Gelir İdaresi Başkanlığı Basit Usul Defter Beyan Sistemi duyurusu

28.09.2018 11:34 |

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünden Basit Usul Defter Beyan Sistemi Duyurusu

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı / Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Konu : Defter-Beyan Sistemi hk.
Sayı : 27575268-105[2018-461 J-E.382176
27.09.2018

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA

 

Gelir İdaresi Başkanlığından alman 25/09/2018 tarih ve 31279649-010.07-E. 122378 sayılı yazıda;

"17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra No.lu Veıgi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin 499 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik geçici l'inci maddesi ile Sistemi kullanmak üzere ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 31/12/2017 tarihine kadar yapmaları gereken başvurunun 30/9/2018 tarihine kadar yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.

Diğer taraftan, bahse konu Genel Tebliğin 499 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik geçici 2'inci maddesiyle de basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların 31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilmesi imkanı getirilmiştir.

Mezkur Genel Tebliğin 17'nci maddesinin birinci fıkrasında, "Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvuru yapmakla birlikte belirlenen süreler dâhilinde kayıt yapma, defler tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur." ifadelerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin bahse konu tarihlere kadar Sisteme başvuru yapılması ve kayıtların girilmesi konusunda bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla, yetki alanınız içerisinde yer alan 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında göref yapan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavir odaları ile 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında kurulan esnaf ve sanatkarlar odalarına bilgi verilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. denilmektedir.

Bu itibarla, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin konu hakkında bildilendirilmesinin sağlanması amacıyle, Odanız Üyelerine/Birliğinize bağlı odalara gerekli duyurunun yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İlhan KARAYILAN
Vergi Dairesi Başkanı
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
TeşvikPlus SGK Teşvik Hesaplama Programı!

Cari ve Geçmiş Dönem SGK Teşviklerinizi TeşvikPlus sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

HEMEN İNDİR!