapılan Değişiklikler (md.2)

12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde ve aynı fıkranın (5) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "%1" ibaresi "%0" şeklinde değiştirilmiştir.
"b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi l yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,
ü) Vadesi l yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,
bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i) Vadesi l yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,
ii) Vadesi l yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0, bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için %10," Düzenleme 21 Mart 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

3-) KVK’nın Tam Mükelleflere İlişkin 15’inci Maddesine İlişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yapılan Değişiklikler (md.3)

12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi l yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,
ii) Vadesi l yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,
bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i) Vadesi l yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,
ii) Vadesi l yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0, bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için %10,"
Düzenleme 21 Mart 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

4-) 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına ilişkin 1’inci maddesine İlişkin Değişiklikler (md.4)

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile l yıla kadar (l yıl dahil) vadeli hesaplarda %20,
ii) l yıldan uzun vadeli hesaplarda %18," 

Bu düzenleme 21 Mart 2019 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5-) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranına İlişkin Değişiklik (md.5 )

Varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca bu menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler (varlığa dayalı menkul kıymete karşılık gösterilen ipotek teminatlı menkul kıymet tutarını aşan kısma isabet eden getiriler hariç) için banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %1 olarak uygulanır.

Düzenleme 21 Mart 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

TÜRMOB
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.