» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi

 
05.03.2021 04:49 | Güncelleme: 05.03.2021 04:49

Gelir Vergisine tabi 7 gelir unsurundan biri olan; Menkul Sermaye iratları için Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. Maddesinde kaynakta tevkif usulü belirlenmiş olup, madde hükümlerinin uygulama süresi 31.12.2020 tarihinde sona eriyordu.

Bu süre 7256 sayılı Kanun ile 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Mevcut vergileme sisteminde bazı durumlarda, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunluluğu vardır.  Mükelleflerin menkul sermaye iratları dışında beyanı gereken başka gelirlerinin olmadığı, duruma göre, hazırlanan özet vergilendirme tablosu aşağıdaki gibi olacaktır:

MENKUL SERMAYE İRADININ TÜRÜ

BEYAN DURUMU

ÖZELLİKLERİ

Mevduat faizleri

Beyan dışı

Vergi kesintisine tabi tutulmuştur. Tutan ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.

Özel finans kuramlarınca (katılım bankası) ödenen kâr payları

Beyan dışı

Repo gelirleri

Beyan dışı

01/01/2006
tarihinden itibaren ihraç edilen devlet tahvili ve Hazine bonolarının faiz gelirleri

Beyan dışı

01/01/2006 tarihinden itibaren yurt içinde ihraç edilen özel sektör tahvillerinin faiz gelirleri (yurt içinde İhraç edilen kira sertifikaları dahil)

Beyan dışı

10/07/2021 tarihinden önce kurulanlar hariç olmak üzere tüzel kişiliği haiz emekli sandıklan, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları

Beyan dışı

Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.

Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları

Beyan dışı

Kuramların kârlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kâr dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kâr payları

Beyan dışı

Kurumlar vergisi mükelleflerince 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançlann dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kâr payları

Beyan dışı

İstisna

01/01/2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller

2.600 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir.

Tevkifat ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin 2.600 TL'lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir.

İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar

Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri

Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde eailen faiz qefırleri

Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kâr payı v.d.)

Her türlü alacak faizleri

01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilen her türlü tahvil ve Hazine bonosu faiz gelirleri (TL cinsinden)

%85,1 indirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutar 49.000 TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir.

Tevkifat uygulanan gelirlere ilişkin 49.000 TL'lik tutarı aşması halinde beyan edilecektir.

01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilen her türlü tahvil ve Hazine bonosu faiz gelirleri (dövize, altına veya başka

İndirim oranı uygulanmayacak olup, toplam tutarı 49.000 TL'yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.

Eurobond'lardan elde edilen faiz gelirleri

İndirim oranı uygulanmayacak olup, toplam tutan 49.000 TL'yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.

Tam mükellef kurumlar tarafından vurtdışında ihraç edilen tahviller ve tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından

Toplam tutan 49.000 TL'yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.

yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler

1999-2002 tarihleri arasında sona eren hesap dönemler­inde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna kazançlar ile yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların dağıtımı halinde gerçek kişilerce elde edilen kâr payları

Elde edilen kâr payının net tutarına bu tutann 19u eklenerek bulunacak tutarın yansı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar 49.000 TL'yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.

Her türlü hisse senetlerinin kâr payları

Elde edilen kâr payının brüt tutannın yansı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar 49.000 TL'yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.

İştirak hisselerinden doğan kazançlar.

Kuramların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.