e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

Giydirilmiş ücret nedir?

18.06.2019 08:37 |

Giydirilmiş ücret işçinin çıplak ücreti yanında, ücret eklentileri ve sosyal yardımlar dahil edilir. Giydirilmiş ücretin tespitinde, 4857 sayılı İş Kanununun 32inci maddesinde yazılı olan ücrete ek olarak, işçiye sağlanmış para veya parayla ölçülebilir menfaatler dikkate alınır.

Buna göre işçiye maaşı dışında ödenen yol, yemek, tazminat, kira yardımı, diğer yardımlar ve benzeri süreklilik arz eden ödemeler de giydirilmiş ücretin hesabında dikkate alınır.

Giydirilmiş ücret nedir?

Giydirilmiş ücret çalışma hayatında nerede karşımıza çıkar?

a.) İhbar tazminatı

b.) Kötü niyet tazminatı

c.) Boşta geçen sürede

d.) İşçi ücretlerinde

e.) Kıdem tazminatı

İhbar tazminatı hesaplanmasında giydirilmiş ücret esası nedir?

İşveren tarafından iş sözleşmesi 4857/17’inci maddesinde belirtilen çalışma sürelerine ait ihbar önelleri peşin ödenerek iş akdi fesihi yerine getirilir.

Bu durumda işçi için ihbar önelinde uygulanacak olan haftalara ait önel süresi ücretleri giydirilmiş ücretten ödenir. Ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32. maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve 4857/Kanun’dan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

İhbar tazminatının hesabında “giydirilmiş ücret” dikkate alınır.

Kötü niyet tazminatı hesaplanmasında giydirilmiş ücret esası nedir?

İş güvencesi hakkından yararlanamayan işçiler için kötü niyet tazminatı isteme hakları vardır. Çalışanların iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin 3 katı tutarında tazminat ödenir. 4857/32. maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve 4857/Kanun’dan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Kötü niyet tazminatının hesabında giydirilmiş ücret dikkate alınır.

İşe iade davalarında 4 aylık boşta geçen sürede giydirilmiş ücret esası nedir?

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarında 21. maddesine göre; kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

Bu 4 aylık sürede işçiye 4857/32. maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve 4857/Kanun’dan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

İşten çıkarılan işçinin işçilik hakkında giydirilmiş ücret esası nedir?

Burada işçinin iş akdi süreli ya da süresiz sözleşmeye göre sonlanması halinde bakiye işçilik ücret alacaklarında sözleşme de yazılı esaslar doğrultusunda giydirilmiş ücret içinde yer alan hakları da ödenecektir.

İşçi de iş akdini 4857/24’inci maddesi gereğince haklı nedenle fesih etmesi gerekirse o zaman da işçinin sözleşmeden doğan diğer hakları ödenmesi bize giydirilmiş ücreti işaret edecektir.

Kıdem tazminatı hesabında giydirilmiş ücret hesabı nedir?

Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. O halde ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası prim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dâhil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan prim değişkenlik gösterse de kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir.

Vedat İlki




Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.