» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Mahsup talebinde bulunulan borçlar için de yapılandırmadan yararlanılabilir.

 
28.06.2021 04:39 | Güncelleme: 28.06.2021 04:39

İade alacağının muaccel hale gelmiş borçlara mahsubu doğru, ancak muaccel hale gelmemiş taksitlere de mahsup edilmesini, kalan tutarın nakden iadesini doğru bulmuyorum

Değerli okurlar, mükelleflerin çeşitli nedenlerle vergi dairelerinden iade alacakları oluşur. Bunların en yaygını KDV iadesi ile stopaj ve geçici vergi iade alacaklarıdır. Bu alacakların ilgili mevzuat gereği nakden veya mahsuben iade alınması mümkündür. Nakit iadenin formalitesi fazla olduğundan ödenecek başka vergi ve sigorta borçları bulunan mükellefler çoğunlukla mahsuben iade yolunu tercih ederler. Böylece iadelerine daha kolay ve hızlı kavuşurlar.

Malumunuz gündemde yeni bir yapılandırma kanunu var. Eğer halen vergi dairesince yerine getirilmemiş/sonuçlandırılmamış mahsup talebiniz varsa yapılandırma kanununun size sağladığı bir avantajdan yararlanabilirsiniz.

Buna göre, mahsuben iade talebi bulunan mükellefler diledikleri takdirde mahsup talep ettikleri borçları için yapılandırma hükümlerinden yararlanabilirler.

Örneğin kanunun yayımlanmasından önce KDV iadesi alacağınızın 2020 yılı kurumlar vergisi borcunuza mahsup edilmesini talep ettiniz. Vergi dairesi henüz bu talebinizi sonuçlandırmadıysa, bu mahsup talebinden vazgeçebilirsiniz.

Bu durumda 2020 yılı kurumlar vergisi borcunuz süresinde ödenmemiş olacak. İşte siz bu kurumlar vergisi borcu için kesinleşmiş borçlar kapsamında yapılandırmadan yararlanabilirsiniz.

Görüldüğü gibi işlem gayet basit, önce bir dilekçe ile mahsup talebinden vazgeçiyorsunuz, sonra mahsup talep ettiğiniz borç (örneğimizde 2020 kurumlar vergisi) ödenmemiş sayıldığı için bu borç için yapılandırma talebinde bulunuyorsunuz.

Mükellefin kendi borcu dışında, üçüncü şahısların borçlarına mahsup talep etmiş olması hâlinde ise, mahsup talebinden vazgeçebilmesi için borcuna mahsup istenen üçüncü şahsın da bu konuya yönelik irade beyanı aranıyor. Bu takdirde, mükellefin üçüncü şahıs lehine yaptığı mahsup talebi hükümsüz hale geliyor. Lehine mahsup talep edilen üçüncü şahıs tabii ki yapılandırmadan yararlanabilir. Bunun için mahsup tap eden iade alacaklısı mükellefin irade beyanına gerek yok.

Peki, bu işlem nasıl bir avantaj sağlayacak?

Öncelikle yapılandırılan borçlarınız için uygulanması gereken gecikme zammından kurtulacaksınız. Bunun yerine Yİ-ÜFE ile hesaplanan tutarı ödeyeceksiniz. Peşin ödemede bu tutarın da yüzde 90’ından kurtulacağınız için bunu büyütmeye gerek yok. Kaldı ki Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0,35 oranında uygulanıyor. Yani neredeyse hiç zam ödemiyorsunuz.

Taksitle ödeme seçeneğinde ise bu indirimden yararlanamadığınız gibi, taksit sayısına göre değişen katsayılarla borcunuza bir anlamda vade farkı uygulanıyor. Ancak bu alternatifte de zaman kazanıyorsunuz.

İade alacağı ne oluyor?

Aslında iade alacağınızı, gerekli incelemeler sonuçlandırıldıktan sonra hemen nakden alabilseniz çok önemli bir avantaj sağlayabilirsiniz, ANCAK Maliye buna izin vermiyor.

Genel mevzuata göre iade alacağınızı istediğiniz vergi/sigorta borçlarına mahsup talep ederek mahsuben ya da gerekli formaliteleri yerine getirerek ve biraz beklemek suretiyle nakden alabilmeniz mümkün. Ancak Maliye önceki yapılandırmada olduğu gibi bugün de buna izin vermiyor. Mükellefin iade hakkını kısıtlıyor.

İlgili tebliğe göre, mahsup talebinden vazgeçen mükelleflerin, mahsup talebine konu iade alacaklarının, 7326 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma taksitlerine veya kanun kapsamında yapılandırılmayan vergi borçlarına mahsubunu talep etmeleri mümkün. Bu durumda, mahsuba esas alınacak tarih, kanunun yayımı tarihinden sonra yaptıkları başvuru esas alınarak belirlenecek.

Söz konusu tebliğle Maliye, mahsup talebinden vazgeçen mükelleflerin iade alacaklarının nakden ödenmesine kısıtlama getirdi. Ancak mahsubundan vazgeçilen borcun yapılandırılması nedeniyle hesaplanan taksit tutarları toplamını aşan kısmın nakden iade edilebileceğini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığının yapılandırma kanununa ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi var, ancak bu yetkinin böyle bir düzenleme/kısıtlama yapmaya imkân vermediğini düşünüyorum.

Maliye, iade alacaklarının mahsuben iadesine de müdahale ediyor. Yapılandırma kanununa ilişkin iç genelgede, mahsubun hangi borçlara yapılacağı ve nakit iade durumunu, iade talep tarihi itibariyle açıkladı.

Buna göre iade talebinin;

7326 sayılı yapılandırma kanununun yayımlandığı 9/6/2021 tarihinden (bu tarih hariç) önce olması halinde iadeye konu tutarların yapılandırma öncesi borçlara mahsup edilecek, kalan bir borcun bulunması halinde, bakiye borç için yapılandırmadan yararlanılabilecek,

Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihi (bu tarih hariç) ile başvuru süresinin bitimi (31/8/2021 tarihi dâhil) arasında olması halinde iadeye konu tutarlar yapılandırma ilk taksitine mahsup edilecek,

7326 sayılı Kanunun başvuru süresinden (31/8/2021) sonra olması halinde ise öncelikle mükellefin muaccel (vadesi gelmiş, ödenmesi gereken) hale gelmiş (7326 sayılı kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi başlamış olanları dâhil) amme borçlarına mahsup edilecek,

Artan bir tutarın bulunması halinde ise bu tutar nakden iade edilebilecek. (Tabii ki kamuya başka borç yoksa, varsa bu borçlar 6183 sayılı Kanunun 23’üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 88’inci maddesinin onaltıncı fıkrası gereği mahsup edildikten sonra kalan tutar ödenecek.)

Buradan şunu anlıyoruz: Kanunun yayımından (yani 9 Haziran 2021 tarihinden) önce yapmış olduğunuz mahsup talebinden vazgeçip, mahsubunu talep ettiğiniz borçları yapılandırdığınızda, iade alacağınız önce varsa yapılandırma öncesi borçlarınıza sonra tüm yapılandırma borçlarına mahsup edilecek, buna rağmen kalan bir tutar olursa nakden iade edilecek.

İade alacağının muaccel hale gelmiş borçlara mahsubu doğru, ancak muaccel hale gelmemiş taksitlere de mahsup edilmesini, kalan tutarın nakden iadesini doğru bulmuyorum.

Erdoğan Sağlam


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.