e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Kıdem Tazminatı Fonu İşçi ve İşverenin Nabzını Ölçer Mi?-2

16.04.2019 18:10 | Güncelleme: 16.04.2019 18:10

Sosyal Güvenlik Uzmanı Vedat İlki Kıdem Tazminatı Fonu yazı dizisine devam ediyor. Kıdem tazminatı fonunda işçi ve işverenlerin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

KIDEM TAZMİNATI FONUNDA İŞÇİ İÇİN AVANTAJ VAR MI?

• Fon ile Devlet Garantisi Gelecek
• Krizde işten çıkarılan işçilerin ödenmeyen kıdem tazminatlarının fonda olması güvence anlamına geliyor
• İşverenin iflası halinde alınamayan tazminatın alınması
• İşten çıkarılan,istifa eden işçinin tazminatı fonda birikecek
• Bir yıldan az hatta 1 gün çalışmaya kıdem tazminatı ödenmesi
• Kıdem Tazminatı fonunda değerlendirilerek bu sistemden nema yoluyla yüksek gelir vaat edilmesi.

KIDEM TAZMİNATI FONUNUN DEZAVANTAJI

• Kayıt dışı çalışanların bu fondan yararlanamaması
• Evlilik,Askerlik Kıdem Tazminatı ödemesi olmayacaktır.
• Haklı nedenle fesihlerde kıdem tazminatı ödemesi olmayacaktır.
• Tutara bağlı olarak düşük miktarların ileride alınacak kıdem tazminatı rakamını etkilemesi
• Fonun iyi değerlendirilmemesi kaygısı
• Kolay fesihler
• Mevsimlik işlerde sürenin kapatılması sıkıntısı,Kısmi ve Çağrı üzerine çalışmada ortaya çıkabilecek hak kayıpları.

İŞVEREN KESİMİ KIDEM TAZMİNATI FONUNU NASIL DEĞERLENDİRİR?

İşverenler kıdem tazminatı yükü maliyetini fonla dağıtabilecek,fakat işveren için fona ödemesi de ayrı bir yükü ortaya çıkartacaktır.Kıdem tazminatı ödemeleri de işveren açısından bir maliyet oluşturmaktadır. Bundan dolayı işverenler açısından işçi devir hızı kaygı yaratabilir.Kıdemli işçiyi işyerinde tutmak adına.

İŞVERENLER İÇİN KIDEM TAZMİNATI FONU AVANTAJI NEDİR?

• Fona aylık ödeme işverenin toplu para çıkışı olmaması adına maliyeti düşürebilir
• İleride ödenecek yüklü tazminat tutarları olmayacağı için,mali yükü azalacaktır.
• Ekonomik krizleri rahat atlatma şansı yakalayabilir.
• Krizlerde yada yapısal değişikliklerde işçi çıkışında tazminat ödenmesi ortaya çıkmayacaktır.
• İşveren, işçiyi işten çıkartırken kıdem tazminatının yaratacağı olumsuz mali yükü düşünmeyecektir.
• Eskiden olduğu gibi bu ödemeleri gider yazabilecek,veri matrahından düşebilecektir.
• İş Mahkemelerinde dava sayısı düşecektir.(Arabulucu/İşe İade Davalarında nasıl davranılacağı kapalı kutu)

İŞVERENLER İÇİN KIDEM TAZMİNATI FONUNUN DEZAVANTAJI NEDİR?

• İşverenler, kalifiye işçileri işyerinde tutmakta zorlanacaklar.
• İşçiler daha iyi şartlarda iş bulduğunda kolaylıkla işten ayrılacak(İhbar önelleri saklı kalma koşulu ile.)
• İstifa veya haklı nedenle tazminatsız işten ayrılan işçilere kıdem tazminatı ödenmezken, fonla birlikte bunlarda kıdem tazminatı almış olacaklar.
• İstifa edene de, hırsızlık yapana da kıdem tazminatı ödenmiş olacaktır.
• Kıdem Tazminatı fonuna yapılacak ödeme oranlarının artırılabilmesinin toplu pazarlık konusu olabilme ihtimali de işveren açısından fonun muhtemel sakıncalarından.

 DEĞERLENDİRME

Konu yaklaşan 1 Mayıs’la birlikte İşçi Sendikaları tarafından meydanlara taşınacaktır.Tabi burada Hükümet ,İşveren ve İşçi tarafları da konuyu masaya yatıracaklar,BES ile entegre edilecek sistemin esasları belirlenecektir. Belki de Cumhuriyet tarihinde işçinin yıpranması olarak ”Kıdem Tazminatı” 15 günlük ücretle kazanılmış olan 30 günlük ücret karşılığı %8,3 karşılığı alınması da sorgulanacaktır.

Kıdem Tazminatı fonu geçmişte fonların güven vermemesi üzerine kaygılı gözlerle gelişmeler hem işçi hem de işveren tarafınca takip edilirken,olası tekliflere karşı eylem planları oluşturulacaktır.

• Fonun kapsamı, işlevi,
• Fonun kimler tarafından ve nasıl yönetileceği,
• Fona ödenecek prim oranları,
• Fondan nasıl ve ne şartlarda faydalanılacağı ,
• Mevcut çalışanların geriye yönelik hak kazanımlarının fonda nasıl yansıtılacağı konularında

belirsizliklerin cevabı aranacaktır.

Fonla hükümet tarafı kayıt dışının önlenmesi,gerçek ücretler üzerinden ağırlıkla durulacaktır.

İşçi için işyerine bağlılığı azaltacaktır,kolaylıkla işten ayrılacak,kıdem tazminatı yakmayacak,fondan ödemesini alacaktır.

Dava yoluyla Kıdem Tazminatı önlenmeye çalışılacaktır.(Arabulucu/İşe İade vs değerlendirilecektir.)

Kıdem tazminatı ödemelerinin işten çıkarma anında ödenmek yerine, oluşturulacak bir fona düzenli primler yatırılmak suretiyle oluşturulacak fondan ödenmesi işletmeler için kıdem tazminatının getirdiği mali yük hafifletecek, işçiler için hak kaybının oluşması önlenebilecektir. İşçiler de işverenlerin haksız fesih işlemlerine karşı korunması, işverenlerin herhangi bir sebeple ödeme güçlüğüne düşmesi halinde kıdem tazminatlarını almaları güvenceye  kavuşması gündeme gelecektir.

Askerliğini yapmayan işçi,kadın işçinin evlilik suretiyle işten ayrılması işe alımlarda önemli bir etken iken,fonla birlikte işveren kıdem tazminatı ödemeyi fona terk etmesi işe alımlarda önemli bir etki olacaktır.

Burada en önemli kaygı işverenlerin keyfi işten çıkarmaları önleyecek ,iş güvencesi yasasının fonla ilişkilendirilmesi gerekir.

Kesinlikle uygulanması zorunlu olan;

• Fonun amaç dışında kullanılmamalı,
• Fonun yönetiminde işçi ve işveren temsilcileri olmalı,
• Basit olmalı,
• İş güvencesi sağlayacak şekilde düzenlenmeli,
• İşverenin üzerindeki mali yükleri hafifletecek nitelikte olmalı ,
• İşçilerin hizmet sürelerine ilişkin kazanılmış haklarının korunması ,
• Kıdem Tazminatı Fonu ile iş sözleşmesi hangi nedenle sona ermiş olursa olsun ,çalışma süresine bakılmaksızın tüm işçiler kıdem tazminatından faydalanabilmeli.

Vedat İLKİ 
alitezel.com

Kıdem Tazminatı Fonu İşçi ve İşverenin Nabzını Ölçer Mi ? (1)


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !