e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

Mali Müşavire ve Onun Yanında Çalışanlara Muhbirin İhbar Tazminatı Ödenmez.

25.06.2019 06:44 |

Vergi kaçıran gerçek ve tüzel kişiler hakkında 1905 sayılı Yasanın 6. Maddesine göre; vergi kaçırdıkları takdirde bunlar hakkında ihbar eden kişilere ihbar tazminatı ödenmektedir.

İhbar tazminatı, 1905 sayılı Yasa’ya göre haklarında yapılan şikayetin olumlu çıkması ve kesinleşmesi durumunda ilgililere ödenmektedir. Ancak, yine 1905 sayılı Yasa’ya göre bazı kimselere ihbar tazminatının ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Buna göre;

1. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan muhbirlere ödenecek ikramiyelerle ilgili olarak usul ve ilkelerin açıklandığı, 11.07.1974 gün ve 794 sayılı genel yazı gereğince; ihbarın gerçek olarak ortaya konulması, tespit edilmesi ve sonuçta da vergi kaçırdığı kesinleşen mükelleflerle ilgili düzenlenen raporlara göre ilgili muhbirlere ihbar tazminatı ödenmektedir.

2. 3568 sayılı Yasa’ya göre, işleri gereği YMM, SMMM ve SM’ ler Yasa’nın 43. Maddesi hükmüne göre meslek sırları gereği öğrendikleri bilgileri başkalarına açıklayamazlar. Ancak, meslekleri gereği edindikleri bilgileri meslek mensupları ilgili resmi dairelere bildirmekle sorumludurlar. (3568 sayılı Yasa mad. 43)

3. Gerek meslek mensupları ve gerekse bunların yanında çalışan kimseler edindikleri bilgileri üçüncü şahıslara ifşa edemezler. Meslek mensupları ve bunların yanında çalışan kimseler ihbar tazminatı karşılığında ilgili kurumlara ihbar etseler dahi kendilerine ihbar tazminatı ödenemez. (3568 sayılı Yasa ile ilgili olarak çıkarılan 03.01.1990 gün ve 20391 sayılı SM, SMMM ve YMM’lerin Çalışma Usul ve Esasları hk. Yönetmelik mad. 7)

4. Geçtiğimiz yıllarda Danıştay’a intikal eden bir olay nedeniyle de meslek mensubunun kendi müşterisini şikayet ederek, ihbar tazminatı istemesi ile ilgili bir işlem nedeniyle Danıştay tarafından verilen kararda meslek mensuplarına bu tazminatın ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır. (Dn.3.D. 18.10.1995 Tarih ve E.1995/139,K.1995/3105)

5. Benzeri bir olay nedeni ile Ankara 3. Vergi Mahkemesine intikal eden bir olayda anılan mahkeme tarafından verilen 23.05.2017 gün ve E:2017/156-K:2017/676 sayılı karar ile olay İstinaf edilmiş olup, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 4. Vergi Dava Dairesi tarafından verilen 31.05.2018 gün ve E:2017/1738-K:2018/1158 sayılı kararlarında da aynı konu vurgulanarak, meslek mensuplarına ve bunların yanında çalışanlara ihbar tazminatı ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Dr. Mustafa ALPASLAN
hukuki haber
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.