» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Matrah ve vergi artırımından vazgeçilebilir mi?

 
23.08.2021 05:18 | Güncelleme: 23.08.2021 05:18

Başvuru süresinin sonuna yaklaştığımız bugünlerde en çok sorulan sorulardan birisi de, matrah ve vergi artırımlarından başvuru süresi içerisinde kısmen veya tamamen vazgeçilip vazgeçilemeyeceği ile ilgili.

Matrah ve vergi artırımı mükellefler açısından tam bir kasko sigortası niteliğinde. Maliye, matrah ve vergi artırımı yaparak buna ilişkin tahakkuk eden vergiyi ödeyen mükelleflere, matrah ve vergi artırımı yaptıkları yıl veya yıllar için, artırım konusu vergi türleri yönünden “vergi incelemesi yapmama garantisi” veriyor. Mükellefler de, artırım yaptıkları yıllarla ilgili düşük tutarda bir “sigorta primi” ödeyerek, vergi incelemesinden kurtuluyor, herhangi bir vergi ve vergi ziyaı cezası ile karşı karşıya kalma riskini ortadan kaldırıyor. Yani, her iki tarafta, bu işten oldukça kazançlı!

Peki, bu kadar kazançlı ve korunaklı bir düzenlemeden mükellefler neden vazgeçmek ister ki? Gerçekten anlaşılır gibi değil!

Matrah ve vergi artırımı aynı şeyler değil

Kamuoyunda matrah ve vergi artırımı birbiriyle karıştırılıyor. Hemen belirtelim, matrah ve vergi artırımı aynı şey değil. Matrah artırımı, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanları; vergi artırımı ise KDV ve stopaj gelir/kurumlar vergisi beyanları (muhtasar) için söz konusu olabiliyor.

En çok başvuru matrah ve vergi artırımına

İş dünyası ve vergi mükellefleri en çok “matrah ve vergi artırımı” için başvuruda bulundu, bulunmaya da devam ediyor. Aslında böyle olması da, son derece normal. Çünkü, Maliye’nin “vergi incelemesi yapmama garantisi” vermesi, mükellefler açısından önemli ve bir o kadar da avantajlı. Özellikle KDV artırımının özel esaslar listesinden çıkarma avantajı sağlaması, mükellefleri KDV yönünden artırım yapmaya güçlü bir şekilde teşvik ediyor.

Uzatma olmadığı takdirde başvurular 31 Ağustos’da sona eriyor

Matrah ve vergi artırımı başvuru süresi, herhangi bir uzatma olmadığı takdirde 31 Ağustos’ta sona eriyor. Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyenlerin 31 Ağustos’a (bu tarih dahil) kadar başvuruda bulunmaları, tahakkuk eden vergileri de peşin veya ilk taksiti Eylül 2021 ayı sonuna kadar olmak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödemeleri gerekiyor. Ayrıca, ilk iki taksitin süresinde ödenmesi de zorunlu bulunuyor.

Peki, başvuru süresi içerisinde matrah ve vergi artırımından vazgeçilebilir mi?

Mükelleflerin yanlış veya bilgileri haricinde yapılan beyan, sonradan bazı yıllar için artırımdan yararlanılmak istenilmemesi vb. nedenlerle, başvuru süresi içerisinde daha önce verdikleri bildirgeleri iptal ettirerek matrah ve vergi artırımlarından kısmen veya tamamen vazgeçip vazgeçemeyecekleri hususu, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Hem mükellefler hem de vergi daireleri tereddüt halinde

Gerek 7326 sayılı Kanun’da gerekse Maliye’nin çıkardığı Tebliğ ve İç Genelge’de maalesef bu konuda net bir hüküm veya açıklama bulunmuyor (1 Seri No.lu 7326 sayılı Kanun Tebliği, 2021/1 sayılı İç Genelge). Bu durum ise, çeşitli nedenlerle daha önce vermiş oldukları matrah ve vergi artırımı bildirimlerini iptal ettirmek suretiyle matrah ve vergi artırımlarından kısmen veya tamamen vazgeçmek isteyen mükelleflerde tereddütlere neden oluyor. Aynı tereddüt, bu başvuruları kabul eden vergi dairelerinde de söz konusu!   

Maliye bu konuda ne düşünüyor?

Bugüne kadar çıkan matrah ve vergi artırımı düzenlemelerinin sadece birisinde net bir düzenleme yer aldı, diğerlerinde ise maalesef net bir açıklamaya yer verilmedi! 

6111 sayılı Kanunla ilgili görüşü: VAZGEÇİLEMEZ!

Maliye, 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı Kanunla ilgili olarak yayınladığı İç Genelgede, “Kanunun, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannamelere, matrah ve vergi artırımına ve stok beyanlarına ilişkin hükümlerinden yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanların ise bu beyan ve bildirimlerinden vazgeçmeleri mümkün bulunmamaktadır. Ancak, başvuru sırasında belirttikleri ödeme seçeneklerini başvuru süresi içerisinde değiştirebileceklerdir.” şeklinde bir açıklama yaptı (14.03.2011 tarihli ve 2011/1 sayılı 6111 sayılı Kanun İç Genelgesi). Bu düzenlemeye dayanarak da, matrah ve vergi artırımından yararlanarak beyan ve bildirimde bulunan ancak daha sonra bundan vazgeçmek isteyenlerin bu taleplerini kabul etmedi.  

Maliye’nin bu katı düzenleme ve uygulaması, kamuoyunda ciddi tepkilere neden oldu!

Sonraki Kanunlarla ilgili görüşü: VAZGEÇİLEBİLİR!

Maliye, 6111 sayılı Kanunla ilgili olarak çıkardığı İç Genelgeye gelen haklı tepkileri gözönünde tutarak, 6736, 7143 ve 7326 sayılı Kanunlarla ilgili olarak çıkardığı İç Genelgelerde, matrah ve vergi artırımına ilişkin beyan ve bildirimde bulunanların başvuru süresinin sonuna kadar bu beyan ve bildirimlerini düzeltebileceklerini ve ödeme seçeneklerini değiştirebileceklerini ancak, Kanunun 5. maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan farkın, matrah veya vergi artırımı yapılan tutar ile birlikte değerlendirilmiş olması halinde, bu matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanlarını azaltacak şekilde düzeltme yapılamayacağını açıklamış bulunuyor (2016/1 Seri No.lu 6736 sayılı Kanun İç Genelgesi, 28.05.2018 tarihli ve 2018/1 Seri No.lu 7143 sayılı Kanun İç Genelgesi,  18.06.2021 tarihli ve 2021/1 Seri No.lu 7326 sayılı Kanun İç Genelgesi).

Yani, Maliye, söz konusu İç Genelgelerde çok net ve açık bir şekilde olmasa da, mükelleflerin başvuru süresinin son gününe kadar vermiş oldukları matrah ve vergi artırımı bildirimlerini iptal ettirmek suretiyle matrah ve vergi artırımlarından kısmen veya tamamen vazgeçmelerinin mümkün bulunduğunu kabul etmiş bulunuyor.

Maliye’nin Özelgelerle bildirdiği görüşü daha net: VAZGEÇİLEBİLİR!

Maliye 2016 yılında verdiği bir özelgede ise, başvuru süresinin sonuna kadar verilmiş olan matrah veya vergi artırımı bildirimlerinin iptal ettirilmek suretiyle sehven yapılmış olan matrah artırımlarından tamamen vazgeçilebileceği gibi, sonrasında verilecek yeni bir matrah veya vergi artırımı bildirimiyle istenilen dönemlere ilişkin olarak matrah veya vergi artırımında bulunmanın mümkün olduğunu açıklamış bulunuyor (GİB’in 28.10.2016 tarihli ve 27238360-125.35[50-313]-E.111366 sayılı özelgesi).

Son matrah ve vergi artırımı düzenlemesinin de içinde bulunduğu 7326 sayılı Kanunla ilgili verdiği özelgelerde de, bu şekilde görüş bildirmeye devam ediyor.

Yani, Maliye’nin özelgelerle bildirdiği görüşü, Tebliğ ve İç Genelgelerle bildirdiği görüşünden daha net!

Sonuç Olarak;

Evet, mükelleflerin başvuru süresinin son günü olan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vermiş oldukları matrah ve vergi artırımı bildirimlerini iptal ettirmek suretiyle matrah ve vergi artırımlarından kısmen veya tamamen vazgeçmeleri mümkün bulunuyor. Doğrusu ve olması gereken de bu! Başvuru süresi geçtikten sonra matrah ve vergi artırımından vazgeçilmesi gibi bir durum zaten söz konusu değil.

Abdullah Tolu


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.