e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

Gelir İdaresinden e-haciz açıklaması

23.02.2018 19:48 |

Gelir İdaresi Başkanlığının TÜRMOB’un 24.11.2017 tarihinde ilettiği banka hesaplarına uygulanan e-haciz hakkındaki yazısı hakkında açıklama

T.C. MALİYE BAKANLIĞI  Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (I)

Konu : Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Uygulamaları 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİNE  

İlgi : 24.11.2017 tarih ve 06844 sayılı dilekçeniz.
 

Başkanlığımıza hitaben vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup söz konusu dilekçenizde özetle; Gelir Vergisi Kanununun 121 ve Kurumlar Vergisi Kanunun 44 üncü maddelerinde, beyannamelerde gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir/Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kesilmiş bulunan vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan gelir/kurumlar vergisine mahsup edileceği, mahsubu yapılan miktarın gelir/kurumlar vergisinden fazla olması halinde aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirileceği ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunacağı, bu kapsamda birliğiniz üyelerinin bu şekilde nakden veya mahsuben iade taleplerinin olmasına rağmen bu taleplerinin zamanında yerine getirilmemesi veya bu taleplerinin dikkate alınmadan meslek mensuplarının banka hesaplarına e-haciz uygulandığı belirtilerek vergi dairelerince e-haciz uygulaması yapılırken mükelleflerin iade mahsup taleplerinin olup olmadığının gözetilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Gelir ve Kurumlar beyannamesi üzerinden iade hakkı bulunan mükelleflerin iade işlemlerinin nasıl yapılacağı halen pilot olarak uygulanmakta olan EVDB işlem yönergesinin Vergi İadesi Gerektiren Beyannameler Üzerine Yapılacak Düzeltme İşlemleri başlıklı 63 üncü maddesinde " Beyannamelerinde kesinti yoluyla ödenen vergiler dolayısıyla iade hakkı bulunan mükelleflere gelir vergisi ve kurumlar vergisi genel beyan dönemini takip eden ay sonuna kadar ilgili mevzuatı gereğince mahsup ve iadeye ilişkin olarak aranılması gereken tüm belgelerin de belirtildiği ve yazının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde elektronik ortamda standart iade talep dilekçesi ile müracaat edilmesi üzerine iade işlemlerinin yapılacağının alma haberli bir yazı ile gönderilmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre iadeye ilişkin olarak aranılması gereken tüm belgelerin tamamlanması halinde İade işlemi, talep tarihi önceliği dikkate alınarak iade dosyası üzerinden ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır. moc.bewebesahum Yapılacak iadeler veya dilekçeyle iade  isteminde bulunan mükelleflerin düzeltme talepleri en geç mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde sonuçlandırılır.

Ayrıca vadesi geçtiği halde borcunu ödemeyen mükelleflere ilişkin takip işlemlerinin nasıl yapılacağı da yine halen pilot olarak uygulanmakta olan EVDB işlem yönergesinin Mükellef Hesaplarının Taranması ve Borçluların Tespit Edilmesi başlıklı 129 uncu maddesinde düzenlenmiş olup ilgili maddenin dördüncü paragrafında " Mükellefin iade alacakları ile ilgili olarak mahsup talebi olduğunun tespiti halinde ise ilgili mevzuatında belirtilen belge bilgilerin eksiksiz olması koşuluyla düzeltme işlemleri sonuçlandırılmasa dahi bu mükelleflerin takibe alınmasını önlemek amacıyla mahsup taleplerinin olduğuna dair bilgi girişi yapılır. Bu mahsup taleplerine ilişkin düzeltme işlemleri düzenli olarak takip edilerek en kısa sürede tamamlanır" denilmektedir.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere vergi daireleri tarafından mükelleflerin gerek iade-mahsup işlemleri gerekse takibat işlemleri işlem yönergesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda yerine getirilmekte olup söz konusu dilekçenizde belirtilen aksaklıklar hakkında somut bilgilerin bildirilmesi halinde gerekli araştırmalar yapılarak tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hamit ÖZTÜRK Başkan a.
Gelir İdaresi Grup Başkanı
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.