e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Hizmet Akdiyle Çalışan Mali Müşavirler için özellik arz eden durumlar

09.05.2019 09:47 | Güncelleme: 09.05.2019 09:47

Bağımlı Çalışan Mali Müşavirlerin aynı zamanda muhasebe bürosu açması, mesleki unvan kullanımı, ticari faaliyette bulunma, mesleki şirketlere ortak olma durumları hakkında bilmeniz gerekenler.

A. Bağımlı Olarak çalışna Mali Müşavirin aynı zamanda Serbest Olarak Büro Faaliyetinde Bulunabilir mi?

Odalarda, tüm üyelerin kaydedildiği "Meslek Kütüğü" ile büro açan ya da mesleki şirketlerde imza yetkisi kullananların kaydedildiği bir "Çalışanlar Listesi" tutulmaktadır. Mevzuatımız uyarınca, bir işyerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışanların, çalışanlar listesine kaydı dolayısıyla da büro açmaları mümkün değildir.

B. Bağımlı Mali Müşavirlerde Mesleki Unvan Kullanımı

SMMM ve YMM'lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 62 nci maddesinde "Ruhsat alan meslek mensupları bağımlı veya meslek dışında çalıştıkları ya da mesleki faaliyette bulunmadıkları takdirde unvanlarını ve tasdik yetkilerini kullanamazlar." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca hizmet akdi le çalışanların mesleki unvan kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıdaki düzenlemenin, ruhsat alıp Odaya kaydolan, Odasına aidat ödeyen ve bir işyerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışan meslek mensupları için eşitlik ilkesine ve hakkaniyete aykırı olduğu değerlendirilmiş; 10 Haziran 2017 tarihinde TÜRMOB tarafından yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetmelik değişikliğine gidilerek, aşağıdaki düzenleme kabul edilmiştir.

"Mesleğin konusuna giren alanlarda hizmet akdi ile çalışan meslek mensupları, çalıştıkları işyerinin unvanını belirtmek koşuluyla, sahip oldukları mesleki unvanları kullanabilirler. Hizmet akdi ile çalışan meslek mensupları, ilgili mevzuatta belirtilen haller saklı kalmak kaydıyla, tasdik yapamazlar ve mesleki yetkilerini kullanamazlar.

Mesleğin konusuna girmeyen alanlarda çalışan veya ticari faaliyette bulanan meslek mensuplarının, mesleki unvan kullanmaları mümkün değildir."

Bu Yönetmelik değişiklikleri 3568 sayılı Yasa'nın 50 nci maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne sunulmuş ancak Bakanlık tarafından bu değişiklik uygun görülmemiştir.

Uygun bulmama işlemi TÜRMOB tarafından yargıya taşınmıştır. Bu dava halen devam etmekte olup, gelişmeler hakkında ayrıca bilgilendirilecektir.

C. Hizmet Akdi ile çalışan Mali Müşavirlerin Ticari Faaliyette Bulunması

Çalıştıkları kurum ve ticari firma açısından bir sıkıntı olmadığı takdirde, hizmet akdiyle çalışan meslek mensupları ticaretle uğraşabilirler. Her türlü Şirket ortağı olabilirler.

D. Bağımlı Mali Müşavirlerde Mesleki Şirketlere Ortaklık

Çalışanlar listesine kayıtlı olmayan meslek mensupları, bir veya birden fazla mesleki şirkete ortak olabilirler. Bu durumda olan meslek mensupları, ortak oldukları mesleki şirketlerde imza yetkisini kullanamazlar. Başka bir deyişle, Limited şirketlerde imza yetkili müdür, mesleki anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olamazlar.

E. Bağımlı Çalışan Mali Müşavirlerin Ortaklık Bürolarına Ortak Olmaları

Ortaklık bürosu ancak çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları tarafından kurulabileceğinden, hizmet akdi ile çalışan meslek mensuplarının ortaklık bürolarına ortak olmaları mümkün değildir.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.