» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Mali Müşavirlerin KOBİ lere Rehberlik Hizmeti Sunacakları 5 Kilit Husus

 
03.04.2020 07:55 | Güncelleme: 03.04.2020 08:01

TÜRMOB International Dergisinde Mali Müşavirlere Covid-19 Kri̇zi̇ Süresi̇nce KOBİ’lere Rehberli̇k Hi̇zmeti̇ Sunacakları 5 Ki̇li̇t Hususu belirtti.

Muhasebe Meslek Mensuplarının Kobi’lere Rehberlik hizmeti Sunacakları5 Kilit Husus

Kendi muhasebe firmalarında faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları KOBİ’lere güven sağlayan danışmanlardır. Tüm dünyada etkili olan koronavirüs krizi, KOBİ’lerin bu sıkıntılı dönemde doğru kararlar alabilmeleri için en çok rehberliğe ihtiyaç duyduğu kritik bir süreci ortaya çıkarmıştır. Bu kriz ile mücadele eden KOBİ’lere destek olmaları için muhasebe meslek mensuplarına aşağıdaki eylemler önerilebilir: Bunların çoğu tek başına çalışan muhasebe firmaları ve bu firmalarda faaliyet gösteren çalışanları ile ilgilidir.

1- Tüm yardım/hibe seçenekleri konusunda bilgi edinin.

Muhasebe meslek mensupları, ulusal ya da bölgesel düzeyde sağlanan tüm finansal ve diğer şekillerde sunulan yardımlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Diğer ülkelerin sağladığı destek konusunda bilgi sahibi olmak, muhasebe meslek mensupları için de faydalı olacaktır. Böylece kendi politika yapıcılarını en iyi uygulamalar konusunda bilgilendirebilirler.

2- Sunulan yardımı müşterinizin kullanmasına yardımcı olun.

Daha fazla risk altındaki sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerinizi ve kamu destek tedbirlerinden en çok yararlanabilecek müşterilerinizi belirleyin. Ve onlara şu şekilde yardımcı olabilirsiniz:

• Yararlanabilecekleri tüm haklar konusunda danışmanlık hizmeti sunun ve onlara rehberlik yapın.

• Yaptıkları işi çeşitlendirecek seçenekler belirleyin.

• Hükümetler tarafından sunulan acil durum finansmanından yararlanmaya çalışın.

• Mümkünse hizmet bedelinizi ve ödeme planınızı yeniden görüşmeyi değerlendirin.

3- İşletmenin sürekliliğine yardımcı olun.

İşletmelerinin sürekliliğini sağlayacak acil önlemler konusunda KOBİ müşterilerinizi bilgilendirin ve bunları nasıl uygulayacakları konusunda onlara yardımcı olun:

• Maksimum etkiye sahip olması için sunulan yardıma olabildiğince kısa sürede erişmelerine yardımcı olun.

• Tedarikçilerine ödeme yapabilmeleri ve borçlarını ödeyebilmelerini sağlayan satışlarda yaşanacak kesintilerin etkisinin ne olduğunu tespit etmek için nakit akış tahminlerini inceleyin ve bir düzenleme yapın. Finansal sistemin geniş çapta çöküşünden kaçınmak için, onlara yardımcı olabilirseniz, sonrasında tedarikçilerine ödeme yapmaya devam edebilirler.

• KOBİ’lerin başka şekilde mal veya hizmetlerini sunup sunamayacağı (örneğin, eve teslim veya online gibi)ve seyahat, satış ve pazarlama gibi bazı faaliyetleri azaltmaları ya da durdurmaları halinde ortaya çıkacak iş modelini gözden geçirin.

•Tedarik zincirlerini gözden geçirmelerine yardımcı olun ve kesintiye uğrayacak ürün ve hizmet tedarikini planlayın. Bu, bazı bölümler ve stoklar için üretimin azaltılmasını ve koronavirüsün daha fazla etkilediği ülkelerde faaliyet gösteren tedarikçilerin ve müşterilerin yeniden değerlendirilmesini içerebilir.

• Sigorta poliçelerini inceleyin ve herhangi bir finansal kayıpta herhangi bir hak iddia edip edemeyeceğinizi kontrol edin.

• Kısa süreli ödeme kesintileri olabileceği konusunu değerlendirmek için müşterinizin finans departmanı ile iletişime geçin.

• Karlılık, hisse senedi ve borç-alacak dengesini izleyebilmek için finansal durum raporlarının güncel olmasını sağlayın. Ülkelerin çoğu vergi beyanname sürelerini ve mali bilgilerin sunulma süresini erteledi. Ancak, bazı ertelemelerin uzun vadeli etkileri ne yazık ki net değil. Bu tür ertelemeler daha sonra söz konusu beyannamelerin sunulmasında bir tıkanıklık ve mali bilgilerin ve vergi ile ilgili bilgilerin kaybolma olasılığı ile sonuçlanabilir. • Ödeme koşullarını tedarikçilerle yeniden görüşün ve kredi taahhütlerini yerine getiremedikleri takdirde bankalarıyla iletişim kurmalarına yardımcı olun.

• Borçlular ile görüşün, örneğin, erken ödemeleri halinde indirimler teklif edin.

• Durumu sürekli olarak izleyin ve müşterilerinizi yeni girişimler hakkında bilgilendirin; böylece kısıtlamalar ortadan kalktığında ticarete başlamaya hazır olurlar.

• Eğer tüm girişimler başarısızlık ile sonuçlanırsa, iflas seçeneklerini değerlendirin. Çünkü varlığını devam ettirebilecek işletmelerin, tasfiyeye zorlanmak yerine borçların yeniden yapılanması ile sürekliliği sağlamaları mümkün olabilir.

4- Aynı zamanda KOBİ’lerin orta vadeli plan yapmalarına yardımcı olun.

Muhtemelen KOBİ’lerin çoğu şu an kriz durumunda. KOBİ muhasebecisi, işletmenin orta vadede sürekliliğini tehlikeye sokabilecek önlemlerden kaçınmaya yardımcı olmalıdır. Bu konuda şu şekilde yardımcı olunabilir:

• Çalışan sayısının azaltılmasının zorunlu olup olmadığını yeniden değerlendirin. Olumsuz sosyal ve toplumsal etkilere sahip olmasının ötesinde, iş gücü kaybı da işletme için kilit becerilerin kaybolmasına yol açar. Bu yalnızca en son çare olmalıdır. Bu nedenle müşterilerinizin önce mevcut tüm alternatifler, yardım ve finansman hakkında bilgi sahibi olmalarına ve erişmelerine yardımcı olun.

• KOBİ’lerin çalışanlarını işten çıkartmak yerine geçici ücret kesintisi yapmalarını önerebilirsiniz. Bu, personel bağlılığını artırabilir ve kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra işletmenin faaliyetlerine devam etmesini sağlayabilir.

• Mevcut kısıtlamalar ortadan kalkmış olsa dahi, koronavirüs vakasının yeniden ortaya çıkma ihtimaline karşı hazırlıklı olmak için mümkün olan en kısa sürede finansal rezervler oluşturmaya başlayın.

5- Müşterilerinizin bir bütün olarak KOBİ ekosistemine yönelik uzmanlığınızdan yararlanmaları için yardımcı olun.

Bu adımları gerçekleştirirken müşterilerinizi desteklemek için başka konuda uzmanlardan yardım almanız da gerekebilir. Örneğin, bazı ülkeler, ticari yeniden yapılandırma ve iflas konusunda mali müşavirin olmasını gerekli kılar. İş ve sigorta sözleşmelerinde mücbir sebep hükümlerini incelemek için yasal tavsiye almak da akıllıca olabilir. Müşterileriniz, mali müşavirleri olarak sizin bağlantılarınıza güvenecektir.


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.