e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
 
e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

KDV Beyannamesi İndirimler Tablosu Değişiklikleri

06.02.2019 14:03 | Güncelleme: 02.05.2019 22:03

Ocak 2019 ayından itibaren 1 No.lu KDV beyannamesinin indirimler tablosunda yapılan değişiklik ile 1 No.lu KDV Beyannamesinin İndirimler bölümünde yer alan 102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV satırı kaldırıldı.

102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı yerine 108, 109 ve 110 numaralı olarak üç ayrı yeni satırın eklendi. İndirimler tablosundaki bu yeni kodlar 108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV 109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV 110 - İthalde Ödenen KDV olarak belirlendi.

 

Gelir İdaresi Başkanlığının e-Beyanname  internet sayfasında  1.2.2019 tarihinde yaptığı duyuruda “1 No.lu KDV Beyannamesinin "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırının Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırıldığını ve bu satır yerine 108 - 109 ve 110 numaralı olarak üç ayrı yeni satırın eklendiğini, "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Dağılımı" tablosunda ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve bu tablonun yeni oluşturulacak satırların (108, 109, 110 no.lu satırlar) toplamını içerecek şekilde beyan edileceğini” ve indirimler tablosundaki yeni kodların beyannamede aşağıdaki şekilde kullanılacağını belirtilmiştir.

108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV

Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.

109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV

Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV  https://goo.gl/uGytq4 beyannamesinde beyan edilmeyen ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.

110 - İthalde Ödenen KDV

İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.

Söz konusu duyuru metninin 109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV ile ilgili  bölümüyle yer verilen açıklamalarda sadece KISMİ TEVKİFAT kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV’nin tevkifatı yapan mükellefler tarafından bu satırda indirim konusu yapılacağı belirtilmiş, ancak TAM TEVKİFAT kapsamındaki işlemler için bir belirlemede bulunulmamıştır. Bilindiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinde Tam Tevkifat ve Kısmi Tevkifat olmak üzere iki tür tevkifat müessesesi bulunmakta olup, gerek kısmi tevkifat işlemlerinde gerekse tam tevkifat işlemlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV (tam tevkifat işlemlerinde KDV’nin tamamı) alıcı tarafından 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilmekte ve beyanın yapıldığı aya ait 1 no.lu KDV beyannamesinde ise indirim konusu yapılmaktadır.

Bu çerçevede 109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV ile ilgili yer verilen açıklamalar arasında tam tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV’nin de eklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, yapılan duyuru metni çerçevesinde, muhasebe hesaplarında kullanılmakta olan 191-İNDİRİLECEK KDV ve 360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ana hesapları altında gerekli alt muavin hesapların tanımlanması özellikle bu muavin hesaplar yoluyla KDV beyannamelerinde (1 ve 2 no.lu) ilgili satırların kolaylıkla ve doğru bir şekilde doldurulabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Yapılan bu değişikliğin açıklamasına ilişkin görsel tablo aşağıda verilmiştir.

TABLO BÜYÜK HALİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Önerilen alt muavin hesaplar

İndirim Tutarının yapılan açıklamalara göre hesaplanabilmesi açısından; ALICI işletme tarafından 191-İNDİRİLECEK KDV ve 360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ana hesapları altında işletmenin ihtiyaçlarına göre tanımlanması önerilen alt muavin hesaplar aşağıdaki şekilde oluşturulabileceği değerlendirilmektedir.

191-İNDİRİLECEK KDV

360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

191-01-Tevkifatsız İşlemler Nedeniyle İndirilecek KDV (108 No.lu Satır)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALICI işletme açısından bu indirim hesaplarına karşılık olmak üzere ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINDA ayrı bir tanımlamaya gerek bulunmamaktadır.

191-02-Kısmi Tevkifata Tabi İşlemler Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (108 No.lu Satır)

191-02-01-Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (7/10)

191-02-02-Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (1/10)

191-02-03-Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV
(5/10)

191-02-04-Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-02-05-İşgücü Temin Hizmetleri nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (1/10)

 

191-02-06-Yapı denetim hizmetleri nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10) https://goo.gl/uGytq4

191-02-07-Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık hizmetleri nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-02-08-Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (1/10)

191-02-09-Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (1/10).

191-02-10-Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (3/10)

191-02-11- Servis Taşımacılığı Hizmeti Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-02-12- Özel güvenlik hizmetleri Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (1/10)

191-02-13-Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-02-14- Külçe Metal Teslimleri Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-03-03-Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

360-03-03-Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

191-03-04-Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

360-03-04-Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)  

191-03-05-İşgücü Temin Hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (9/10)

360-03-05-İşgücü Temin Hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (9/10)

191-03-06-Yapı denetim hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

360-03-06-Yapı denetim hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

191-03-07-Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

360-03-07-Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

191-03-08-Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (9/10)

360-03-08-Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (9/10)

191-03-09-Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (9/10).

360-03-09-Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (9/10).

191-03-10-Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (7/10)

360-03-10-Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (7/10)

191-03-11- Servis Taşımacılığı Hizmeti Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

360-03-11- Servis Taşımacılığı Hizmeti Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

191-03-12- Özel güvenlik hizmetleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (9/10)

360-03-12- Özel güvenlik hizmetleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (9/10)

191-03-13-Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

360-03-13-Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

191-03-14- Külçe Metal Teslimleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

360-03-14- Külçe Metal Teslimleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

191-03-15-Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun Teslimleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

360-03-15-Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun Teslimleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

191-03-16- Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

360-03-16- Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

191-03-17- Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi Nedeniyle  Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

360-03-17- Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

191-03-18- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (9/10)

360-03-18- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (9/10)

191-03-19- Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

360-03-19- Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

191-04-Tam Tevkifata Tabi İşlemler Nedeniyle İndirilecek KDV (109 No.lu Satır)

360-04-Tam Tevkifata Tabi İşlemler Nedeniyle Ödenecek KDV

191-04-01-       Yurtdışından                         Hizmet                         İthali Nedeniyle İndirilecek KDV

360-04-01- Yurtdışından Hizmet İthali Nedeniyle Ödenecek KDV

191-04-02- GVK 18 Md Kapsamında Yapılan Alımlar Nedeniyle İndirilecek KDV

360-04-02- GVK 18 Md Kapsamında Yapılan Alımlar Nedeniyle Ödenecek KDV

191-04-03-     KDV     Mükellef                       Olmayanlardan Yapılan Kiralamalar Nedeniyle İndirilecek KDV

360-04-03-      KDV     Mükellef                       Olmayanlardan Yapılan Kiralamalar Nedeniyle Ödenecek KDV

191-04-04- KDV Mükellef Olmayanlara Verilen Reklamlar Nedeniyle İndirilecek KDV

360-04-04- KDV Mükellef Olmayanlara Verilen Reklamlar Nedeniyle Ödenecek KDV

191-05- İthalat İşlemi Nedeniyle Gümrükte Ödenen KDV (110 No.lu Satır)

360-05-    İthalat    İşlemi                Nedeniyle                Gümrükte Ödenecek KDV

TÜRMOB
Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
E-FATURA PROGRAMI

En Uygun Fiyatlarla e-Fatura, e-Arşiv Fatura Kullanmanın KOLAY YOLU

BİLGİ ALIN !