Maliyeye yetki geldi, Mali Müşavirlere yetkilendirme geliyor...

Eklenme : 06.04.2018 22:03 | Güncelleme : 06.04.2018 22:03


06 Nisan 2018 Tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete ile Maliye Bakanlığına 7104 Sayılı Kanun ile Mali Müşavirlere KDV İade Raporu yazdırma yetkisi verildi.Mali Müşavirlere KDV İade Raparu yetkisi ile sorumluluk da beraberinde geliyor. Yasalaşan maddeye göre Mali Müşavirler iadeye istinaden düzenlenen raporların doğru olmasından sorumlu tutuluyor. Düzenlenen KDV İade Raporunun doğru olmaması halinde Mali Müşavirler rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellef ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak.

Maliye Bakanlığına 7104 yasayla aynı zamanda KDV İadesi Raporu düzenleyecek Mali Müşavirlerde aracak nitelik ve şartlar ile düzenlecek iade türlerini ve tutarlarının tespitini, belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak eğitimlere katılma ve başarılı olma şartına bağlama ve diğer usul ve esasları belirleme yetkisi veriyor.

7104 sayılı kanun MADDE 23

 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir.

Serbest muhasebeci mali müşavirlere rapor düzenlettirme yetkisi ve sorumluluk

MADDE 8/A- Maliye Bakanlığı, bu Kanun kapsamında yetki almış serbest muhasebeci mali müşavirlere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite, rapor düzenleme yetkisini, belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılan eğitimlere katılma ve başarılı olma şartına bağlamaya ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Serbest muhasebeci mali müşavirler, iadeye ilişkin düzenledikleri raporların doğru olmasından sorumludurlar. Düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde, rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”

 

kdv iade raporu  smmm kdv iadesi duzenleme yetkisi  smmm kdv raporu   


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  SGK

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com