e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

Genel Sekreter Yücel AKDEM?R, Beklentimiz Her Zaman Üye Haklar?n?n Korunmas? Yönünde

06.12.2014 20:34 |

TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir 11. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi sempozyumunda yaptığı konuşmada, ba­ğımsız denetimi TÜRMOB olarak daha bu işin bazı paydaşları olmadan 1990 yılında tartışmaya başladıklarına dikkat çekerek,

 "Beklentilerimiz evrensel. Farklı kesimlerin farklı beklentileri var. Burada beklentilere olan yaklaşım da son derece önemlidir. TÜRMOB olarak Odalarımızla yarattığımız taleplerimize siyasal veya kamunun yetki paylaşımı kargaşası içinde bakılmaması, saygıyla karşılanması gerekiyor. Ülkemiz açısından temel sıkıntı, tüm tarafların beklentilerine kısa vadeli sonuçlar üzerine odaklandığından, uzun vadede hiçbir tarafın beklentisi karşılanamıyor” dedi.

Finansal raporlama zincirinde yer alan tüm paydaşların beklentileri olduğuna işa­ret eden Akdemir, "İlgi taraflardan bir kısmı sürecin tamamında yer alırken, bir kısmı
ise belirli aşamalarında yer almaktadır. Bu da beklentilerin şekillenmesinde önemli bir role sahiptir. Şirketler kesimi finansal raporlama zincirinin başında yer aldığı için en çok onların beklentileri dikkate alınıyor. Bundan dolayı zincirin diğer kesimlerinin beklentileri karşılanamıyor. Türk Ticareti Kanunu’nu yayımlanırken temel beklenti şirketlerin kurumsallaşmasıydı. Ancak, beklentilerin ötesinde mevcut durumdan da geriye gidiş oldu. İşverenlerin maliyetleri ön plana çıktı. Bizim beklentimiz açımızdan bakarsak, bizim maliyetlerimiz hiç dikkate alınmadı. Bu işi yapan bağımsız denetim firmaları­nın TTK’ya bağlı olarak geniş yatırımları var. Meslek mensuplarına KGK ve yönet­melik doğrultusunda hiçbir sonuç alınma­yan sadece teorik eğitim ile geçiştirilen gerçek anlamda denetimin öğretilmediği bir eğitimle binlerce liralık maliyet yükletil­di. Bu maliyete de hali hazırda katlanma­ya devam ediyor. Belki bunlar giderilebi­lir ama bu süreçte denetimsiz kalmanın 
Türkiye’ye maliyetini hiç konuşmadık. En önemlisi de Türkiye’deki firmaların dene­timsiz kalmasıdır. Bunun Türkiye’ye olan maliyetini bundan sonraki süreçte hep birlikte konuşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BEKLENTİMİZ HER ZAMAN ÜYE HAKLARININ KORUNMASI YÖNÜNDE

TÜRMOB Genel Sekreteri Akdemir, “Mes­lek örgütü meslek mensuplarını temsil et­tiğinden ve denetimi gerçekleştirenlerin de bizler olduğuna göre, tüm tarafları temsil ediyoruz. Meslek Örgütünün beklentile­ri esasen 3568 Sayılı Yasa’da belirlenen sorumlulukları çerçevesinde şekillenmek­tedir. Temel sorumluluğumuz, dolayısıy­la temel beklentimiz: yapılan ve yapıla­cak düzenlemeler ile uygulamalarda üye haklarımızın korunması ve mesleğimizin geliştirilmesidir. TTK’nın yayımlanma sü­recinde ve yayımlandıktan sonra yol ha­ritamızı belirledik ve üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirdik. Ancak yapı­lan değişiklikler ile bambaşka durumlar or­
taya çıktı. Beklentilerimizin gerçekleşmesi bir yana beklentilerimiz neler onu aktara­maz duruma geldik” dedi.

Akdemir, meslek mensuplarının ekono­mik sistemdeki yerinin ve öneminin son dönemde yaşanan krizler ile daha çok anlaşılmaya başlandığına dikkat çekerek, “Katıldığımız uluslararası ve ulusal tüm toplantılarda meslek mensuplarının çok önemli olduğunu tüm taraflar dile getiriyor. Bunun nedeni, denetim yetersizliklerinin gün yüzüne çıkmış olmasıdır. Denetimi gerçekleştiren bizler, bunu tüm paydaş­lar adına gerçekleştirdiğimizden, bizler esasen tüm tarafları temsil ediyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne gir­meye çalışırken TÜRMOB’un Avrupa Mu­hasebeciler Federasyonu’na (FEE) üye olduğuna işaret eden Akdemir, “Dünyada onlarca, yüzlerce bu standartları tartışan, muhasebe uygulayan ülkelerin isimle­rini sayabilirsiniz ama FEE’nin Yönetim Kuruluna üyesini veren 10 ülkeden daha fazlasını sayamazsınız” dedi.

Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.