e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Kimlik Bildirme Kanunu’na Göre Yapılan İşlemler ve Meslek Mensuplarının Sorumlulukları

06.06.2017 07:52 | Güncelleme: 06.06.2017 07:52

Kimlik Bildirme Kanunu’na Göre Meslek Mensuplarının Sorumlulukları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 28.04.2017 tarih 2017-19 sayılı yapılan düzenlemeyle Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi olan Form-2 belgesinin onay tarihi ile işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihi arasında 10 günlük bir süre olması halinde işe giriş bildirgesindeki tarihin esas alınarak işveren aleyhine olan uygulamayı işveren lehine düzeltmiştir

KİMLİK BİLDİRME KANUNU’NA GÖRE YAPILAN İŞLEMLER

Bilindiği üzere 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na göre;

Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirmekle yükümlüdür.

Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki; 1. maddede sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi;

Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler için o yerin sorumlu işleticisi;  tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne bildirilmesi zorunludur.

Birinci ve ikinci maddede belirtilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirilmektedir.

GENELGE İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

Daha önce yayımlanan SGK’nın 2015-25 sayılı genelgesinin 2.2.1 maddesinde kolluk kuvvetlerine verilmesi gereken Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi olan Form-2’nin işverence onaylandığı tarihin sigortalıların işe başlama tarihinden önce, yine formun onaylandığı tarihin işten çıkış tarihinden sonra olması halinde,  form 2 belgesi esas alınarak işverenden eksik günler için bildirge talep edilmekte, işe giriş bildirgesi, aylık prim hizmet belgesi ve isten çıkış bildirgesinden dolayı idari para cezası uygulanmakta, teşvikler bozulmaktaydı. Bu da çok büyük itirazlara neden olmaktaydı.

2017-19 sayılı Genelgeyle yapılan düzenlemeyle Form-2 belgesinin onay tarihi ile işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihi arasında 10 günlük bir süre olması halinde işe giriş bildirgesi veya işten çıkış bildirgesi süresinde verilmek şartıyla bu bildirgelerdeki işe giriş veya işten çıkış tarihleri esas alınacaktır. 

ÖRNEK 1:   T Ltd. şti.’ ye ait otel işyeri, (A) adlı çalışanı için 05.05.2017 cuma günü itibariyle kimlik bildirme formu-2’yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmiştir. İşveren, 10.05.2017 Salı günü işe başlama tarihi olarak belirtilen (A) isimli çalışanı için işe giriş bildirgesini, bir gün öncesi olan 09.05.2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. Bu durumda sigortalının işe girişinin yasal süresi içinde verildiği ve işe giriş tarihi ile kimlik bildirme formu-2’nin onay tarihi arasında (05.05.2017-10.05.2017) 10 günden az bir süre bulunduğu için, sigortalının işe başlama tarihi 10.05.2017 olarak esas alınacaktır.

2015-25 sayılı genelge yürürlükte bulunmuş olsaydı, sigortalının işe giriş tarihi 05.05.2017 olarak esas alınacaktı. Bu durumda işe giriş tarihinden İdari para cezası uygulanacak, ayrıca eksik günler için geriye yönelik olarak prim istenecek ve Aylık Prim Hizmet Belgesinden dolayı da idari para cezası uygulanacaktır. Öte yandan işverenin yararlanmış olduğu teşvikler kesilecek, yararlanmış ise asgari ücret destekleri geri alınacaktır. Yapılan düzenlemeyle işveren aleyhine olan durum lehine olarak düzeltilmiştir.

ÖRNEK 2: İstanbul ilinde faaliyet gösteren Y Ltd.şti. unvanlı işyeri, (A) adlı çalışanı için işten ayrıldığına ilişkin kimlik bildirme formu-2’yi 17.05.2017 tarihi itibariyle onaylayarak kolluk kuvvetlerine vermiştir. İşveren, (A) isimli çalışanı için 11.05.2017 işten ayrılış tarihi olarak düzenlenen işten ayrılış bildirgesini 15.05.2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. İşten ayrılış tarih ile kimlik bildirme formu-2’nin onaylandığı tarih arasında (17.05.2017-11.05./2017) 10 günden az bir süre bulunduğu için, sigortalının işten ayrılış tarihi 11.05.2017 kabul edilecektir.

2015-25 sayılı genelge yürürlükte bulunmuş olsaydı, sigortalının işten ayrılış tarihi 17.05.2017 olarak esas alınacaktı. İşveren Örnek 1 de belirtilen yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktı.

YAPILAN DÜZENLEME SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILMASI GEREKENLER

Yayımlanan bu genelge meslek mensubuna herhangi bir ek yük ve işlem getirmemektedir.
Daha önce olduğu gibi işveren tarafından kolluk kuvvetlerine verilen Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi olan Form-2 deki onay tarihi ile SGK’ ya verilen işe giriş bildirgesindeki işe giriş tarihi arasında farklılık olmaması için gerekli özeni göstermeli, müşterilerinden bu belgelerin onaylandığı tarihte kendilerine iletilmesini talep etmeleri yeterli olacaktır.

Saygılarımızla…

TÜRMOB
Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
E-FATURA PROGRAMI

En Uygun Fiyatlarla e-Fatura, e-Arşiv Fatura Kullanmanın KOLAY YOLU

BİLGİ ALIN !