e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Kısa çalışmada süre uzatımı ve fark ücreti veren işverene teşvik.

18.05.2020 05:40 | Güncelleme: 18.05.2020 05:40

İşçi ve işverenden fark ücreti için ortak hamle geldi. Türk – İş, Hak – İş ve TİSK’in başarıyla uygulanan kısa çalışmaya yönelik ortak talepleri var. Kısa Çalışma Süresinin uzatılmasını, kısa çalışma şartlarının esnemesini ve fark ücreti veren işverene teşvik istiyor.

20 Nisan 2020 itibariyle 268 bin 717 işyerinde 3 milyon 44 bin 420 çalışan için kısa çalışma devrede. Kısa çalışmaya gidilen işyerlerinin yüzde 40’ı imalat sektöründe.

Başvuran işverenlerin yüzde 51’inin işyerlerinde 1 ila 3 kişi istihdam ediliyor. 10’dan az çalışanı bulunan işyerlerinin toplam kısa çalışmaya başvuran işyerleri içinde oranı yüzde 79.6. Yani kısa çalışmaya çok büyük ölçüde KOBİ’ler tarafından başvurulduğunu söylemek mümkün.

Diğer yandan sendikaların örgütlü olduğu kurumsal işyerlerinde de kısa çalışmaya gidilmiş durumda. Özellikle büyük üretim tesislerinde pek çok işçi kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor.

Türk - İş, Hak - İş ve TİSK geçtiğimiz hafta içinde kısa çalışma uygulaması hakkında ortak taleplerini ilettiler. Şu ana kadar başarıyla uygulanan kısa çalışmanın süresinin uzatılması, yararlanma koşullarının esnetilmesi, kısa çalışma ödeneği ile işçinin normal ücreti arasındaki farkı kapatacak işverenlere teşvik sağlanması ve fark ödemesinin gelir vergisinden istisna tutulmasına yönelik talepler ortak bir bildiri ile açıklandı.

Bu talepler son derece makul gözüküyor. İşçi ve işveren konfederasyonlarının bu dönemde ortak hareket etmesi sevindirici. Konfederasyonlar işçilerin bu süreçteki gelir kayıplarının önlenebilmesi için ortak bir formül üzerinde mutabık kalmış gözüküyor.

Bu süreçte istihdamı azaltmayan ve toplu iş sözleşmesinin bulunduğu işyerlerine normalleşme sürecinde ilave teşviklerin getirilmesinin de önerildiği bildirideki taleplerin işçi ve işveren konfederasyonları tarafından birlikte dile getirilmiş olması çok önemli.

Vergiden muaf tutmak mümkün mü?

Kısa çalışma ödeneği, işçinin son bir yıl içerisindeki prime esas kazançlarının ortalamasının yüzde 60’ı olarak hesaplanıyor. Hesaplanan rakamdan yalnızca damga vergisi kesintisi yapılıyor. Asgari ücretli bir işçide kısa çalışma ödeneği ile son ayki net ücret arasında 744 TL’lik bir fark oluşuyor.

Daha yüksek ücret düzeylerinde fark açılıyor. Kısa çalışma ödeneği ile işçinin normal ücreti arasındaki farkın işveren tarafından kapatılması mümkün. Türk-  İş, Hak-İş ve TİSK bu farkın işveren tarafından kapatılması halinde ödenecek tutarın gelir vergisinden muaf tutulmasını talep ediyorlar. Bu sayede işçinin eline geçecek net rakam yüksek olacaktır. Bu yönde bir düzenleme yapılması halinde işçilerin kümülatif gelir vergisi matrahları da artmayacak ve eylül  ekim döneminden sonraki ücretlerinde de azalma yaşanmayacaktır.

Kısa Çalışmada ücret farkı ödeyen işverene teşvik

Diğer yandan Türk-İş, Hak-İş ve TİSK bu şekilde fark ödemesi yapacak işverenlere yönelik bir teşvik sağlanmasını talep ediyorlar. Bu talebin hayata geçirilmesi halinde işverenlerin bu tutarları vergiden indirim konusu yapması sağlanabilir. Dolayısıyla fark ödemesi yapacak işveren, bu tutarları ödeyeceği vergiden indirebilir. Bu sayede işverenlerin fark ödemesi yapması teşvik edilebilir. Bu şekilde yapılacak iki düzenleme ile fark ödemeleri yalnızca işçinin bu dönemdeki gelir kaybının telafisi anlamına gelir, bu telafi sağlanırken devlet vergi alacağından vazgeçmiş, işveren de fark ödemesi nedeniyle devlete ödeyeceği vergiyi işçiye aktarmış olur.

Düzenleme yapılmalı

Kısa çalışma ödeneği ile işçinin normal ücreti arasındaki farkın kapatılması konusunda pek çok işverenin iradesi söz konusu. Diğer yandan özellikle küçük işyerlerinde bu ödemelerin elden yani kayıt altına alınmadan yapılması söz konusu oluyor. Kısa çalışma uygunluk talepleri açısından sorun yaratabileceği nedeniyle işverenler bu ödemeleri kayıt dışı olarak, avans ya da borç adı altına yapıyorlar. Türk-İş, Hak-İş ve TİSK’in bu konudaki talebi bu ödemelerin kayıt altına alınmasını da sağlayacaktır. Bakanlığın yapacağı düzenleme ile bu ödemelerin hukuka uygun, işverenin endişe etmemesini sağlayacak şekilde yapılması sağlanabilir. Ayrıca bu ödemelerin prime esas kazanca dahil edilip edilmeyeceği de kararlaştırılırsa işçilerin emekli aylıklarına da etki edip etmeyeceği netleştirilmiş olur.

Kısa çalışma ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Uzatılacak mı?

7226 sayılı kanunla işverenlerin koronavirüs gerekçesiyle zorlayıcı nedenle kısa çalışma başvurusu yapabileceği yönünde hüküm 4447 sayılı kanuna eklenmişti.

Ayrıca bu nedenle yapılan kısa çalışma başvurularında işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi için gerekli şartlar da esnetilmişti. Yeni koronovirüs nedeniyle kısa çalışma uygulaması 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. Ancak bu sürecin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması için yetki Cumhurbaşkanı’nda.

Cumhurbaşkanı kararıyla uygulamanın süresinin uzatılması halinde işçilerin esnetilmiş koşullarla ödenek alması mümkün olabileceği gibi koşulların daha da esnetilmesi de mümkün. Şu an itibarıyla son 60 gün içinde iş sözleşmesi bulunan ve son 3 yıl içerisinde en az 450 gün primi olan işçiler kısa çalışma ödeneğinden faydalanabiliyor.

Kısa Çalışma Şartları Esnetilebilir

Ancak bu şartlar esnetilirse daha fazla işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir. Türk-İş, Hak-İş ve TİSK bu sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasını ve koşulların tamamen esnetilerek bütün işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesinin önünün açılmasını talep ediyorlar.

Bu talebin Cumhurbaşkanı kararıyla hayata geçirilmesi hukuken mümkün ve bu şekilde bir düzenleme yapılırsa işyerlerinde daha uzun süre sosyal mesafenin korunarak üretime devam edilmesi sağlanabilir. Bu sayede hem virüsün yayılımının engellenmesi sağlanabilir, hem de işçilerin gelirleri korunmuş olur.

Cem KILIÇ


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !