» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
 
Parasüt
Parasüt
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Kısa çalışma döneminde kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

 
17.12.2020 05:58 | Güncelleme: 17.12.2020 05:58

Kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılır. Giydirilmiş ücrete hangi ödemelerin gireceği, ikramiyelerin nasıl dahil edileceği, ihbar süresindeki ücret zammının dikkate alınıp alınmayacağı, kısa çalışma ve ücretsiz izne çıkartılanların tazminatının hangi ücret üzerinden hesaplanacağı gibi ayrıntılar önemlidir.

Özellikle çalışma süresi uzun olan kişilerin kıdem tazminatı tutarını bu ayrıntılar oldukça çok etkiler. Kıdem tazminatı hesabıyla ilgili bilinmesi gereken önemli ayrıntıları Habertürk’ten Ahmet Kıvanç yazdı.

İş Kanunu’na göre, aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde bir yıl çalışan işçiler, kıdem tazminatına hak kazanırlar. İşçinin kıdem tazminatını alabilmesi için emekli olması, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde işten çıkması, işverenin işten atması, işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekir. İşçinin çalışırken ölümü halinde ise kıdem tazminatı ailesine ödenir.

Kıdem tazminatı, son ücret üzerinden hesaplanır. İşçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerin de hesaplamada dikkate alınması gerekiyor.

Bordroda görünen brüt tutar “çıplak ücreti” oluşturur. Kıdem tazminatı ödemeleri genellikle bu çıplak ücret üzerinden yapılır. Yıllık olarak sağlanan ücret dışı menfaatler varsa, tazminatın “giydirilmiş ücret” tutarı üzerinden ödenmesi gerekir. Bir menfaat veya ödemenin giydirilmiş brüt ücrete dahil edilebilmesi için devamlılık şartı aranır.

KIDEM TAZMİNATI FESHİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEKİ ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDENMELİ

Kıdem tazminatı hesabında işçinin son ücreti esas alınır. İş akdinin feshedildiği anda geçerli olan ücret, son ücrettir.

İhbar tazminatı ödemek istemeyen işveren ihbar süresi tanımak suretiyle fesih bildirimi yapabiliyor. İhbar süresi tanıyarak yapılan fesihte iş akdi, sürenin bittiği tarihte sona erer. Bu nedenle ihbar süresinin bittiği tarihteki ücret üzerinden hesaplama yapılmalıdır.

Yargıtay’a göre, işverenin ihbar süresi tanımadan ve ihbar tazminatı ödemeden yaptığı fesihlerde ihbar süresinin sonuna kadar olan dönemde işyerinde uygulamaya konulan ücret artışından iş sözleşmesi feshedilen işçinin de yararlandırılması ve tazminatının bu artan ücret esas alınarak hesaplanması gerekir.

KIDEM TAZMİNATI SAATLİK ÜCRETTEN AYLIK ÜCRET HESAPLANMALI

Yargıtay’ın yakın tarihli bir kararında (Esas No: 2017/14297, Karar No: 2020/1178 ) kıdem tazminatına esas aylık ücretin nasıl hesaplanacağı şöyle anlatıldı:

“Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ücretidir. O halde, kıdem tazminatı, işçinin fiilen eline geçen ücreti üzerinden değil, sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanır. Tazminata esas aylık ücret, saat ücretinin önce 7.5, sonra da 30 ile çarpımı sonucu belirlenmelidir. Aksine, aylık ücretin tespitinin işçinin fiilen çalıştığı gün sayısı üzerinden hesaplanması doğru olmaz.”

KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİNDE KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Yargıtay’a göre, işçinin iş ilişkisi kapsamında iş gördüğü ve ücrete hak kazandığı en son ücretin dikkate alınması gerekir.

Pandemi döneminde milyonlarca kişi aylarca kısa çalışmada veya ücretsiz izinde gösterildi. Bunların kıdem tazminatının hesabında hangi ücret dikkate alınacak. Ücretsiz veya kısa çalışma gibi nedenlerle iş ilişkisinin askıya alınması ve askı süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, iş sözleşmesinin askıya alınmasından önce hak kazanılan son ücret olmalıdır.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI KIDEM TAZMİNATI HESABINA GİRER

Kıdem tazminatına esas alınacak ücretin tespitinde asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. İkramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır.

İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası prim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaat olarak kabul edilir. Bunların da kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilmesi gerekir.

Bazı işyerlerinde satış rakamına bağlı olarak prim ödeniyor. Her ay farklı tutarda ödense de prim ödemeleri de kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLARKEN ZAMLI İKRAMİYE DİKKATE ALINIR

Yıl içinde düzenli ve belirli periyotlarla ödenen parasal haklar kıdem tazminatına dahil edilirken, bunların son ücrete göre hesaplanması gerekir. Örneğin yılda dört ikramiye alan işçinin son aldığı ikramiye zamlı ücret üzerinden ödenmiş ise ikramiyeler kıdem tazminatına dahil edilirken son ikramiye üzerinden hesaplama yapılır. Her bir ikramiye 3 aylık dönemi kapsadığı için işçinin zamlanmış olan ikramiyesinin ait olduğu 90 güne bölünmesi suretiyle, bir güne düşen ikramiye tutarı bulunur.

Yol ve yemek yardımı gibi ödemelerin ise fiilen çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle bir güne düşen tutarın bulunması gerekir. Örneğin, ayda 100 lira yol parası, 200 lira yemek parası ödenen işyerinde ayda 26 gün çalışılıyorsa 300 liralık yol ve yemek parası 30 güne değil 26 güne bölünerek hesaplamaya dahil edilmelidir.

Nitekim Yargıtay söz konusu dosyada, yol yardımı 26 güne değil 30 güne bölünerek kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesaplaması yapıldığı için yerel mahkeme kararını bozdu.


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.