e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde erteleme yok.

12.01.2020 08:00 | Güncelleme: 12.01.2020 08:00

1 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye genelinde başlaması gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01 Ocak 2020 tarihine ertelenmişti. Nihayet 01.01.2020 tarihi itibari ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi başladı.

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete1de yayımlanan 1 Sıra No1lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile; 

- Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri, 

- 5510 sayılı Kanun·a göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini, içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi1ni elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmişti. Uygulama bütün Türkiye·de 01.01.2020 tarihi itibarıyla nihayet başlamış oldu. Böylece mükelleflere, vergi dairesine ayrı beyanname, Sosyal Güvenlik Kurumu·na ayrı bildirge vermek yerine, tek bir beyanname ile iki ayrı kuruma verilecek olan bilgilerin birleştirilerek vergi dairesine elektronik ortamda verilme imkanı sağlandı. 

Muhtsar ve Prim Hizmet Beyannamesi Damga vergisi tasarrufu sağlıyor.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi1nin birleşmesi ile birlikte; özellikle vergiye uyum maliyetleri azalacak, orta ve küçük ölçekli işletmelere kolaylık sağlayacak. Şöyle ki; aynı işyeri için kanun türü, belge numarası gibi konular ile ASIL ve EK belge verilmesi gibi durumlarda, aylık prim ve hizmet belgesi tahakkuku birden fazla oluşmakta ve her bir aylık prim ve hizmet tahakkuku için ayrı bir damga vergisi ödenmektedir. Muhtasar beyanname için de damga vergisi ödendiği için, bu uygulama ile birlikte ödenecek damga vergisi tek olacaktır. Yani işyerlerinin damga vergisi maliyetleri azalacaktır. 

Yine mükelleflerin verdiği beyanname/bildirim sayısı azaltılacak. e-Bildirge şifresi işveren bazında değil, işyeri numarası bazında verilmektedir. Benzin istasyonları vb. de farklı güvenlik seviyelerinde sigortalı çalışanları bulunması nedeniyle aynı işyeri için farklı işyeri numaraları bulunan işverenler, her bir işyeri numarası için ayrı bir şifre edinmekte ve her bir işyeri numarası için ayrı bildirim yapmakta, ayrı tahakkuk almaktadır. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde ise aynı vergi kimlik numarasına bağlı tüm işyerleri tek bir beyanname ile sisteme gönderilecek, vergi bildirimleri için bir adet tahakkuk ve sigortalı prim ve hizmet bilgileri için en az bir tahakkuk olmak üzere tek onay ile tüm tahakkuklar oluşacaktır. Damga vergisi sadece vergi için oluşan tahakkuk üzerinde yer alacaktır. 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ne zaman verilecek?

Ayın 15'i ile takip eden ayın 14'ü arasında sigortalı çalıştıranlar, aynı ayın 23'üncü günü akşamına kadar bunu bildirge ile SGK'ya bildirmek zorundaydı. 14'1ü ile 23'ü arasındaki 7 günlük sürenin yetersizliğinden şikayet edilmekteydi. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bu süre, 10 güne çıkarılmıştır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi her ayın 26'ncı günü akşamı 23.59'a kadar verilecektir. 

Getirilen yeni uygulama, vergiye gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Bugün bir işyeri, çalışanlarının sayısını Gelir İdaresi Başkanlığı'na gerçek mevcudundan daha az, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ise gerçekte olduğundan daha fazla bildirebilmektedir. Örneğin; 100 çalışanı olan bir işyeri, ücretlere ilişkin Gelir Vergisi kesintisini Gelir İdaresi Başkanlığı'na 75 kişi üzerinden bildirebildiği gibi, aslında çalışanı olmayan kişileri sigortalı gösterebilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na da 150 kişi bildirebilmektedir. TÜİK'in, gerek Gelir İdaresi Başkanlığı ve gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan elektronik ortamda aldığı çalışan sayıları birbiri ile örtüşmemektedir. İki belgenin birleştirilmesinin, kamu gelirlerine bu anlamda katkısı olacağı düşünülmektedir. 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Ücret Gizliliği sorunu aşılıyor.

Beyannamelerin birleştirilmesi çalışmalarının 2003 yılında başlayıp, tam 17 yıl sonra artık uygulamaya başlıyor olması sevindirici. Bu uygulamaya yöneltilen en önemli eleştirilerden birisi, ücret gizliliğinin büyük önem taşıdığı şirketler açısından ücretlerin herkes tarafından görülmesi durumunda, çalışma barışının bozulması ile birlikte ciddi sorunların ortaya çıkmasıdır. Maliye Bakanlığı, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflere/işverenlere istemeleri halinde ücret gizliliğinin sağlanmasını teminen sadece ücretlere ilişkin hazırlanan 'Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'ni elektronik ortamda gönderme imkanı sağlayan Vergi Usul Kanunu sirkülerini hazırlamış, çok yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşacak ve sorun giderilmiş olacaktır. 

Nedim Türkmen
Sözcü


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
Güncel Mevzuat haberlerine ücretsiz üye olun!

Muhasebe Bültenlerimize abone olun tüm haber ve mevzuatlara anında ulaşın..

ABONE OL