KDV Beyannamesinde Değersiz Alacakların Beyanı

06.03.2019 22:51 |

KDV Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin Matrah kulakçığında Diğer İşlemler tablosuna 505 kod numaralı VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV satırı ve İndirimler kulakçığında yer alan İndirimler tablosuna 111 kod numaralı Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV satırı eklendi.

7104 sayılı Kanunu’nun 8 maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine eklenen  (4)  numaralı  fıkra  hüküm  uyarınca  1  Ocak 2019  tarihinden  itibaren  Vergi  Usul Kanununun  322’nci  maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde  indirim konusu yapılabilmektedir. (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323’üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.)

 

Yine 7104  sayılı  Kanunun  9  maddesi  ile  KDV Kanununa  eklenen (30/e) maddesi hükmü uyarınca 1 Ocak 2019  tarihinden  itibaren Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilememektedir.

Konuyla ilgili olarak15.02.2019 Tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Katma Değer  Vergisi  Genel  Uygulama  Tebliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair Tebliğ (SERİ NO: 23)”ile 26/4/2014  tarihli  ve  28983  sayılı  Resmî  Gazetede  yayımlanan  Katma  Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmış ve 3065 sayılı Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak 1  No.lu  KDV  Beyannamesinin  "Matrah"  kulakçığında  "Diğer  İşlemler"  tablosuna  505  kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı ve "İndirimler" kulakçığında yer alan  "İndirimler"  tablosuna  111  kod  numaralı  "Değersiz  Hale  Gelen  Alacaklara  İlişkin İndirilecek KDV" satırı eklenmiştir. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalara KDV İade Taleplerinde Süreç Değişti. konulu makaleden ulaşabilirsiniz.

Gelir  İdaresi  e-beyanname  resmi   internet sitesinde  05.03.2019  tarihli  duyurusunda, değersiz alacaklar ile ilgili KDV beyannamesinde bazı değişiklikler yapıldığını açıklamıştır. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

05.03.2019 - 1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik;

3065 sayılı Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında "Diğer İşlemler" tablosuna 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı ve "İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosuna 111 kod numaralı "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" satırı eklenmiştir. Uygulamaya ilişkin bilgiler 15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de açıklanmıştır. 

Buna göre 01.01.2019 tarihinden itibaren değersiz hale gelen alacaklara ilişkin KDV'nin, satıcı tarafından alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde, 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün hale gelmiştir. 

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen ve daha önce indirim konusu yapılmış KDV'nin, satıcının alacağı zarar yazdığı vergilendirme döneminde, alıcı tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında "Diğer İşlemler" tablosunda 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı aracılığıyla beyan edilmesi gerekmektedir. 

Beyannamenin "Ekler" bölümüne "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler" kulakçığı eklenmiştir."İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosunda indirim türü olarak 111 kod numaralı "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" satırının kullanılması durumunda "Ekler" bölümünde "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirim" kulakçığına eklenen "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Bildirim" tablosunun doldurulması gerekmektedir. 

3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17. maddelerinden doğan iadelerin indirim yoluyla telafisi için beyannameye "107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi" tablosu eklenmiştir."İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosunda "107-Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV" alanına bilgi girişi yapan mükelleflerin, hangi dönemlere ilişkin iade haklarını kullandıklarını "Ekler" bölümünde "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler" kulakçığına eklenen "107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi" tablosu ile beyan etmeleri gerekmektedir.

 

degersiz alacak     
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
TeşvikPlus SGK Teşvik Hesaplama Programı!

Cari ve Geçmiş Dönem SGK Teşviklerinizi TeşvikPlus sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

HEMEN İNDİR!