Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Kira Gelir Beyannamesi Rehberi

01.03.2019 14:44 |

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir vergisine tabi gelir unsurları; ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan oluşmaktadır.

Bu Rehberde, 2018 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin vergilendirilmesine yönelik olarak; kira gelirine konu mal ve haklar, vergiden istisna edilecek mesken kira tutarı, işyeri kira gelirinde beyanname verme sınırı, emsal kira bedeli uygulaması, beyan edilen kira gelirlerinden indirilecek giderler, kira ödemelerinde vergi kesintisi, beyannamenin verilme zamanı, vergi tarifesi, ödenmesi gereken verginin hesaplanması, ödeme kanalları ile Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannamenin ne şekilde verileceği konularında açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.

1. KİRA GELİRİ 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmekte olup bu gelirler belirli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Kira gelirine konu mal ve hakların; sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesinden gelir elde eden kiracılar, gayrimenkul sermaye iradı yönünden mükellef kabul edilecektir.

2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesine göre, kira gelirine konu mal ve haklar şöyledir;

• Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,
• Voli mahalleri ve dalyanlar
• Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,
• Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
• Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alametifarika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar,
• Telif hakları,
• Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,
• Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Kira Gelir Beyannamesi Rehberi için tıklayınız….

 

İÇİNDEKİLER

1. KİRA GELİRİ ..............1
2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR...................1
3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ...............................2
3.1. Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi.................2
3.2. Kira Bedelinin Ayni Olarak Tahsil Edilmesi ...........3
3.3. Kiraya İlişkin Tahsilat ve Ödemelerin Banka veya Posta İdaresi
Vasıtasıyla Yapılması.......3
3.4. Defter Tutmaya Mecbur Olan Mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye
İratlarına Ait Kayıtlar .......4
4. KİRA BEDELİNİN HİÇ OLMAMASI VEYA DÜŞÜK OLMASI.............................4
5. MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI ................................5
6. KİRA GELİRİNİN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER.................................7
6.1. Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler.....7
6.1.1. Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek
Giderin Hesaplanması ...9
6.2. Götürü Gider Yönteminde Gider İndirimi............10
7. ZARAR DOĞMASI HALİ .......10
8. KİRA ÖDEMELERİNDE VERGİ KESİNTİSİ ................11
9. KİRA GELİRİNİN BEYANI .....11
10. YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN GELİRLERDEN YAPILACAK
İNDİRİMLER...........12
10.1. Hayat/Şahıs Sigorta Primleri...........................13
10.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları..........................13
10.3. Bağış ve Yardımlar.....14
10.3.1. Beyan Edilecek Gelirin %5’i ile Sınırlı Olarak İndirilebilecek
Bağış ve Yardımlar..............................14
10.3.2. Tamamı İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar..............................14
10.4. Sponsorluk Harcamaları .................................16
10.5. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi.................16
10.6. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar............16
11. BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE YERİ .......17
12. HAZIR BEYAN SİSTEMİ .....18
13. UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ..........................19
14. Kesilen Vergilerin Mahsubu ve İadesi .......19
15. VERGİNİN ÖDENMESİ .......21
16. KİRA GELİRLERİNİN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ................................22
VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR ..........................31
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
TeşvikPlus SGK Teşvik Hesaplama Programı!

Cari ve Geçmiş Dönem SGK Teşviklerinizi TeşvikPlus sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

HEMEN İNDİR!