e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Kısa Çalışmadan ve Nakdi Ücret Desteğinden Çıkana Prim Teşviki

29.07.2020 14:03 | Güncelleme: 29.07.2020 14:03

Son günlerde sıkça gündeme getirilen ve çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler getiren 7252 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazetede yayınlandı. /7252 sayılı Kanundaki en önemli düzenlemelerden birisi de prim teşviki ile ilgili.

Buna göre, 7226 sayılı Torba Kanun ile getirilen pandemi sürecine özgü kısa çalışma ödeneği uygulaması kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların;
1) İşyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi,
2) Aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri
durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesinin tamamı kadar prim desteği verilecek. Söz konusu tutar işverenin ödeyeceği primlere mahsup edilecek. Dolayısıyla sigortalı başına aylık 1.103 TL prim teşvikinden faydalanılacak. Ayrıca söz konusu destek süresi, sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık
ortalama gün sayısını geçemeyecek.

Bununla birlikte yukarıda bahsettiğimiz prim teşvikinden, 7244 sayılı Torba Kanun ile getirilen nakdi ücret desteğinden faydalanan sigortalıların haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda da yararlanılabilecek. Ayrıca söz konusu destek süresi, sigortalının nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek. Getirilen prim teşvikinden yararlanan işverenler, söz konusu aylarda aynı sigortalı için diğer sigorta prim indirimi, teşvik ve desteklerinden faydalanamayacak. 

Fesih Yasağında Sınırlar Netleşti

2020 Nisan ayında 7244 sayılı Torba Kanun ile pandemi sürecine ilişkin önemli bir düzenlemeye gidilmiş ve fesih yasağı hayata geçirilmişti. Buna göre, İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17/04/2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecekti. Nitekim söz konusu süre 30 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu süre bir ay uzatılmıştı. Fesih yasağı uygulamasında kapsam açısından bazı kafa karışıklıkları bulunmaktaydı. Bu soru işaretlerini gidermek için bugün yayınlanan 7252 sayılı Kanun ile bazı düzenlemelere gidildi.

Buna göre aşağıdaki durumlar da fesih yasağı kapsamı dışında tutulacak;
- Belirli süreli iş ve hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,
- İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması,
- İşyerinde faaliyetin sona ermesi,
- Hizmet alımı ve yapım işlerinde işin sona ermesi.

Ayrıca 7252 sayılı Kanun ile fesih yasağına ilişkin süre uzatımı da her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı kararı ile mümkün olabilecek.

Kısa Çalışma Ödeneği Sektörlere Göre Farklılaşabilecek

Bu yıl Mart ayında, 7226 sayılı Torba Kanun ile pandemi sürecine özgü kısa çalışma ödeneği uygulaması ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştı. Bu kanun ile 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulandı.

Ayrıca söz konusu düzenleme kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılındı. Nitekim 30 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu süre bir ay uzatıldı. Önümüzdeki günlerde bu uzatmaların devam edeceği bekleniyor.

7252 sayılı Kanun’a göre, kısa çalışma ödeneği başvuru tarihinin yanı sıra ödeneğin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatma yetkisi de Cumhurbaşkanı’na verildi. Buna göre süre uzatımına ilişkin kararlar bazı sektörleri kapsayıp bazılarını kapsamayabilecek ya da farklı sektörler için farklı uzatma sürelerine karar verilebilecek.

Böylece pandemiden daha fazla etkilenen sektörlere pozitif ayrımcılık yapılabilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeniden Erteleme

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun en önemli hükümlerinden birisi tüm işyerlerine işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirilmesiydi. Ancak kamu kurumları ile az tehlikeli ve 50 den az çalışanı olan işyerlerinde bu zorunluluk birçok kez ertelenmişti. Son erteleme ise 1 Temmuz 2020 olmuştu. Böylece 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren bir çalışanı bile olan tehlike sınıfı ayırt etmeksizin tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilecekti. 7252 sayılı Kanun ile söz konusu süre, 31/12/2023 tarihine kadar ertelendi.

Ayrıca söz konusu erteleme düzenlemesiyle 31/12/2023 tarihine kadar;

- Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları tarafından,

- Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları tarafından,
yerine getirilebilecek.

Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    e-İrsaliye    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
Güncel Mevzuat haberlerine ücretsiz üye olun!

Muhasebe Bültenlerimize abone olun tüm haber ve mevzuatlara anında ulaşın..

ABONE OL