Gelir İdaresinden Önemli Yazarkasa Duyurusu

08.03.2019 14:18 |

Gelir İdaresi Başkanlığı eski nesil ÖKC’lerin hurdaya ayrılması ve kayıtlardan silinmesine yönelik iş ve işlemler hakkında tereddüt edilen hususlar konusunda açıklama yaptı.

Hurdaya ayrıldığı halde sistemde görünün yazarkasaların sistemden silinmesi

Açıklamada hurdaya ayrılan eski nesil ÖKC ‘lerin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde aktif olarak  görünmesi  durumunda ilgili  cihaza  ait  kayıtların silinmesi için vergi dairesi dilekçe ile müracaat edilmesi gerekiyor.

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerimizin Dikkatine

08.03.2019 Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, eski nesil ÖKC’lerin hurdaya ayrılması ve kayıtlardan silinmesine yönelik  iş  ve  işlemler  hakkında  tereddüt  edilen  hususlar  ile  ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği  üzere,  3100  Sayılı  Kanun  kapsamında  yayımlanan  9  Seri  No.lu  Genel Tebliğin"1.Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Kayıt ve Tasdik İşlemleri" başlıklı bölümünde, ÖKC'lerin kayıt işlemini müteakip "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha'nın mükelleflere verileceği,  kayda  ilişkin  belgeler  ile  bu  levhada  yer  alan  bilgilerin  mükelleflerin  vergi dairesindeki  dosyasında  saklanacağı,  işi  bırakma,  yeni  bir  cihaz  alma  veya  herhangi  bir nedenle eski cihazlarını hurdaya ayrılmasının istenmesi durumunda işlemlerin 60 Seri No.lu ÖKC Genel Tebliğin "4.Hurdaya Ayrılan Cihazlar" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde ÖKC'lerin hurdaya ayrılma işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ve bu Tebliğde belirtilen yetkiler çerçevesinde Başkanlığımızca hazırlanıp www.ynokc.gib.gov.tr internet adresinde yayınlanan Teknik  Kılavuzlara  göre;  gerek  eski  nesil  gerekse  yeni  nesil  ÖKC'lerden  gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin aylık satış raporu bilgilerinin ÖKC bazında GİB'e bildirilmesi yükümlülüğü getirilmiş olduğundan GİB bilgi sistemlerinde yer alan ÖKC kayıt bilgilerinin doğruluğu önem arz etmektedir.

Mükellefiyeti devam eden (faal) mükelleflerin sahip oldukları ÖKC'lerinin  hurdaya ayırma  işlemlerinin yapılmasına  rağmen,  zamanında  vergi  dairesine  bildirilmemesi vb. sebeplerle  hâlâ  GİB  Bilgi  Sistemlerinde  (Tercih  Bildirim  Ekranı/Adıma  Kayıtlı  Ödeme Kaydedici Cihazlar) aktif olarak görünmesi durumunda; hurdaya ayrılan cihaza ait servis tutanağı veya ÖKC levhasından  herhangi  birinin  ibraz  edilmesiyle  ya  da  bu  belgeler ibraz  edilememekle/vergi  dairesi  tarh  dosyası  içeriklerinden  ulaşılamamakla  birlikte vergi  dairesi/mal  müdürlüğüne  verilecek  yazılı dilekçe üzerine  ilgilici hazlara   ait kayıtlar silinebilecektir.

Konu  ile  ilgili  olarak,  mükellefler  tarafından  kullanılan  eski  nesil ÖKC’leri fiilen hurdaya  ayrıldığı  halde  GİB Bilgi  Sistemlerinde  (Tercih  Bildirim  Ekranı/Adıma  Kayıtlı Ödeme  Kaydedici  Cihazlar) aktif olarak  görünmesi  durumunda ilgili  cihaza  ait  kayıtların silinmesi için vergi dairesi/mal müdürlüğüne verilmesi gereken dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……………… VERGİ DAİRESİ / MAL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………..vergi kimlik numaralı faal mükellefinizim. Kullanmakta olduğum Ödeme Kaydedici Cihazlardan fiilen hurdaya ayırdığım aşağıda marka ve modelleri belirtilen cihazlar halen GİB sistemlerinde (Tercih Bildirim Ekranı/Adıma Kayıtlı Ödeme Kaydedici Cihazlar) aktif olarak görünmektedir.

Söz konusu ödeme kaydedici cihazlar daha önce hurdaya ayrılmış olup bu cihazlar hiçbir şekilde kullanılmamaktadır. Cihazların hurdaya ayrıldığına ilişkin elimizde herhangi bir belge bulunmadığından bu dilekçedeki beyanım esas alınarak GİB bilgi sistemlerinden ilgili cihazlarıma ait kayıtların silinmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim

Dilekçemde marka, model ve sicil numaraları belirtilen ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak devir işlemi yapılmadığını ve üçüncü şahıslar tarafından kullanılmadığını/kullanılmayacağını, kullanıldığının idarenizce tespit edilmesi durumunda doğacak her türlü cezai müeyyidelerden müteselsilen sorumlu olacağımı beyan ve taahhüt ederim.

HURDAYA AYRILDIĞI HALDE GİB BİLGİ SİSTEMİNDE KAYITLI GÖZÜKEN VE SİLİNMESİ TALEP EDİLEN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN

MARKA : ……………………………
MODEL : ……………………………
FİRMA KODU : ……………………………
SİCİL NUMARASI: ……………………………

MÜKELLEFİN ADI SOYADI / UNVANI:

VERGİ KİMLİK NUMARASI:

İMZA

EK-İbraz edilebilen belgeler

eski nesil okc     
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
TeşvikPlus SGK Teşvik Hesaplama Programı!

Cari ve Geçmiş Dönem SGK Teşviklerinizi TeşvikPlus sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

HEMEN İNDİR!