e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde erteleme yetmez! İptal Şart.

10.02.2020 07:37 | Güncelleme: 10.02.2020 07:37

Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesinin tamamen iptal edilmesi şart.

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması, bürokrasinin azaltılması, birden fazla işverende çalışıp beyanı eksik veya hiç yapmayanların tespiti ve önlem alınması, birden fazla iş yerinden AGİ alınmasının önlenmesi ve engelli vergi indirim belgesi olmadan engelli vergi indirimi yapılanların tespiti gibi gerekçelerle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi projesi başlatılarak ilk defa Kırşehir’de 1/6/2017 tarihinden itibaren uygulamaya girmişti.

Uzun bir zamandır SMMM, YMM meslek mensupları ile insan kaynakları yönetici ve çalışanlarının gündeminde olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde ise 01.01.2018 tarihinden itibaren başlanmış ve tüm Türkiye’de yürürlüğe girmesi ise 01.01.2020 yılına ertelenmişti.

Bugün gelinen noktada Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde ciddi sıkıntılar yaşandığı görülmekte ve bu da uygulamacılar arasında tereddütlere ve eleştirilere yol açmaktadır.

09.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, 3 yeni pilot il (Konya, Eskişehir, Bursa) dışında diğer iller için 1 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Erteleme sonucu olarak Mart 2020 beyannameleri Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya dışındaki illerde 26 Nisan 2020 tarihine kadar verilecek. İstanbul için uygulamanın 2020 yılı Mart ayı beyannamesi ile birlikte başlaması öngörülmektedir. Özellikle mart ayı vergi ayı olması nedeniyle mali müşavirlerin ve şirketlerin çok yoğun olduğu bir ay. Buna da dikkat edilmeli, yeniden erteleme gündeme getirilmeli.

1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ücrete ilişkin vergi kesintileri ile SGK bildirimlerini ayrı bir beyanname ile göndermek isteyen mükellefler için uygulamaya konulmuştur. Beyannamelerini kendileri gönderme yetkisi bulunan mükellefler istemeleri halinde mevcut kullanıcılarından ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak bu beyannameyi kullanabilirler.

SGK’nın sağlamış olduğu hizmet ile birlikte konut iş yerlerinde ve ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar için işverenlerin her ay SGK bildirimi yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kolay işverenlik sistemi ile birlikte iş yeri tescili yapan işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini doldurma ve verme yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla ev hizmetleri veya konut iş yeri olan iş yerlerinin kolay işverenlik sistemine geçerek bildirge vermeleri yararlarına olacaktır.

Hangi sorunlar yaşanıyor?

Özellikle ücret gizliliğinin tam olarak sağlanamaması, MUHSGK’nın interaktif olmayan, hantal ve kullanımı zor bir sistem olması, sık sık hatalarla karşılaşılması, sisteme işverenlerin ve uygulamacıların yabancı olması, uygulamada çok tereddüt yaşanan husus bulunması, bazen gönderilen bir beyannamenin gönderilmemiş gibi görünmesi, vergi kimlik numarası ile iş yeri sicil numarası uyuşmazlığı yaşanması, kapanmış iş yerlerinin bile görünmesi, aynı anda birden fazla işaret talebi olması, SGK ile Maliye’nin alt yapıları ve bilgi işlem sistemlerinin çok farklı olması, Muhtasar Beyanname ve e-Bildirge sistemlerinin farklılığından dolayı ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve görünün o ki yaşanmaya devam edilecek.

Birçok iş yerinde vergi kısmını strateji başkanlıkları veya muhasebe bölümleri, bildirge kısmını ise insan kaynakları servisleri düzenlenmekteydi. Şirketlerin bu organizasyonu yapmaları zaman alacak, yaşanılan aksaklıklardan dolayı şirketler ve sigortalılar mağdur olacak.

Ücret gizliliğine ilişkin ikinci şifre uygulamasında tüm işverenler kapsama alınmamıştır, kaldı ki ücret gizliliği sağlamada başarılı olacağı kesin değildir. Kazançları Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen sınırlar altında kalan işverenler Muhtasar Beyannamelerini ancak mali müşavirleri ve meslek mensuplarının onaylaması suretiyle verebilmektedir. Muhtasar beyannameyi kendisi vermeye yetkili işverenler ücret gizliliği için ikinci şifreyi alabilecek. Ücret gizliliğine ilişkin sorunların çözülememesi halinde ücret gizliliği politikasını önemseyen kurumsal şirketlerde ciddi sorunlara yol açacak ve çalışma barışı bozulacak. 
Mucbir sebep hallerinde her iki kurumun mevzuatı farklı olduğundan nasıl bir işlem yapılacağı belli değildir.

Burada sigortalıların mağduriyeti olmadan beyanname düzenlemesi nasıl olacak belli değildir. Genel bütçeye tabi kurumlar ile bunların ilgili ve bağlı kuruluşlarında uygulamanın nasıl olacağı belirsizdir.

Beyanname verilme sürecinde, olası aksaklıklardan dolayı mükelleflerin hangi kurumla irtibat kuracakları belli değil, eskiden olduğu gibi SGK ve Maliye arasında gidip gelmeler devam edecek.

Birçok şirketin büyük paralar ödeyerek aldığı ve kullandığı yazılımlar yeni sisteme uygun değildir. Yazılımların revize işleminin yapılması zaman alacağı için ilk aylarda yeni sisteme göre bildirge oluşturulmasında ciddi sorunlar yaşanacak. Gecikmelerden dolayı idari para cezaları gündeme gelecek.

Ücretlerin vergi ve sigorta primleri yönünden kesintiye tabi olması maliye mevzuatında farklı, SGK mevzuatında farklıdır. Ücret maliye mevzuatında ödendiği ayda prime tabi olması gerekirken, SGK mevzuatında ise hak edilen ayda prime tabi tutulması gerekir. Bu durumda beyanname nasıl verileceği konusunda ciddi sıkıntılar yaşanacak?

Ne yapılmalı?

Uygulamanın başladığı Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde bile çok büyük sıkıntılar yaşandı. Farklı kurumlara ait bildirgelerin tek bir beyannamede birleştirilmesi son derece yanlıştır. SGK sistemi interaktif bir şekilde hataların anlık olarak düzeltilmesi mümkünken, yeni sistem önce Maliye sistemine yüklenmesi, ardından SGK sistemine aktarılması ve hataların düzeltilmesi için yeniden Maliye sistemine gönderilmesi gibi hantal bir sistem getiriliyor. En doğrusu bu birleştirmeden vazgeçilesidir.

Bu uygulamaya mutlaka geçilmek isteniyorsa, daha doğru ve interaktif bir sistem olan SGK e-bildirge sisteminde maliyenin istediği AGİ, Vergi matrahı, Engelli Vergi İndirimi gibi sütunlar eklenerek sistemin işletilmesi daha doğru olacaktır. Bunun için de SGK sisteminde güncelleme ve hazırlıklar yapılıncaya kadar ertelenmelidir. Ocak 2020 itibariyle yeni sisteme geçilmesi durumunda aylık 2.300.000 ve yıllık toplam 27.600.000 adet beyannameyi bu sistemin kaldıramayacağını söyleyebiliriz.

Bu sistemden mutlaka vazgeçilmeli ya da her türlü sıkıntıya rağmen illa Maliye sistemi üzerinden uygulamaya geçilmek isteniyorsa Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi pilot olarak uygulanmasının yapıldığı Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerinin Türkiye geneli toplamına oranının çok küçük olduğu için, kademeli büyük iller dahil edilerek sistem test edilmeli, SGK e-bildirge sistemi örnek alınarak interaktif bir şekilde işleyecek sistem geliştirilmeli, uygulama kolaylığı sağlanmalı, 2021 veya 2022 yılından sonra tüm Türkiye’de sisteme geçilmelidir. Yoksa sistemin çökmesi ve çok sayıda iş yerinin ciddi idari para cezalarıyla karşılaşılması kaçınılmazdır

Resul Kurt
 


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    e-İrsaliye    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
Güncel Mevzuat haberlerine ücretsiz üye olun!

Muhasebe Bültenlerimize abone olun tüm haber ve mevzuatlara anında ulaşın..

ABONE OL