» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Kiracının ödemediği vergi kesintisi gelir vergisinden indirilebilir mi?

 
05.03.2021 05:03 | Güncelleme: 05.03.2021 05:03

Kira geliri üzerinden yapılan stopajların yıllık gelir vergisi üzerinde mahsup edilebilmesi için ödenmiş olması şartı yok

İşyeri kira gelirleri üzerinden kiracılar tarafından vergi kesintisi yapılıp vergi dairesine ödenmesi gerekiyor. Normalde bu kesintisin oranı yüzde 20, ancak 2020 yılında kesinti oranı 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yapılan ödemeler için geçici bir süre için yüzde 10'a düşürüldü. Bu nedenle 2020 yılında ede edilen kiralar üzerinden iki ayrı orana göre vergi kesintisi yapılmış olabilir.

Kira sözleşmesinde "net kira" ödeneceği yazılmışsa veya vergi kesintisini kiracı üstlenmişse, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan kesinti oranına göre kira gelirinin brüt tutarı hesaplanacaktır.

İşyeri kirasında prensip kira geliri elde eden kişinin ilgili yıl için geçerli beyan sınırını aşmış olması halinde işyeri kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verileceğidir. 2020 yılı için geçerli beyan sınırı yıllık 49 bin TL'dir.

Buna göre 2020 yılında işyeri kira geliri elde eden kişinin bu geliri beyan edip etmeyeceğini, 2020 yılında elde ettiği tüm beyana tabi gelirleri toplamının 49 bin TL'yi aşıp aşmadığına bakarak belirlemek gerekir. Beyana tabi tüm gelirlerin istisna ve gider indirimi sonrası safi tutarları toplamı 49 bin TL'yi aşmışsa işyeri kira gelirleri yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Yıllık gelir vergisi ile beyan edilen işyeri kira gelirleri üzerinden kesilen vergiler beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilir (indirilir). İşyeri kira gelirleri için beyanname verilmesine gerek olmayan durumlarda vergi kesintileri nihai vergileme niteliğini alır.

Mahsup edilen vergi kesintileri toplamı, hesaplanan gelir vergisinden fazla olursa, aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde müracaatı üzerine kendisine iade edilir. Uygulamada vergi dairelerinin bildirimde bulunmadığını ve mükellefin başvurusu üzerine işlem yaptıklarını belirtelim.

İade hangi hallerde yapılıyor ve nasıl talep ediliyor?

Stopaj yoluyla ödenen vergilerin beyanname üzerinde mahsubunun yapılabilmesi için, kâğıt ortamında verilen beyannamelere mükelleflerce düzenlenecek bir kesinti tablosunun eklenmesi gerekiyor. Elektronik ortamda verilen beyannameler ile hazır beyan sistemi kullanılarak verilen beyannamelerde ise vergi kesintisi yapanlar ve kesilen vergiler tek tek giriliyor.

Bu stopajların vergi sorumlularınca tahakkuk ettirilmiş ve ödenmiş olduğunun belgelendirilmesi söz konusu değil.

Stopaj yoluyla ödenen vergilerin beyanname üzerinde mahsubundan arta kalan tutarın 10 bin TL'yi aşmaması halinde nakit iade talebi, inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getiriliyor. Ancak bunun için kira gelirlerinde kira kontratının bir örneğinin dilekçeye eklenmesi şart.

Mahsuptan arta kalan tutarın 10 bin TL'yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporuna istinaden yapılıyor.

Tüm iade ve mahsup taleplerinin prensip olarak elektronik ortamda yapılması zorunlu, ancak kira gelirlerini beyan edenler iadelerini kâğıt ortamında vergi dairesine dilekçe vererek de talep edebilirler. Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi'nde iadeye esas alınacak GEKSİS Kontrol Raporu'nun oluşabilmesi için iade talep eden mükellefler tarafından "Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS)" yapılmalı ve standart iade talep dilekçesi verilmeli.

İade talepleri, İnternet Vergi Dairesi şifresi kullanılmak suretiyle mükellefler veya mükelleflerce yetkilendirilecek serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir vasıtası ile elektronik ortamda gönderilebilir.

Kiracı tarafından vergi dairesine ödenmeyen vergi kesintileri mahsup edilebilir mi?

Kira geliri üzerinden yapılan stopajların yıllık gelir vergisi üzerinde mahsup edilebilmesi için ödenmiş olması şartı yok. Dolayısıyla kiracının beyan ettiği vergiyi ödememiş olması beyanname üzerinde mahsuba ve mahsuptan artakalan tutarın iadesine engel değil.

Peki, kiracının kestiği vergiyi beyan etmemiş olması veya eksik beyan etmiş olması mahsuba ve iadeye engel teşkil eder mi?

Etmemesi gerekir, çünkü kiranın ödenmemesi fiiline kiraya verenin hiçbir müdahalesi ve etkisi yok, olamaz da. Kiraya verenin kiracının yerine getirmediği bir fiilden dolayı sorumlu tutulması/cezalandırılması düşünülemez. Böyle bir durumda vergi dairesinin kesintiyi beyan etmeyen veya eksik beyan eden kiracıya cezalı tarhiyat yapması gerekir.

Uygulamada kiracı tarafından ödenmemiş kesintiyi beyannamede mahsup etmesine rağmen ödenecek gelir vergisi çıkan durumlarda (şimdilik) sorun yaşanmadığını gözlüyoruz. Ancak kiracı tarafından beyan edilmemiş vergi kesintilerini iade talep eden mükelleflerin iade talepleri söz konusu kesintiler kiracılar tarafından beyan edilmediği sürece yerine getirilmiyor. Yani işyeri sahipleri cezalandırılıyor.

Kiracıların beyan etmediği vergiyi mahsup ettirmeyerek dolaylı olarak kiraya vereni sorumlu tutan bu anlayışı doğru bulmuyorum. Bu yaklaşım, iadeyi yapmayarak fiilen kiracının beyan etmediği vergiyi kiraya verenden tahsil etmek anlamına gelir. Müteselsil sorumluluk düzenlemesi dahi bu uygulamayı bence haklı kılmaz. Mahsup ve iade esaslarını düzenleyen 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yapılan bu fiili uygulamayı kesinlikle öngörmüyor. Gelir İdaresi bu sorunu çözmelidir.

Erdoğan Sağlam


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.