» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
 
Parasüt
Parasüt
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi yaptırımında bir garip durum!

 
14.12.2020 10:13 | Güncelleme: 14.12.2020 10:13

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MPHB) 2020 Ağustos ayından bu yana pilot il ayrımı olmaksızın tüm ülke genelinde uygulanmaya devam ediyor.

Bize de MPHB ile ilgili işverenler ve meslek mensuplarından birçok soru geliyor. Bunlardan bazıları ise MPHB ile ilgili uygulanan idari para cezalarındaki garip bir durumla ilgili.  İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Dr. Mehmet BULUT muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MPHB) yaptırımlarını kaleme aldı.
 

MPHB’ye Uygulanan Yaptırımlar Neler?

MPHB’nin süresinde verilmemesi veya hatalı verilmesi durumunda iki durum ile karşı karşıya kalınabiliyor. Bunlardan birincisi işverenin SGK veya başka kanallarca bir tespit yapılmadan kendiliğinden süresi dışında ek veya asıl nitelikte muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermesi; ikincisi ise SGK veya başka kanallarca tespitin yapılması.

Prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden MPHB’deki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;

1) Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

2) Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

3) Ek beyannamenin, 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

4) Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için,

a) Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,

b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,

ç) Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında,
idari para cezası uygulanıyor.

Gariplik Nerede?

MPHB’ye uygulanan ve yukarıda belirttiğimiz idari para cezalarının uygulanmasında adalet noktasında bazı sıkıntılar mevcut.

Örneğin; bilanço esasına göre defter tutulan bir işyerinde sigortasız (kayıtdışı) olarak çalışan bir işçinin SGK denetim elemanları tarafından tespit edilmesi halinde bu kişi için MPHB verilmemiş olması nedeniyle (asıl veya ek niteliğinde olduğuna bakılmaksızın) 5510 sayılı Kanun’un 102 nci maddesinin (m) bendinin (4) numaralı bendinin (a) alt bendi gereğince bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması gerekiyor. Bu da 2020 yılı için 2.943 TL’ye tekabül etmekte. 

Ancak bir işyerinde sigortalı SGK’ya bildirilmekteyken yine SGK denetim elemanları tarafından yapılacak bir incelemede prime esas kazancının eksik bildirildiğinin tespit edilmesi halinde (örneğin; 7.000 TL brüt ücreti olan bir sigortalının asgari ücret üzerinden bildirildiğinin tespiti halinde) 5510 sayılı Kanun’un 102 nci maddesinin (m) bendinin (4) numaralı bendinin (ç) alt bendi gereğince aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında idari para cezası uygulanması gerekiyor. Buna göre parantez içindeki örnek kıstas alınırsa 4.057 TL idari para cezası uygulanması gerekiyor.

5510 sayılı Kanun’un 102/m-4(ç) hükmündeki temel amaç, vergi uygulamalarındaki vergi ziyaı cezasında olduğu gibi ziyaa uğratılan tutar ile bağlantılı bir yaptırımın uygulanması. Ancak bu düzenleme yapılırken bir şey gözden kaçırılmış ve kısmi kayıtdışılıktan daha ağır bir fiil olan hiç sigortalı bildirilmemesi haline, daha düşük bir yaptırım öngörülmüş.

Nitekim tamamen kayıtdışı çalıştığı tespit edilen bir işçinin denetim elemanı tarafından tespit edilmesi halinde aynı zamanda prime esas kazancı da belirlenmektedir. Bu durumda yapılan tespitte prime esas kazanç alt sınırından veya çok daha üstünden bir tutar tespit edilmesinin idari para cezasının tutarına bir etkisi yokken kısmi kayıtdışılıkta ceza tutarı değişebilmekte ve bir adaletsizlik ortaya çıkabilmekte. Dolayısıyla söz konusu maddenin bir kanunla düzeltilmesinde fayda var…


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.