e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.

Kesinleşmiş sigorta prim borçları

Eklenme : 08.08.2018 08:33 | Güncelleme : 08.08.2018 08:33


Bilindiği üzere 7143 sayılı yasanın 7. Maddesinde SGK borçlarının nasıl ve hangi koşullar altında taksitlendirileceği hususları düzenlenmiştir. Buna göre:


e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.

2018 Mart ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, topluluk sigortası primi, isteğe bağlı sigorta prim borçları yapılandırılmaktadır.

31.03.2018 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutan üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları yapılandırılmaktadır.

31.03.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları İle bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları yapılandırılmaktadır.

Kesinleşmiş Sigorta Prim Borçlarının Yapılandırılması Prosedürü Nedir?

Ödenecek Tutarlar

Primi asılları
Prim Asıllarına ödeme süresinin bittiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar
İdari para cezası asıllarının %50’si
İdari para cezasının ödeme süresinin bittiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

Silinecek Tutarlar

Prim Borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
İdari para cezası asıllarının %50’si
İdari para cezasının ödeme süresinin bittiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BOÇLARININ YAPILANDIRILMASI VE GELİR TESTİ OLANAKLARI NASIL OLACAKTIR ?

Hiçbir kapsamda sigortası olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamına alınanların;

-Nisan 2018 ve öncesi döneme ait genel sağlık sigortası prim borçlarının faizleri silinmekte,

-31.12.2018 tarihine kadar anaparanın ödenmesi için süre verilmekte

-Gelir testi yaptırmaları için 30.11.2018 tarihine kadar süre verilmekte

-Geçmiş borçlarına bakılmaksızın 31.12.2018 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

İNCELEME (ÖN DEĞERLENDİRME) AŞAMASINDAKİ NOKSAN İŞÇİLİK PRİM BORÇLARI AKIBETİ NEDİR ?

31.03.2018 tarihine kadar bitirilmiş özel bina inşaatları ile ihale konusu işlere ilişkin olup 31.07.2018 tarihine kadar inceleme araştırma ve ön değerlendirme işlemi tamamlanamayan işlere devam edilecektir. Söz konusu işlemlerin tamamlanması sonucu ortaya çıkan borçların işverene tebliğ edilecek olup borçluların 31.07.2018 tarihine kadar başvurmuş olmaları şartıyla hesaplanan borçlar, ilk taksit işverene tebliği izleyen ikinci aydan başlamak üzere Kanuna göre belirlenen taksit sürelerinde ödenecektir.

Prim aslının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE tutarı alınmakta, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

 

7143 sayili kanun  7143 sgk basvuru     


 

Pratik_Bilgiler  Emeklilik  SGK

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com