e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Mücbir Sebep Hangi Tarihler Arasında Geçerli Olacak?

25.03.2020 06:44 | Güncelleme: 25.03.2020 06:44

Maliye Koronavirüs nedeniyle Mücbir Sebep ilan etti, Vergi Beyan ve Ödeme sürelerini erteledi.

Her ülke söz konusu salgından vatandaşlarını ve ekonomilerini korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla gerekli önlemleri alıyor. Ancak, alınan önlemler kaçınılmaz olarak ülkelerin ekonomik, ticari ve sosyal hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölge, şehir veya ülkelerde ticaret ve sosyal yaşam bitiyor, sona eriyor. Bu salgının dünya ülkelerine maliyeti çok ağır olacak, göstergeler de bunu doğruluyor. Ama maliyet şu an için belli değil, çünkü salgın hala artarak devam ediyor ve salgının maliyetinin şu an itibariyle net ölçülebilirliği bulunmuyor.

Devletimiz, Ekonomik ve Ticari Hayata Yönelik Tedbirleri Almaya Başladı!

Geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, salgının ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adıyla 100 Milyar liralık bir kaynak paketinin devreye alındığını açıkladı.

Öncelikle salgından etkilenen ve açıklanan paket’den yararlanacak olan sektörler ve alt iş kolları belirlenerek, kamuoyuna duyuruldu. Daha sonra, yapılan değerlendirmeler sonucunda paket kapsamına yeni sektörler eklendi. Süreç içerisinde kapsama yeni sektör ve işlerin dahil edilmesi de kaçınılmaz gözüküyor.

Maliye, Salgından Etkilenen Sektör ve Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Etti!

Maliye, dünkü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında akşama doğru yayınladığı Tebliğ ile, Vergi Usul Kanununun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak; ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan etti (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği).

Mücbir Sebep Hangi Tarihler Arasında Geçerli Olacak?

Koronovirüs nedeniyle ilan edilen mücbir sebep, 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında geçerli olacak. Yani, mücbir sebep 1 Nisan’da başlayacak, herhangi bir uzatma olmazsa 30 Haziran’da sona erecek.

Mükellefler Açısından Mücbir Sebep İlan Edilmesinin Avantajı Ne?

Mücbir sebep vergiyi doğuran olayı etkilemiyor, ancak vergileme ile ilgili olarak kanunen veya idarece tespit edilmiş olan süreleri durduruyor. Duran süre, mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra yeniden işlemeye başlıyor. Vergi ödevlerinin mücbir sebepler nedeniyle zamanında yerine getirilememesi halinde, vergi cezası kesilmiyor.

Mücbir Sebep Uygulamasından Yararlanacak Sektör ve Alt İş Kolları Belirlendi!

Maliye, yayınladığı 518 Sıra No.lu Tebliğ ile;

- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin (çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri),

- Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

- Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin (yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler) bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin

1 Nisan - 30/ Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduklarını açıkladı.

Ertelemeden Yararlanacak Mükelleflerin Ana Faaliyet Alanı Nasıl Tespit Edilecek?

Ana faaliyet alanları, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınarak tespit edilecek. Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla sayılan sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine, fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacak.

İşte, Mücbir Sebep Kapsamında Ertelenen Vergi Beyan ve Ödeme Tarihleri!

Ertelenen Beyannamelerde Yeni Beyan Verme ve Ödeme Süreleri için tıklayınız....

Maliye, mücbir sebep halinde olduğunu kabul ettiği mükelleflerle ilgili olarak;

1) 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve KDV Beyannameleri ile 30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve belirtilen tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerini 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini ise 27 Ekim 2020 Salı,

2) 27 Mayıs 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Nisan ay’ı Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve KDV Beyannameleri ile 1 Haziran 2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve belirtilen tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerini 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 27 Kasım 2020 Cuma,

3) 26 Haziran 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Mayıs ay’ı Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve KDV Beyannameleri ile 30 Haziran 2020  tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve belirtilen mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerini 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 28 Aralık 2020 Pazartesi

günü sonuna kadar uzattı.

4) Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, sadece bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacak.

Sonuç Olarak;

Maliye, Mart – Nisan ve Mayıs ayları muhtasar ve KDV beyannamelerinin beyan ve ödeme sürelerini mücbir sebep halini de dikkate alarak uzattı. Yani, 1 Nisan’dan 27 Temmuz’a kadar KDV ve muhtasar beyannameler verilmeyecek. Arada sadece Nisan ayı sonuna ertelenen yıllık gelir vergisi beyannamesi ile yine bu ay’da verilecek kurumlar vergisi beyannamesi ve Mayıs ayında verilecek olan 2020 yılı 1. Dönem geçici vergi beyannamesi kalıyor. Bunlarda da mücbir sebep nedeniyle bir erteleme olabileceğini düşünüyorum. Bu beyannamelerde erteleme olup olmayacağı kamuoyu tarafından da çok merak ediliyor. Mücbir sebep varsa, bunlar içinde geçerli olmalı. Bu konunun da bir an evvel açıklığa kavuşturulmasında fayda var. Maliye’nin mücbir sebep ilan etmesi ve vergi beyan ve ödeme sürelerini ertelemesini son derece doğru ve olumlu buluyoruz. Emeği geçen herkese, özellikle GİB’e teşekkürlerimi iletiyorum.

Devletimize güveniyoruz, Devletimizin yanındayız.

Abdullah Tolu


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !