Mali Müşavirlik için zorlu sınav maratonu başlıyor.

06.12.2018 11:02 |

TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi TESMER in 2019 yılı Mali Müşavirlik Sınav Takvimini yayınlamasıyla beraber 3 yıl zorlu staj sürecini tamamlayan SMMM adayları için 2019 yılının ilk sınav maratonu başladı.

Mali Müşavirlik için 2019 Yılı 1. Dönem SMMM Sınavı 9 - 10 Mart 2019 tarihlerinde  Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacak.

Zorunlu Staj süresini 15.01.2019 tarihi itibari ile tamamlayarak ilk defa SMMM Sınav başvurusu yapacak Mali Müşavir Adaylarının 10.12.2018 tarihine kadar gerekli evraklarını tamamlayarak Odalara başvuru yapmaları gerekiyor. Sınavlara tekrar başvuru yapacak Mali Müşavir Adayları  Odaları ile iletişime geçmesine gerek kalmadan 20.02.2019 tarihine kadar  http://ssi.tesmer.org.tr adresinden başvurularını yapabilecekler.

SMMM SINAV KONULARI
19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar. 

• Finansal Muhasebe,
• Finansal Tablolar ve Analizi,
• Maliyet Muhasebesi,
• Muhasebe Denetimi,
• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
• Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6.
maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık
hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarından başarılı olan adaylar sorumlu
olmayacaklardır.) 

SMMM SINAVI İLK BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmış, doğrulaması TESMER Şubesi/Oda
tarafından yapılacak olan barkotlu mezun belgesi) ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi 
Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi e-Devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.
• Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması
halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
• Diploma aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini
içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka
sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)
• Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka
sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
• Geçici mezuniyet belgesinin TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı
Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi,
(Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde bu işlem
arka sayfa için de yapılacaktır.)
• Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
• (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan
alınacak denkliği onay belgesi), 

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,
6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi; bağımlı çalışanlardan, oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,
7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler, 
8. TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.
9. Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 160,00-₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 1.120,00-₺, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 1.280,00-₺ ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;
• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,
• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140 

Tesmer 2019 Yılı Sınav Takvimi

TESMER 2019 Yılı Sınav ve Eğitim Ücretleri

 

tesmer     
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
TeşvikPlus SGK Teşvik Hesaplama Programı!

Cari ve Geçmiş Dönem SGK Teşviklerinizi TeşvikPlus sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

HEMEN İNDİR!