e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
 
e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Okumanız gereken özellikli özelgeler

19.09.2019 08:01 | Güncelleme: 19.09.2019 08:01

Özellik arz eden özelgelerden örnekler

16.05.2018 tarih ve 84098128-120[Mük.Mad.121-2018/1]-E.210381 sayılı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

07/2016-09/2016 dönemine ilişkin kanuni süreden sonra verilen muhtasar beyannamede tahakkuk eden vergiler yine kanuni süreden sonra ödenmesi nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121’inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükellefler için uygulanacak olan %5 vergi indiriminden 2017 yılına yıllık gelir vergisi beyannamesinde yararlanıp yararlanamayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen muhtasar beyannamesinde tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinden sonra ödenmesi nedeniyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121’inci maddesinde yer alan indirimden yararlanılmasının mümkün bulunmadığı;

Açıklamasına yer verilmiştir.

04.02.2019 tarih ve 97895701-155[2018/210]-E.108370 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi; 

Şirketiniz ile (borç veren) şirket arasında ….Euro bedelli ve 3 yıl süreli geri ödemeye dayanan borç sözleşmesi düzenlenerek damga vergisinin ödendiği, ek bir sözleşme yapılarak ilk sözleşmede belirtilen borç ödeme süresinin uzatıldığı, asıl sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini koruduğu, bedelle ilgili hiçbir ibareye yer verilmediği belirtilerek ek protokolün damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiştir.

Taraflarca yapılan asıl borç sözleşmesine yapılan ek mutabakat, aynı taraflar arasında ilk sözleşmede yer alan borcun ödeme süresini uzatmaya yönelik düzenlendiği ve ilk sözleşme bedelini artıran bir hususa yer verilmediğinden ek sözleşme için damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

01.03.2019 tarih ve 90792880-155.01.01.01[5521]-E.71011 sayılı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi; 

Hizmet Projesi İşi ihalesi ….TL bedelle şirketinizde kaldığı, daha sonra şirketiniz tarafından ihale bedelinden tenzilat yapılarak sözleşme imzalandığı belirtilerek ihale kararına ilişkin damga vergisinin  ihale bedeli üzerinden mi yoksa sözleşme bedeli üzerinden mi hesaplanması gerektiği hususunda görüş talep edilmektedir.

Bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kağıdın herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış, yani hukuken tekemmül etmiş olması gerekmektedir. İmzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kağıdın hükmünden istifade edilmemiş olması veya kısmen edilmiş olması o kağıdın bir hususu ispat ve belli edebilecek olma vasfını ortadan kaldırmayacağı gibi kağıt eksiksiz olarak tekemmül ettikten sonra muamelelerin feshedilmiş olması vergilendirmeyi etkilemeyecektir.

Şirketinizin yüklenimde bulunduğu proje hizmeti ile ilgili olarak düzenlenen ihale kararında belirtilen bedel üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerektiği,

Açıklamasına yer verilmiştir.

07.05.2019 tarih ve 97895701-155[2019/55]-E.380484 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi; 

Şirketin noterlikçe yatırım kredisi için banka ile Kredi Genel Sözleşmesi ve eki Kredi Özel Sözleşmesi düzenlendiği ayrıca taraflar arasında tadil sözleşmesi düzenlendiği, sözleşme hükümleri devam ederken şirketin kısmi bölünme sonucu kredi genel ve eki sözleşmenin yeni kurulan şirkete devredileceğinden bu amaçla imzalanan Sözleşmenin ve Borcun Devri Sözleşmesi gereği damga vergisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun devir, bölünme ve hisse değişimi başlıklı 19 uncu maddesinin (b) bendinde; üretim ve hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerinin tümünün devredilmesi zorunludur.

Buna göre, şirketin kısmı bölünme sonucunda gerçekleştirilen Sözleşmenin ve Borcun Devri Mukavelesinin Kurumlar Vergisi Kanunundaki şartlar dahilinde kısmi bölünmeye ilişkin düzenlenmiş olması halinde, kredi borcu tutarıyla sınırlı olmak üzere damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

16.07.2019 tarih ve 66813766-175.01[4-2017-14]-267863 sayılı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan şirketinizin faaliyet gösterdiği binanın mülkiyetinin şirket sahibine ait olduğu belirtilerek 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (m) bendine göre daimi olarak emlak vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

1319 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (m) bendinde; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar kiraya verilmemek kaydıyla daimi olarak bina vergisinden muaf tutulmaktadır.

Kiralama ilişkisine konu edilen binanın muafiyet hükmünden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

24.12.2018 tarih ve 70903105-165.01.04-E.170305 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı özelgesi; 

Şirketin, Hollanda’da yerleşik bankadan kullanmış olduğu 4 adet Genel Kredi Sözleşmesinde, vadesi 3 yıldan uzun olan kredilerin kalan anaparalarının aynı banka ile yapılan protokol ile yeni bir ödeme planına bağlandığı, banka mevzuatı uyarınca geri ödeme tablosu ve kredi vadesi değişmesinden dolayı eski kredilerin kapatılarak yeni kredilerin şirket hesabına gönderildiği, yeni ödeme planına bağlanarak yapılandırmaya tabi tutulan krediler için zorunlu olarak yapılan transfer işlemi ile kapatılması durumunda  KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Yurt dışında bulunan bankadan kullanılan kredinin ortalama vadesi üç yılın altına düşecek bir süre içinde, yurt dışı kaynaklı para transferi ile kapatılması durumunda bu işlemin kredi kapatma işlemi olarak değerlendirilerek kredi tutarı üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
E-FATURA PROGRAMI

En Uygun Fiyatlarla e-Fatura, e-Arşiv Fatura Kullanmanın KOLAY YOLU

BİLGİ ALIN !