e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi uygulaması

15.06.2019 07:33 |

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi 01.09.2019 tarihinden itibaren başlıyor.

Mükelleflerin iş, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı işlem kolaylığı ve etkin analiz ve denetim kolaylığı nedeniyle bilgi iletişim alanındaki hızlı gelişmeleri ve de elektronik belge uygulamalarındaki iyileştirmeler göz önünde alınarak “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde mal ve hizmet satışlarına ilişkin bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ve muhafazasına ilişkin kullanım uygulamasına, 01.09.2019 tarihinden itibaren başlanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

“Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminde” ödeme kabul eden araçlar, finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilen satış, ödeme/tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafazası ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca izin verilen sistem olarak tanımlanmaktadır.

Ödeme kabul eden araçlar sadece bu tebliğde tanımlanan finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından bu tebliğde belirtilen sistemden yararlanmak isteyen mükelleflere verilebilir.

Ödeme kabul eden araçların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ilişkin ödeme işlemlerinin özel entegratör kuruluşları aracılığıyla belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne göre uygun şekilde anlık olarak mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik (e-posta, SMS, bankacılık uygulamalar vb.) ve/veya kağıt ortamında muhataplarına iletilmesi zorunludur.

Uygulama kapsamında, mükelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluşlarının e-belge düzenlenmesi konusunda işbirliği yapacağı özel entegratör ile birlikte, ödeme kaydedici cihaz üreticilerinin ise işbirliği yapacağı banka, elektronik para kuruluşu ya da ödeme kuruluşu ve özel entegratörler ile birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak Gelir İdaresi Başkanlığına başvurarak izin almaları gerekmektedir. Başkanlık tarafından gerekli onay verildikten sonra izin Bakanlık tarafından verilecek olup, Bakanlık tarafından izin verilen finans kuruluşları ile ödeme kaydedici cihaz üreticileri kendilerine izin yazısında bildirilen tarihten geçerli olmak üzere, tebliğde belirtilen sistem kapsamında ödeme/tahsilat ve elektronik belgelerin düzenlemesi hususunda işbirliği yapacakları özel entegratörlerle birlikte mükelleflere hizmet verebilirler. İzin verilecek bahse konu kuruluşlara ilişkin bilgiler www.efatura.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır.

Bu kapsamdaki sistem üzerinden belge düzenleyebilecekleri belirtilen aşağıdaki meslek grupları 01.09.2019 tarihinden itibaren ihtiyari olarak yararlanabilirler.

-Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,

-İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,

-Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,

-Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,

-Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç elde eden mükellefler,

-Vergiden muaf esnaf,

Bu mükelleflerden tebliğle sisteme dâhil olanlar, Sistem kapsamında gerçekleştirdikleri mal satışı ve hizmet ifasına ilişkin VUK.’ una göre kendilerine belge düzenleme zorunluluğu olan mali belgeleri elektronik belge olarak düzenlemek ve müşterilerine belgenin türü ve niteliğine göre elektronik ve / veya kâğıt ortamında iletmek zorundadırlar. Vergiden muaf esnaflar, belge düzenleme zorunlukları bulunmadığından www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan Teknik Kılavuzda belirlenen mali değer, bulunmayan, bilgi amaçlı “Bilgi Fişi” düzenleyeceklerdir.

Sisteme dahil olan mükellefler, sistem kapsamında verilmeyen banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarını, ödeme kaydedici cihazlarla ilgili 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ve bu Tebliğe dayanılarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Teknik Kılavuzlar, Protokol dokümanları ve Başkanlık tarafından www.ynoke.gib.gov.tr internet adresinde yapılan duyurularla belirlenen kurallara uygun kullanmaya devam edebilirler.

Sistemi mükelleflere sunan finans kuruluşları tahsilata ilişkin bilgileri, özel entegratörler ise bu sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeleri 10 yıl süre ile gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde muhafaza etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk hizmetten yararlanan mükelleflerin Vergi Usul Kanunuyla getirilen muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Sisteme dâhil olan mükellefler, mücbir sebepler ve 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen haller dışında, Sistem kapsamında elektronik ortamda düzenlenmesi gereken belgeleri kâğıt ortamında düzenleyemezler. Bu nedenle mücbir sebep veya zorunlu durumlarda kullanılmak üzere yeterli miktarda matbu belge bulundurulması zorunludur.

Berker Bostancı
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.