» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların İncelenmesi

 
29.11.2018 20:14 | Güncelleme: 29.11.2018 20:14

İşletmelerimizin kısa sürede(1 yıl içinde) ödemesi gereken yabancı kaynakların gösterildiği hesaba kısa vadeli yabancı kaynaklar denilmektedir.Tek düzen hesap planında kısa vadeli yabancı kaynaklar kendi içinde 9 ayrı sınıftan oluşmaktadır. Bu makalemizde işletmelerin sıklıkla kullandığı hesaplardan bazılarına değineceğim.

Kısa vadeli yabancı kaynaklar, tek düzen hesap planında ‘’3’’ numara ile gösterilmektedir.

Meslek mensuplarının bu hesabın işleyişinde dikkat edilmesi gerekenlere de kısaca değineceğim.

300- BANKA KREDİLERİ: Bu hesapta, finans kuruluşlarından elde edilen kısa vadeli kredilerin izlenmektedir.

Kredilerin anapara-faiz ayrımı yapılmalıdır.

Krediler hesabının ekstrelerle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

Kur farkları ‘’780 Finansman Giderleri’’ kaydedilmesine dikkat edilmelidir.

Faiz tahakkukları için ‘’381 Gider Tahakkukları’’ hesabı kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Kredinin kullanım amacına dikkat edilmeli, mali kar tespitinde dikkate alınmalıdır.

320- SATICILAR HESABI: İşletmelerin mal ve hizmet temininden kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır.

Bu hesapta yer alan borçlarla ilgili gerekli mutabakat ve yazışmaların yapılmasına dikkat edilmelidir.

Faturası olmadığı halde borç kaydı yapılmamasına dikkat edilmelidir.

Satıcılarla sözleşmeler mevcutsa, sözleşmelere istinaden damga vergilerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

331- ORTAKLARA BORÇLAR: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara borçlu olduğu tutarların izlendiği hesaptır.

Ortaklara yabancı para cinsinden borç varsa, değerlemelerin yapılması gerekmektedir.

Ortaklardan sağlanan borçlar için hesaplanarak kayıtlara intikal ettirilen faiz ve benzeri giderlerin fiilen ödenip ödenmediği kontrol edilmelidir.

335- PERSONELE BORÇLAR: İşletmenin personeline olan çeşitli borçların izlendiği hesaptır.

Hesapta uzun süre bekleyen bakiyelerin olup olmadığı ve bunların nedenleri kontrol edilmelidir.

Personele olan borçlar banka yolu ile ödeniyorsa, banka ödeme kayıtları ile ücret bordroları birbirini tutması gerekmektedir.

340- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI: İşletmenin faaliyet konusuyla ilgili gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği tutarların izlendiği hesaptır.

Alınan sipariş avansları yabancı para cinsinden ise değerlemeler kontrol edilmelidir. Değerleme sonucu hesaplanan kur farkları “656-Kambiyo Zararları /646 Kambiyo Karları ” hesabına kaydedilmiş olmalıdır.

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR: İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır.

361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ: İşletmenin, personelin hak edişlerinden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu, personele ait emeklilik keseneği ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işverence sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

Yılsonu itibariyle vadesi geçmiş ve ödenmemiş sigorta primi borcu olup olmadığı araştırılmalı, eğer varsa söz konusu tutarın gider yazılıp yazılmadığı ve tutarın 368-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabına virmanının yapılması gerekmektedir.

Yılsonlarında bir sonraki yıla sarkan ödenecek SGK primi sadece Aralık ayına ait olmalıdır.

Gider hesaplarına intikal ettirilen SGK primlerinin fiili olarak ödenmesi gerekmektedir.

372- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI: Bu hesapta, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve bir yıl içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıkları izlenir.

Kıdem tazminatı karşılığı gideri, mali karın hesaplanmasında KKEG olarak dikkate alınmış olmalıdır.

Önceki yılda KKEG olarak dikkate alınan kıdem tazminatı iptalleri, mali karın tespitinde indirim kalemi olarak dikkate alınmış olmalıdır.

391-HESAPLANAN KDV: İşletme tarafından, her türlü mal ve hizmetin satılması sırasında alıcılardan tahsil edilen KDV’nin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.

İlgiyle okuyan, dönüş sağlayan herkese teşekkürler…
Kaynak VDK Rehberi

MEHMET GÜNGÖR
S.M. MALİ MÜŞAVİR
GİRESUN SMMMO
www.mehmetgungor.com

Kaynak: www.muhasebeweb.com


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.