e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Kurum beyanlar? yap?l?rken hat?rlatmalar

16.04.2015 05:47 | Güncelleme: 16.04.2015 05:47

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25. günü akşamına kadar verilmekte ve ödenecek kurumlar vergisi de beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar ödenmektedir. Dolayısıyla, hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar, 2014 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, süre uzatımı olmadığı takdirde, 2015 yılı Nisan ayının 27. günü akşamına kadar verecekler ve ödemeleri gereken kurumlar vergisi varsa bu tutarı tek taksitte, nisan ayının sonuna kadar ödeyeceklerdir.

 Kurumlar Vergisi beyannamesi ve eki mali tablolar 


Öte yandan, aktif toplamları veya net satışları toplamı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tutarları aşan mükellefl erin temel mali tabloların (ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu) yanı sıra ek mali tabloları düzenlemeleri ancak bu tablolardan sadece “Kar Dağıtım Tabloları” nı beyannameleri ekinde vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. 10 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca, 2014 yılı aktif toplamı 13.330.500,00 TL’yi veya net satışları toplamı 29.622.800,00 TL’yi aşan mükellefl erin 2014 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesi ile temel mali tabloların (Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu) yanı sıra, ek mali tablolardan (Ek Mali Tablolar; Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu ve Yıllara İlişkin Özkaynaklar Değişim Tablosudur) sadece “Kar Dağıtım Tablosu”nu da vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. 

Transfer fiyatlandırması yıllık belgelendirme yükümlülüğü 

Daha önceki muhtelif yazılarımızda da açıklandığı üzere; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13’üncü maddesinde, kurumlar vergisi mükellefl erinin ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin düzenlemeler, Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamının gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışındaki ilişkili kişilerle yapmış oldukları mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerini kapsamaktadır. 

Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “7.1- Yıllık Belgelendirme” başlıklı bölümüne göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları işlemlerle ilgili olarak kurumlar vergisi beyannamesinin verilme tarihine kadar “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” ile “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu” nu hazırlamaları gerekmektedir. Söz konusu belgelerden “Transfer Fiyatlandırması Formu”nun kurumlar vergisi beyannamesi ekinde (anılan form e-beyannamenin “Ekler” bölümünde yer almaktadır) vergi dairesine gönderilmesi gerekmekte, ancak transfer fiyatlandırması raporunun beyanname ekinde vergi dairesine gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Transfer Fiyatlandırması Formun’un kurumlar vergisi beyannamesi ekinde beyan edilme süresi, Transfer Fiyatlandırması Raporu’nun ise hazırlanma süresi 25 Nisan tarihinin tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 27 Nisan 2015 günü mesai saati bitimi itibariyle dolacaktır. 

Öte yandan, 1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “7.1- Yıllık Belgelendirme” bölümü uyarınca; 
- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi mükelleflerinin, bir hesap dönemi içinde yurtiçi, yurtdışı ve serbest bölgedeki ilişkili kişilerle olan işlemlerine ilişkin olarak, 
-Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin, bir hesap dönemi içinde yalnızca yurtdışı ve serbest bölgedeki ilişkili kişilerle olan işlemlerine ilişkin olarak, 
-Serbest bölgede faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefl erinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurtiçi işlemlerine ilişkin olarak, 
“Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu”nun normal hesap dönemi için 25 Nisan olan kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar (2014 Yılına ilişkin Raporun 27 Nisan 2015 günü mesai saati bitimine kadar) hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur. Genel tebligat hükümleri doğrultusunda mali idare tarafından istenildiği anda raporun 15 gün içinde teslimi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, - Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurtdışı işlemleri, 
- Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi üyeleri dışındaki mükelleflerin) ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemleri, 
- Gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurtiçi ve yurtdışı işlemlerine ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlamalarına gerek bulunmamaktadır. Ancak, rapor hazırlama zorunluluğu bulunmayan mükellefl er, 1 No’lu transfer fiyatlandırması tebliğinde öngörülen bilgi ve belgeleri, istenmesi durumunda, idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edeceklerdir.

 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !