Konut ve İş Yeri Satışlarında KDV ve Tapu Harcında İndirim

Eklenme : 07.05.2018 12:25 | Güncelleme : 07.05.2018 12:25


05.05.2018 Tarih ve 30412 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıda düzenlemeler yapılmıştır. A- KATMA DEĞER VERGİSİ

  • Bakanlar Kurulu Kararının 6. maddesi ile 31.10.2018 tarihine kadar teslimlerinde % 18 KDV oranı uygulanan KONUT teslimlerinde KDV % 8 olarak uygulanacaktır. (Yürürlük Tarihi: 05.05.2018) 
  • Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayinde kullanılacak olan ve Yazımız ekinde bulunan Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan MAKİNA VE TEÇHİZAT LİSTESİ indeki YENİ Makine ve teçhizatların tesliminde KDV hesaplanmayacaktır. 31.12.2019 Tarihine kadar KDV den istisnadır. (KDV Geçici madde 30) Kullanılmış olan makine ve teçhizat ile bunların parça, aksam, aksesuar ve teferruatları bu kapsamda değildir. (Yürürlük tarihi: 05.05.2018)

 

B- VERGİ USUL KANUNU  

Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi ile Yazımız ekinde bulunan Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan MAKİNA VE TEÇHİZAT LİSTESİ indeki YENİ Makine ve teçhizatlar için Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini sahibi olan mükelleflerin 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makine ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makine ve teçhizat için uygulanacak yıpranma payı oran ve sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkân sağlanmıştır. (VUK Geçici madde 30) (Yürürlük tarihi: 05.05.2018)

C-HARÇLAR KANUNU 

Bakanlar Kurulu Kararının 5. maddesi ile 31.10.2018 tarihine kadar İş Yeri ve Konut alım satımlarında uygulanan TAPU HARÇ tutarı alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere Binde 20 den (% 2), 31.10.2018 Tarihine Kadar Binde 15 (% 1,5) olarak uygulanacaktır. (Yürürlük tarihi: 05.05.2018) Arsa ve arazi alım satımında oran olan Binde 20 uygulamasına devam edilecektir.


D-GELİR VERGİSİ KANUNU

Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesi ile Gelir Vergisi Kanun 23/16. maddesinde belirtilen İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının %50 si GV den istisna edilmiştir. (2018 için 2.029,50 TL %50) = 1.014,75 TL Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. (Yürürlük tarihi: 05.05.2018) 

E-ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

Bakanlar Kurulu Kararının 5. maddesi ile Yazımız ekinde bulunan Bakanlar Kurulu Kararının ekinde bulunan 4760 Sayılı ÖTV kanuna ekli (III) (A) cetvelinde yer alan listedeki alkollü içeceklerin Asgari maktu vergilerinde değişiklik yapılmıştır. (Yürürlük tarihi: 05.05.2018) 

Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,
Yücel Akdemir
İstanbul SMMMO

 

kdv  ötv  tapu harci   


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  SGK

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com